Μαθήματα Ποντιακής διαλέκτου

May. 26, 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αδελφότητας Ποντίων Τορόντο «Παναγία Σουμελά» υλοποίησε και έθεσε σε λειτουργία την πρώτη παγκοσμίως ηλεκτρονική εκπαιδευτική πλατφόρμα για την εκμάθηση της Ποντιακής διαλέκτου, της Ποντιακής Ιστορίας και Γενοκτονίας γλώσσας , την εκμάθηση Αρχαίων και Νέων Ελληνικών, Ποντιακής λύρας και μουσικής. Πιλοτικά μπήκε σε εφαρμογή ήδη από το Σεπτέμβριο του 2015 στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pon-edu.com. Το πρόγραμμα Ποντιακών σπουδών λειτουργεί με τα πρότυπα και το πρόγραμμα της εξ’αποστάσεως εκπαίδευσης (distance learning education) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

 Η ιδέα της ίδρυσης κατά τα πρότυπα του ανοικτού πανεπιστημίου σχολή εκμάθησης ποντιακής διαλέκτου προτάθηκε και συζητήθηκε από τους Στάθη Ταξίδη Εκπαιδευτικό και Διευθυντή σύνταξης της ¨ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ» και την κ. Αμμανατίδου Παναγιώτα γενική γραμματέα της Αδελφότητάς μας, η κατά τη διάρκεια του 17ου Συναπαντήματος Νεολαίας στην «ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ» τον Ιούλιο του 2015. Η ιδέα αυτή πρωτοσυζητήθηκε και ευλογήθηκε στην Παναγία Σουμελά και μετέπειτα εγκρίθηκε και υιοθετήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Αδελφότητάς μας.

Τη διεύθυνση συντονισμό και διδασκαλία  της ποντιακής διαλέκτου αναλαμβάνει ο κ. Στάθης Ταξίδης, ο οποίος ήδη το πρότεινε ως ψήφισμα στη 2η Συνδιάσκεψη Ποντιακής νεολαίας που έγινε στη Θεσσαλονίκη τον Οκτώβριο του 2015. Ορίστηκε προσωρινή διοικούσα επιτροπή επιστημόνων μελών της Αδελφότητάς μας οι οποίοι εργάζονται πυρετωδώς για τον καθορισμό των ειδικών συνθηκών εφαρμογής και  λειτουργίας του  πρωτοποριακοὐ  για τον ποντιακό χώρο εγχειρήματος, την κατοχύρωση και αναγνώρισή του.

Ήδη η πλατφόρμα αυτή βρήκε απήχηση στην ομογένεια με τις πρώτες προεγγραφές . Η παγκόσμια αυτή πρωτοτυπία αφιερώνεται σε όλους τους απανταχού επι γης Ποντιακής καταγωγής Έλληνες. 

Share this page

www.pon-edu.com

May. 26, 2016