ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Από το αρχείο του ΕΚΕΒΙ, τη βιβλιοθήκη του ΑΠΘ. Άπειρες πηγές του Ιντερνέτ, από εφημερίδες, περιοδικά. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΝΤΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ «ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΝΤΟΥ». Από το Google, αναζήτηση βιβλίων. Από το διαδ. Βιβλιοπωλείο AMAZON.  Βιβλιοθήκη Βέροιας, βιβλιοθήκη Πανεπιστήμιου Κρήτης.

Από την Βιβλιοθήκη Πανεπιστήμιο Πατρών, ALEXIOS G. C. SAVVIDES Professor (Medieval & Byzantine History) BOOKS & Shorter Monographs, Από Κέντρο Τεκμηρίωσης. Μαραντζίδης , Νίκος – 2001, CHAPTERS IN BOOKS & collective works (selection), Ελληνικά Print friendly Anemi  Navigation Type of Material  Multi Volumes Editions, Greek Genocide 1914-23 Books & Bibliography.  07 Greek-Genocide.org, Βιβλία από ΕΚΕΒΙ-Biblionet, Βιβλία από Εθνική βιβλιοθήκη. Department of Classics of the University of Leiden.Compiled and maintained by Martijn Cuypers, Hellenistic Bibliography Cuypers. 


 

 Ξενόγλωσση βιβλιογραφία

 A note on the terms Rûm and Anatolia in Seljuk and early Ottoman times, ΔελτίοΚέντρουΜικρασιατικώνΣπουδών5 (1984-85, publ.1987), 95-102.8 Theodore II Gabras, lord of Amisos in the early 13 th c., Αρχείον Πόντου 40 (1985),  44-46  

A Survey of Greek Civilization - Page 315. by Sir John Pentland Mahaffy - 1896 - 337 pages He begins with a very graphic description of the city lying Dip's picture of life at Borysthenes. Description of the Euxine cities. ...

About the Black and Caspian seas. 18 Nojabrja 1898g. Sjinop' Sjewastopol'. υπό Bogdanovic , E. B.S.-Peterburg : R. Golike 1898. › See more references to "Euxine Pontus" in this book.

 Across Asia Minor on Foot. BY W. J. CHILDS. WITH ILLUSTRATIONS. William Blackwood and Sons. Edinburgh and London 1917. …

 Alexandrescu, Petre, Bucures(h)ti 1, Str. A. Mures(h)anu 33. TRSW: Pontic studies; Greek sources on the retreat of Darius from the Scythian expedition; Tribute to Radu Vulpe; The Eagle and the Dolphin –Studies in Pontic Archaeology.

Alexandrescu-Vianu, Maria, Bucures(h)ti 1, Str. A. Mures(h)anu 33. TRSW: Sources for the cult of Syrian Aphrodite on the Black Sea Coast.

Alpatov M., "Les reliefs de la Sainte-Sophie de Trebizonde", μετάφρ. H. Gregoire, Byzantion 4 (1927/1928), 407-418.

 Amasia  Perrot , Georges (1832-1914), Guillaume , Edmond

Amasia. υπό Perrot , Georges (1832-1914), Guillaume , Edmond. Paris : [s.n.] [1800-1900].


Ambassador Morgenthau's Story Henry Morgenthau New York.
1918

  Ancient Greece at Work: An Economic History of Greece from the Homeric Period to the Roman Conquest - Page 815 by Gustave Glotz - 1926 - 402 pages  ... Euxine ...

 

Ancient Greek colonies in the Black sea  Γραμμένος , ΔημήτριοςΒ., Πετρόπουλος , ΗλίαςΚ. Thessaloniki : Archaeological Institute of Northern Greece 2003.

 

 

Ancient Stadia : Stadia and Games from Olympia to Antioch / επιμέλεια Maria Stefosi · φωτογράφιση Maria Stefosi · μετάφραση John O' Shea · φωτογράφιση Judith Lange · επιμέλεια Judith Lange. - 1η έκδ. - Ηράκλειο Κρήτης : Ίτανος, 04. –

 Angolo-nord-ovest del Mar-Nero che comprende Odessa, Kherson ec. ricavato da varii documenti. Napoli : Reale Officio Topografico di Napoli 1842.

 Annals of Archaeology and Anthropology - Page 129. by University of Liverpool Institute of Archaeology – 1934 38, with the total of 310+ Talents for the Thracian tribute and the heading of  the list of Euxine cities, for, taking into account the total furnished by ...

  Aralov, S. I. Vospominaniya Sovietskovo Diplomata 1922-1923, Μόσχα, 1960, σσ 41-43.

Αralov, I. S.,  B Vaspaminania Sovietskogo Diplomata,  εκδ. Institute Nexntounarontnih Atnazeni, σ. 53.     Koττά Ορχάν, “Κεμαλισμός και Κουρδικό κίνημα 1919-1938″, περ.Λαοί, τ.1, Μάϊος ‘87, σ.65.

 Armenian Pontus: The Trebizond-Black Sea Communities (Ucla Armenian History and Culture: Historic Armenian Cities and Provinces) by Richard G. Hovannisian (Jul 2009).

Arnold J. Toynbee και Kenneth P. Kirkwood, Turkey, 1926, Λονδίνο: Ernest Benn, σ. 92

 Arnold J. Toynbee, The Western question in Greece and Turkey: a study in the contact of civilisations, Βοστώνη: Houghton Mifflin, 1922, σ. 260.

Art and Identity in Thirteenth-Century Byzantium Hagia Sophia and the Empire of Trebizond Antony Eastmond AS HGATE VARIORUM Antony Eastmond 2004. 558 αναφορές στη λέξη Trebizond.what Byzantium was, and argues that our modern notions of what Byzantium …

 Ahrweiler H., "Η Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας", Ιστορία του Ελληνικού Έθνους Θ': Υστεροβυζαντινοί χρόνοι (1204-1453), Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1980, 325-334

 Asan, Ömer. Ο πολιτισμός του Πόντου / Ομέρ Ασάν · επιμέλεια Σοφία Ιωαννίδου , Χρυσούλα Παπαδοπούλου · μετάφραση Αγγέλα .

Φωτοπούλου. - Θεσσαλονίκη : Κυριακίδη Αφοί, 1998. - Τίτλος πρωτοτύπου: Pontoskültürü.

 Ashik-Pasha-Zade on the conquest of Trebizond by the Ottoman Turks in A.D.1461,

 Asie Mineure : description physique de cette contree / par P. de Tchihatcheff.Creator:  Chikhachev, P. A.Publication Date:  1860-1869.

Atlas of Classical History - Page 45. by Richard J. A. Talbert, ( - 1988 - 217 pages ... Cities (the region between I and II), and Euxine (cities in the Crimea and on  the west and south coasts of the Black Sea). Two other features of the ...

Avram, Prof. Dr. Alexandru, Institute of Archaeology, Romanian Academy of Sciences, Bucharest, also Dept. of Ancient History and Archaeology, Faculty of History, University of Bucures(h)ti, 70031 Bucures(h)ti 5, B-dul. Regina Elisabeta 4-12. Member of Editorial Board of Studii Clasice TRSW: Remarks on the Mariandyni of Herakleia on the Pontus; Observations on the rural autonomy of Roman Dobrogea (1st-3rd centuries); The Western Black Sea in Greco-Roman times; Co-author of Romanian classical bibliographies; Data regarding piracy along the West coast of the Black Sea in the Hellenistic period; On the proper/personal names of Heraklaeia on the Pontos; An unedited decree of Tyras; Kallatiana (V): Funerary inscriptions; Notes on the inscription of the emporion of Pistiros in Thrace; The oldest decree of the Histria proxenia; Co-author of Greek Inscriptions from the "Callatis" Museum of Mangalia ; Greek and Latin inscriptions from Scythia Minor III: Callatis and its territory. Co-author of Mithridates VI Eupator and the West Coast of the Euxine Pontus, In Connection with an Unedited Decree of Histria; Co-author of An Unedited Epigraphic Monument from Histria.

Awesome Inc. πρότυπο. Powered by Blogger. ΑΦΙΕΡΩΜΑ - Οι αρχαίες Ελληνικές πόλεις του Εύξεινου Πόντου. Το όνομα 'Μαύρη Θάλασσα' (αρχικά Άξεινος Πόντος' (αφιλόξενη θάλασσα), αργότερα μετονομασμένος σε Εύξεινος Πόντος (φιλόξενη θάλασσα) για να κερδηθεί η εύνοια της θάλασσας, επινοήθηκε από τους Αρχαίους Έλληνες…

Bäbler, Balbina. ‘Archäologie in Kolchis. Einige Anmerkungen zu neueren Publikationen.’ GGA 255, 2003, 161-96. [History, Black Sea, Colchis, Georgia, Colchis, Phasis…)

Baier, Thomas. 'Die Argonauten in Kolchis. Der Mythos bei Valerius Flaccus und Corneille. La Conquête de la toison d'or oder der Triumph der Liebe.' A&A 48, 2002, 58-67. [Valerius Flaccus, Colchis, Corneille


Baklanov N., "Deux monuments byzantins de Trebizonde", Byzantion 4 (1927/1928), 363-391.


Balance S. - Bryer A. - Winfield D., "Nineteenth-century monuments in the city and vilayet of Trebizond: Architectural and Historical Notes, Part 1", ΑρχείονΠόντου 28 (1966), 233-308.

Baldwin, James. Μια άλλη χώρα / Τζέιμς Μπόλντουιν · μετάφραση Κωστής Αρβανίτης. - 1η έκδ. - Αθήνα : Πατάκη, 03. - 529σ. · 21x14εκ. - (Σύγχρονοι Κλασικοί · 16)Τίτλοςπρωτοτύπου: Another country


Ballance S., "The Byzantine Churches of Trebizond", Anatolian Studies 10 (1960), 141-175.

Barbu, N.I., 1900 Timis(h)oara. TRSW: On Ovid as the poet of students; Notes for a study on the style of Ovid.

Barca, Vitalie, Dept. of Ancient History and Archaeology, Faculty of History and Philosophy, Babes(h)-Bolyai University, 3400 Cluj-Napoca, Str. Mihail Kogalniceanu 1. TRSW: Geto-Dacians of the East Carpathians; Defensive equipment and weaponry of the Geto-Dacians for the Daco-Roman Wars; Sarmatian defensive equipment and weaponry; Considerations concerning the political history of the Sarmatians in the Northwest of the Black Sea in the 1st century AD. The heavy cavalry among the Bosporans.

Barclay-Newman Gr.-Eng. Dictionary.Pontiko,j , h, , o,n of Pontus ( TÅ tw/|È ge,nei a native of Pontus Ac 18.2

  Barker Phil-Scott Richard Bodley, DBM, Army Lists, Book 4: 1071 AD to 1500    AD, WRG, 2nd edition, March 1999, σ. 34.

 Bashmakov , Aleksandre Aleksandrovich (1858-1943)Paris : Paul Geuthner 1937

 Baudouin, Jacques. Ο κατάσκοπος του αυτοκράτορα : Ιστορικό Μυθιστόρημα /

Bees N.A., "Sur quelques eveches suffragants de la metropole de Trebizonde ", Byzantion 1 (1924), 117-137.

Bibliotheques et manuscripts de Trebizonde  Κόλια , ΙωάνναΑθήναι : [χ.ε.] 1979.

 BIBLIOTHECA AUGUSTANA. Περίπλους τῆς θαλάσσης τῆς οἰκουμένης Εὐρώπης -καὶ Ἀσίας καὶ Λιβύης. Βιθυνοί.

Biffi, Nicola. L’Indiké di Arriano. Introducione, testo, traduzione e commento. Bari: Edipuglia, 2000 (Quaderni InvLuc 11). 261 pp. Arrianus, Indica.

Biraschi, Anna Maria & Giovanni Salmeri (edd.). Strabone e l’Asia Minore. Perugia: Università degli Studi di Perugia, 2000. 650 pp. [Strabo, Apollonius.

Black Book: The Tragedy of Pontus 1914-1922, Edition of the Central Council of Pontus, Athens, 1922. // Livre Noir: La Tragedie Du Pont 1914- 1922, Edition du Conseil Central du Pont, Athenes, 1922.

Greeks in Asia Minor, London, The Anglo-Hellenic League.

Les persecutions antihelleniques en Turquie depuis le debut de la Guerre europeenne - D'apres les rapports officiels des agents diplomatiques et consulaires, Grasset, 1918.

L’extermination des Chretiens d’Orient: Faits, Documents et Temoignages Anglais et Americain, Paris, 1922.

Les Atrocities Turques au Pont-Euxin, Dubois et Bauer, Paris, 1919.

Les Atrocities Turques en Asia Mineure et dans le Pont, Athenes, 1922.

Les Hellenes Irredimes Devant le Congress de la Paix, Paris, 1919.

New York Times Current History: The European War (Volume XVIII.), New York Times Company, 1919.

Smyrna: The City of Smyrna Before the Destruction, Livani Publishing Organisation, Athens, 1991.

The Martyrdom of the Pontus and International public Opinion, Hellenic League of Nations Union, Geneva, 1922. // Le Martyre du Pont-Euxin et l’Opinion publique internationale, Ligue Hellenique pour la Societe des Nations, Geneve, 1922.

The Turkish Crime of Our Century, Asia Minor Refugees Coordination Committee, Athens, 1983.

Abbott, George Frederick, Turkey, Greece and the Great Powers: A Study in Friendship and Hate, 1916, London.

Alaux, Louis-Paul; Puaux, Rene, Le declin de l'hellenisme, Paris, Payot & Cie, 1916.

Alexandris, Alexis, The Greek Minority of Istanbul and Greek-Turkish Relations 1918-1974, Centre for Asia Minor Studies, Athens, 1992, ISBN: 9608502144.

Andreadis, George, Tamama: The Missing Girl of Pontus, Gordios, Athens, 1993.

Andreadis, George, Tamama - Pontus'un Yitik Kizi, Belge Publishing House, Istanbul, 1996.

Andreadis, George, Tolika - "Bacikam Al Beni", Belge Publishing House, Istanbul.

Andrew, Prince of Greece and Denmark, Towards Disaster: The Greek Army in Asia Minor in 1921, Murray, London, 1930.

Armstrong, H.C., Grey Wolf: An Intimate Study of a Dictator, Arthur Barker Ltd, 1934.

Asan, Omer, Ο Πολιτισμός του Πόντου, Kyriakidis Brothers, Thessaloniki, 1998…

Asan, Omer, Pontos Kulturu, Belge Publishing House, Istanbul, 1996.

Augustinos, Gerasimos, The Greeks of Asia Minor: confession, community, and ethnicity in the nineteenth century, Kent State University Press, 1992, ISBN: 0873384598.

Baklanov N., "Deux monuments byzantins de Trebizonde", Byzantion 4 (1927/1928), 363-391.


Balance S. - Bryer A. - Winfield D., "Nineteenth-century monuments in the city and vilayet of Trebizond: Architectural and Historical Notes, Part 1", ΑρχείονΠόντου 28 (1966), 233-308.


Ballance S., "The Byzantine Churches of Trebizond", Anatolian Studies 10 (1960), 141-175.

 

Barrington Atlas of the Greek and Roman World: Map-By-Map Directory - Τόμος 1 - Σελίδα 1226. Richard J. A. Talbot - 2000 - Pontus The land of Pontus has two main parts, both of which belonged to the Mithridatic kingdom of Pontus in the Hellenistic period. The first is the main ridge of the Pontic mountains and the steep descent to the shore. The lower slopes are ...


Barton, James L, Story of Near East Relief 1915-1930, Macmillan, 1930.

Barton, James L, The Near East Relief: 1915-1930, Administration of relief abroad, a series of occasional papers, Russell Sage Foundation, 1943.

Bendall, S., “Andronicus I of Trebizond”, in: Numismatic Circular

LXXXVIII, Bruxelles 1980.


Bierstadt, Edward H., The Great Betrayal: A Survey of the Near East Problem, Robert M. McBride & Company, New York, 1924.

Boissonnas, Henri-Paul, Μικρά Ασία1921, Benaki Museum, Athens, 02,

Bolukbasi, Atilla, Anilarda Trabzon, Trabzon, 06,

BlackBook: TheTragedyofPontus 1914-1922. Livre Noir: La Tragédie Du Pont 1914-1922 Edition of the Central Council of Pontus Athens 1922

Boiy, T. 'Dating Problems in Cuneiform Tablets Concerning the Reign of Antigonus Monophthalmus.' JAOS 121.4, 2001, 645-649. [History, Asia Minor, Greece, Antigonids

 Books:A selection of books on the Greek Genocide are available to download below. All files are in Adobe PDF format. Publications are available in English, French, Greek, Italian and Russian languages. The collection of books listed below are from the private collection of Nikolaos Hlamides.

 Borba plemen Severnogo pritserno moria s Rimon v III veke n.e Podredaktsiei V.N Diakova . Pemenikov , A. M., Akademiia Nauk SSSR - Institut IstoriiMoskva : Akad. Nauk SSSR 1954.

Bordier Julien: "Relation d'un voyage en Orient par Julien Bordier, ecuyer de Jean Contaut, Baron de Salignac, ambassadeur a Constantinople (1604-1612)", εκδ. Χρύσανθος Φιλιππίδης, ΑρχείονΠόντου 6 (1935), 85-158, ανατύπ. από Archives Historiques de la Gascogne, XVI, Paris - Auch 1888.

Botsford George Willis. Hellenic history.  THE AGE OF PERICLES 245 The Black sea region. The happy issue of this trouble left  Pericles free to extend the prestige and power of Athens to the coasts  of the Pontus,' …

 Bouteneff, Patricia Fann. Exiles on stage : The modern pontic theater in Greece / Patricia Fann Bouteneff. - Αθήνα : Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, 02. - 243σ. · 24x17εκ. - (Παράρτημα Περιοδικού "Αρχείον Πόντου" · 22)

Bouzek, Jan. ‘New studies in Black Sea archaeology.’ Eirene 38, 2002, 203-7. [Black Sea, Pontus, Archaeology, Euxineby American philological association – 1897 IV, lines 124-125, and the rubric for the Euxine cities follows, without a blank, in line 126, as is clear from what is preserved on Fragment 38. ...


Brandes W., Die Stadte Kleinasiens im 7. und 8. Jahrhundtert, Amsterdam 1989.


Bratianu G.I., Actes des notaries de Pera et de Caffa de la fin du troizieme siecle (1281-1290), Bucharest 1927.


Bratianu G.J., Recherches sur le commerce genois dans la Mer Noire aux XIIe siecle, Paris 1929.

Bees N.A., "Sur quelques eveches suffragants de la metropole de Trebizonde ", Byzantion 1 (1924), 117-137.


Brandes W., Die Stadte Kleinasiens im 7. und 8. Jahrhundtert, Amsterdam 1989.


Bratianu G.J., Recherches sur le commerce genois dans la Mer Noire aux XIIe siecle, Paris 1929.

BRAUDEL Fernand: «Μεσόγειος. Τόμος Α': Ο ρόλος του περίγυρου»

(Μετάφραση: Κλαίρη Μητσοτάκη), έκδοση «ΜΙΕΤ», Αθήνα 1993.

 The Mediterranean in the Ancient World by Fernand Braudel and Sian Reynolds (25 Apr 2002). Excerpt – "... Sulla, whose army reached the city itself - Mithridates, king of Pontus..."

Brill online ReferenceWorks. Ximene. Olshausen, Eckart (Stuttgart) . Ximene (Ξιμήνη; Ximḗnē). Region in the territory of Amasea, which in the south of Diacopene and Pimolisene "reaches as far as the river Halys... In X. there are salt mines, from which the Halys, it is surmised, took its name" (Str. 12,3,39). According to the sequence of mentions in  Str. loc.cit. the X. is to be looked for in the area between Çorum and the River Kızılırmak. Olshausen, Eckart (Stuttgart). Bibliography. Olshausen/Biller/Wagner, 174 (with map A 3). Citation. Olshausen, Eckart (Stuttgart). " Ximene." Brill’s New Pauly. Brill Online , 2013. Reference. 14 January 2013 .


Brounov N., "La Sainte Sophie de Trebizonde", Byzantion 4 (1929), 393-405.


Brown T.S. - Bryer A. - Winfield D., "Cities of Heracilius", Byzantine and Modern Greek Studies 4 (1978), 15-38.

Brujako, Igor. TRSW: On the events of the 3rd century AD in the Northwest Black Sea (four conceptions of the crisis)

Bruneau, Michel. Η διασπορά του ποντιακού ελληνισμού / Michel Bruneau , Patrick Counillon , Γεώργιος Πρεβελάκης , κ.ά. · επιμέλεια Michel Bruneau · μετάφραση Όλγα Λουκανίδου , Δημήτρης Τσιρκινίδης. - 1η έκδ. - Θεσσαλονίκη : Ηρόδοτος, 2000.

 Bruneau, Michel. Η μνήμη του προσφυγικού ελληνισμού = La Memoire de I’ Hellenisme Refugie: Les Monuments Commemoratifs en Grece (1936-04) : Τα ανεγερθέντα μνημεία στην Ελλάδα 1936-04 / Michel Bruneau. - Θεσσαλονίκη : Κυριακίδη Αφοί, 04.

 Brown, Carroll N.; Ion, Theodore P., Persecutions of the Greeks in Turkey since the Beginning of the European War, Oxford University Press American Branch, New York, 1918.


Bruneau, Michel, Les Grecs pontiques: diaspora, identite, territoires, CNRS Editions, 1998…

Bruneau, Michel, Η Διασπορά του Ποντιακού Ελληνισμού, Herodotus, Thessaloniki, 00,


Brounov N., "La Sainte Sophie de Trebizonde", Byzantion 4 (1929), 393-405.


Brown T.S. - Bryer A. - Winfield D., "Cities of Heracilius", Byzantine and Modern Greek Studies 4 (1978), 15-38.


Bryer A., "The littoral of the Empire of Trebizond in two fourteenth-century portolano maps", ΑρχείονΠόντου 24 (1961), 97-127.


Bryer A., "Nineteenth-century monuments in the city and vilayet of Trebizond: Architectural and Historical Notes, Part 2", ΑρχείονΠόντου 29 (1968), 89-132.


Bryer A., "The church of Haghia Sophia in Trebizond", Apollo 89 (1969), 268-274.


Bryer A. - Winfield D., "Nineteenth-century monuments in the city and vilayet of Trebizond: Architectural and Historical Notes, Part 3", ΑρχείονΠόντου 30 (1970), 228-385.


Bryer A., Meryemana Manastir: the Monastery of Soumela: a brief history, Birmingham 1972 (ανατύπ. 1973).


Bryer A. - Isaac J. - Winfield D., "Nineteenth-century monuments in the city and vilayet of Trebizond: Architectural and Historical Notes, Part 4", ΑρχείονΠόντου 32 (1972-1973), 126-310.


Bryer A.A.M., The Empire of Trebizond and the Pontos, London 1980.
Bryer A. - Winfield D., The Byzantine Monuments and Topography of the Pontos, στο Dumbarton Oaks Studies 20, Washington D.C. 1985.


Bryer A.A.M., Peoples and Settlements in Anatolia and the Caucasus, London 1988.

 

  Bryar A., The Littoral of the Empire of Trebizond in two fourteenth century Portolano maps, Αρχείον Πόντου, XXIV (1961), σσ. 97-127.


Bryer A. - Isaac J. - Winfield D., "Nineteenth-century monuments in the city and vilayet of Trebizond: Architectural and Historical Notes, Part 4", ΑρχείονΠόντου 32 (1972-1973), 126-310.


Bryer A. - Winfield D., "Nineteenth-century monuments in the city and vilayet of Trebizond: Architectural and Historical Notes, Part 3", ΑρχείονΠόντου 30 (1970), 228-385.


Bryer A. - Winfield D., The Byzantine Monuments and Topography of the Pontos, στο Dumbarton Oaks Studies , Washington D.C. 1985.


Bryer A., "Nineteenth-century monuments in the city and vilayet of Trebizond: Architectural and Historical Notes, Part 2", ΑρχείονΠόντου 29 (1968), 89-132.


Bryer A., "The church of Haghia Sophia in Trebizond", Apollo 89 (1969), 268-274.


Bryer A., "The littoral of the Empire of Trebizond in two fourteenth-century portolano maps", ΑρχείονΠόντου 24 (1961), 97-127.


Bryer A., Meryemana Manastir: the Monastery of Soumela: a brief history, Birmingham 1972 (ανατύπ. 1973).

Bryer A.A.M., "A Byzantine Family: the Gabrades, c. 979-1653", University of Birmingham Historical Journal, XII, 1970, 164-187

Bryer A.A.M., Fassoulakis S., Nicol D.M., "A Byzantine Family: the Gabrades, An Additional Note", Byzantinoslavica, 36, 1975, 38-45


Bryer A.A.M., Peoples and Settlements in Anatolia and the Caucasus, London 1988.


Bryer A.A.M., The Empire of Trebizond and the Pontos, London 1980.

Bryer A.A.M., Winfield D., The Byzantine Monuments and Topography of the Pontos, 1 (With Maps and Plans by R. Anderson and Drawings by J. Winfield), Washington D.C. 1985, Dumbarton Oaks Studies 20

 

  Bryer Anthony A.M., The Empire of Trebizond and the Pontos, 1980.

 Byzantium’s Oriental front in the first part of the 13 th c.: the Empires of Nicaea and Trapezous(Trebizond) in view of the Seljuk and Mongol menace, Δίπτυχα3 (Αθήνα 1982-83),160-181 .

 

BYZANTIUM IN THE ICONOCLAST ERA (ca 680-850): THE SOURCES An annotated survey. Leslie Brubaker. John Haldon. With a section on The Architecture of Iconoclasm: the Buildings by Robert Ousterhout. Ashgate Aldershot • Burlington USA • Singapore • Sydney. This edition Leslie Brubaker & John Haldon, 2001.

 

 

Cahill, Thomas. Γι' αυτό έχουν σημασία οι Έλληνες : Ταξιδεύοντας στον οίνοπα Πόντο / Τόμας Καχίλ · μετάφραση Όλγα Παπακώστα · επιμέλεια σειράς Τάκης Θεοδωρόπουλος. - Αθήνα : Ωκεανίδα, 04. - 455σ. · 21x14εκ. - (Κυκεών · 16) Τίτλοςπρωτοτύπου: Sailing the wine-dark sea. Why the Greeks matter

 Callatis : Necropola romano-bizantina  Preda , Constantin Bucuresti : Academia Republici Socialiste Romania 1980.

 

 

 Canarache , Vasile. Constanta : Muzeul de Archeologie Constanta 1969

 Canarache , VasileConstanta : Muzeul de Archeologie Constanta 1969

Catalogue Of Greek Coins: Pontus, Paphlagonia, Bithynia, And The Kingdom Of Bosporus by British Museum. Dept. of Coins and Medal and Warwick William Wroth (Apr 16, 2012).

Catholic enc. TOMIS. A titular metropolitan see in the Province of Scythia, on the Black Sea. It was a Greek colony from Miletus. In 29 B.C. the Romans captured the country from the Odryses, and annexed it as far as the Danube, under the name of Limes Scythicus.


Charalambidis, Michalis, The Pontian Question in the United Nations, Pontian Society of Thessaloniki «Euxinos Leschi» - International League for the Rights and the Liberation of Peoples, Gordios, Athens, 04.

Cohen, Getzel M., The Hellenistic settlements in Europe, the islands, and Asia Minor, University of California Press, 1995, ISBN: 0585160236.

Colias J., "Les bibliotheques de la region de Trebizonde et leurs manuscrits grecs", Ecole Pratique des Hautes Etudes, IVe Section, Annuaire, Paris 1972, 809-812.

Cook, J. M., Greek Settlement in the Eastern Aegean and Asia Minor, Cambridge University Press, Cambridge England, 1961.

Cook, J. M., The Greeks in Ionia and the East, New York, 1963.

Daniel, Robert L., American philanthropy in the Near East 18-1960, Ohio University Press, 1970, ISBN: 0821400630.

Danoff, Chr. M., Pontos Euxeinos, Alfred Druckenmuller Verlag, 1962.

Davis, William Stearns, A short history of the Near East: from the founding of Constantinople(330 A.D. to 1922), Macmillan Co., New York, 1922.

De Murat, Jean, The great extirpation of Hellenism and Christianity in Asia Minor: the historic and systematic deception of world opinion concerning the hideous Christianity's uprooting of 1922, Miami, 1999…

Diamadis, Panayiotis, From Hearth to Holocaust: The Hellenic Holocaust of Pontos, Asia Minor and Thrace, Sydney, 1999.

Dieterich, Karl, L'Hellenisme en Asie-Mineure, Imprimerie Chaix, Paris.

Dieterich, Karl, Hellenism in Asia Minor, Oxford University Press, New York, 1918.

Dobkin, Marjorie Housepian, Smyrna 1922: The destruction of a city, Faber, 1972.

Dobkin, Marjorie Housepian, The Smyrna Affair, Harcourt Brace Jovanovich, 1971…

Dobson, (Rev.) Charles, The Smyrna Holocaust, Anglo-Hellenic League, London, 1923.

ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΝΤΟΥ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΝΤΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ. Α΄ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΝΤΟΥ»

ΤΟΜΟΣ 3ος (1931). R. Μ. Dawkins, Παραμύθια Σουρμαίνων και Όφεως.

EADEM, “Vizantijskoe nasledie” bz Trapezunda? K interpretazii

neskol’kih izvestij o translatio reliquiae s Khristianskogo Vostoka v Moskvu v XVII v., in: Rus’ i Vizantija. Tezisy dokladov XVIII Vserossijskoi nauchnoi sessii vizantinistov. Moskva 20-21 oktyabrya 2008 g., Moscow 2008.

Erbil, Pervin, Η Νιόβη θρηνούσε για τη Μικρά Ασία, Εκδόσεις Τσουκάτου, Athens, 04.

Fotiadis, Constantinos, The Genocide of the Pontus Greeks by the Turks: Archive documents of the Ministries of Foreign Affairs of Britain, France, the League of Nations and S.H.AT., Herodotus, 04.

Fromkin, David, A Peace to End All Peace: The Fall of the Ottoman Empire and the Creation of the Modern Middle East, Owl Books, 01,

Fallmerayer, Jacob, Ιστορία της Αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας, Kyriakidis Brothers, Thessaloniki, 03,.

Fallmerayer J.Ph., "Das Hohenkloster Sumelas", Byzanz und das Abendland, Vienna 1943, 189-225.


Fallmerayer J.Ph., Geschichte des Kaisertums von Trapezunt, Munich 1827, επανέκδ. Hildesheim 1964.

Gregoire H., "Les veilleurs de nuit a Trebizonde", Byzantinische Zeitschrift 18 (1909), 490-499.

Gregoire H., "Rapport sur un voyage d'exploration dans le Pont et en Cappadoce", Bulletin de Correspondance Hellenique 33 (1909), 1-41.
Grierson Ph., Byzantine Coins, California 1982.

Gyalistras, Serge, Hellas and Cyprus, Athens, 1955.

Halo, Thea, Not Even My Name, Picador USA, New York, 01, ISBN: 0312277016.

Hatzidimitriou, Constantine G., American Accounts Documenting the Destruction of Smyrna by the Kemalist Turkish Forces: September 1922, Caratzas, 05, ISBN: 0892415851.

Halvatzakis, Konstantine. "Pontioi 'Parsi' stis Indies". Hellopia Summer [June-August] 1991.


Hionides, Constantine, The Greek Pontians of the Black Sea. Sinope, Amisos, Kotyora, Kerasus, Trapezus. 1300 BC-00 AD., Kyriakidis Brothers, Thessaloniki, 03, ISBN: 9603437018.

Hirschon, Renee, Heirs of the Greek Catastrophe: The Social Life of Asia Minor Refugees in Piraeus, Oxford University Press, New York, 1989, ISBN: 019823404X.

Hirschon, Renee, Crossing the Aegean: The Consequences of the 1923 Greek-Turkish Population Exchange, Berghahn Books, 03, ISBN: 1571815627.

Hofmann, Tessa, Verfolgung, Vertreibung und Vernichtung der Christen im Osmanischen Reich 1912-1922, Lit, 04, ISBN: 3825878236.

Horton, George, Recollections Grave and Gay: The Story of a Mediterranean Consul, Indianapolis: The Bobbs-Merrill Company, 1927.

Horton, George, Report on Turkey: USA Consular Documents, The Journalists' Union of the Athens Daily Newspapers, Athens, 1985.

Horton, George, The Blight of Asia: An account of the systematic extermination of Christian populations by Mohammedans and of the culpability of certain great powers; with the true story of the burning of Smyrna, The Bobbs-Merrill Company, 1953.

Irmscher J., "L'empire de Trebizonde entre l'Orient et l'Occident", Byzantinische Forschungen 25 (1999), 243-249.

Janin R., Les eglises et les monasteres des grandes centres byzantines, La geographie ecclesiastique de l'empire byzantin II, Paris 1975.


Jenssens E., Trebizonde en Colchide, Brussels 1969.

Karagianis, Lydia, Smoldering Smyrna, Carlton Press Corporation, 1996, ISBN: 080625114X.

Karpov S., L'impero di Trebisonda, Venezia, Genova e Roma. 1204-1461. Rapporti Politici, Diplomatici e Commerciali, Roma 1986.

Kursanakis M., "Relations matrimoniales entre Grands Comnenes de Trebizonde et princes georgiens", Bedi Kartlisa 34 (1976), 116-117.

King, William H., Turkish Atrocities in Asia Minor, United States Government Printing Office, Washington, 1992.

Koromila, Marianna, Pontos - Anatolia, Lucy Braggiotti Publications, Athens, 1989.

La presa di Negroponte fatta dai Turchi ai Veneziani nel 1470  Rizzardo , GiacomoVenezia : G.B. Merlo 1844.


Liman von Sanders, Otto, Five years in Turkey, United States Naval Institute, Annapolis, 1927.

London Committee of Unredeemed Greeks,
The anti-Hellenic persecutions in Turkey: pictures of the atrocities committed against the Greeks in Turkey during the early months of 1914, London Committee of Unredeemed Greeks, London, 1919.

Lovejoy, Esther Pohl, Certain Samaritans, The Macmillan Company, New York, 1933.

Maillis, Antonis S., The Coastline of Asia Minor From Pontus to the Mediterranean Postcards 1880-19, Rodos Image, Rhodes, ISBN: 9609019463.

Manchester League of Unredeemed Hellenes, Turkey's crimes: Hellenism in Turkey, Norbury Natzio & Co., Manchester, 1919.

Mercier R., An Almanac for Trebizond for the year 1336, στο Corpus des astronomes byzantins, VII, Louvain-la-Neuve 1994.


Miller W., Trebizond: the last Greek empire, London 1926, επανεκτ. Amsterdam 1968.


Millet G. - Rice D.T., Byzantine Painting at Trebizond, London 1936.
Millet G., "Les monasteres et les eglises de Trebizonde", Bulletin de Correspondance Hellenique 19 (1895), 419-459.

Luise Michaelsen / Michael Alighieri, Gesandter Kaiser Davids von Trapezunt, am Hof der Herzöge von Burgund (1461-1470).

Missaelidis, Kostas, En Bithynie: Par le Fer et par le Feu, Le Bureau de la Presse du Ministere des Affaires Etrangeres, Athens, 1922.

Morgenthau, Henry, Ambassador Morgenthau’s Story, Garden City, New York, 1918.

Morgenthau, Henry, I was sent to Athens, Doran & Co., 1929.

Morgenthau, Henry, Secrets of the Bosphorus, Hutchinson, London, 1918.

Murat, John, Anatomy of a Disaster - The Great Betrayal: Ανατομία στην Αιτία και στην Αφορμή για την Μικρασιατική Καταστροφή του 1922, M.P. Academus, Athens, 1993, ISBN: 0960035605.

Oeconomos, Lysimachos, The Martyrdom of Smyrna and Eastern Christendom, George Allen & Unwin, London, 1922.

Oeconomos, Lysimachos, The Tragedy of the Christian Near East, The Anglo-Hellenic League, London, 1923.

Oecumenical Patriarchate (Orthodox Eastern Church), Les grecs de l'Empire ottoman. Memoire soumis a la conference par le Patriarcat oecumenique, Paris, 1919.

Oecumenical Patriarchate (Orthodox Eastern Church), Persecution of the Greeks in Turkey 1914-1918, Hesperia Press, London,1919.

Oecumenical Patriarchate (Orthodox Eastern Church), The black book of the sufferings of the Greek people in Turkey from the armistice to the end of 19, Patriarchate, Constantinople, 19.

Papadopoulos, Alexander, Persecutions of the Greeks in Turkey before the European War, Oxford University Press American Branch, New York, 1919.

Pentzopoulos, Dimitri, The Balkan Exchange of Minorities and Its Impact on Greece, C. Hurst & Co, London, 02, ISBN: 1850656746.

Photiades, Kostas, Die Islamisierung Kleinasiens und die Kryptochristen des Pontos, Tubingen, 1985.

Photiades, Kostas, The Annihilation of the Greeks in Pontus by the Turks, Union of the Fighters for the Liberation of the Greek Lands Seized by Turkey, 1987.

Prosopographisches Lexikon der Palaiologenzeit, 1-12, Wien 1976-1999.
Restle M., Byzantine Wall-Painting in Asia Minor, 1-3, Greenwich Conn. 1967.

Puaux, Rene, La deportation et le rapatriement des Grecs en Turquie, Editions du Bulletin Hellenique, Paris, 1919.

Puaux, Rene, La Mort de Smyrne, Edition de la revue des Balkans, Paris, 1922.

Reinhardt, Richard, The Ashes of Smyrna, Harper & Row Publishers, 1971.

Rice D.T., "Notice on some religious buildings in the city vilayet of Trebizond", Byzantium 5 (1929-1930), 47-81.


Rice D.T., "Trebizond, a medieval citadel and palace", Journal of Hellenic Studies 52 (1932), 47-54.


Rice D.T., The Church of Haghia Sophia at Trebizond, Edinburgh 1969.

Rosenquist J.O., "Some Remarks on the Passions of St. Eugenios of Trebizond and their sources", Analecta Bollandiana 107 (1989), 39-64.


Ross, Frank Alexander, The Near East and American philanthropy; a survey, conducted under the guidance of the General committee of the Near East survey, Columbia University Press, New York, 1929.

Sakayan, Dora, An Armenian Doctor in Turkey: Garabed Hatcherian: My Smyrna Ordeal of 1922, Arod Books, 1997, ISBN: 0969987919.

Sakayan, Dora, Bir Ermeni Doktorun Yasadiklari - Garabet Haceryan’in Izmir Guncesi, Belge Publishing House, Istanbul, 05.

Sarafian, Ara, Forgotten Genocides of the th Century: A Compilation of Poetry, Taderon Press, England, 05,.

Shukurov R., "Eastern Ethnic Elements in the Empire of Trebizond", 18th International Byzantine Congress, Selected Papers: main and communications, εκδ. I. Sevcenko - G. Litavrin, τόμ. 2: History, Archaeology, Religion and Theology, Moscow 1991, 74-80.


Shukurov R., "Horizons of Daily Interest", Byzantinische Forschungen 25 (1999), 1-14.


Smith, Michael Llewellyn, Ionian vision: Greece in Asia Minor 1919-1922, St. Martin's Press, New York, 1973.

Stephens, Everett W., Survival Against All Odds: The First 100 Years of AnatoliaCollege, Aristide D. Caratzas, 1986, ISBN: 0892414421.

Stylianou, Petros, Turkish massacres in Smyrna in 1922: as they appear from the unpublished secret document of the American consul in Smyrna to the American Secretary of State, Cyprus, 1979.

Traglia, Gustavo, I Turchi tornano in Europa! Dai selvaggi massacri turchi di Smirne al tragico esodo della Tracia, Societa Anonia Poligrafica Italiana, Rome, 1922.

Cinquante siecles d'evolution ethnique autour de la Mer Noire  Bashmakov , Aleksandre Aleksandrovich (1858-1943). Paris : Paul Geuthner 1937

 

Cinquante siecles d'evolution ethnique autour de la Mer Noire. υπό Bashmakov , Aleksandre Aleksandrovich (1858-1943). Paris : Paul Geuthner 1937.     


Clavijo Ruy Gonzales: Embajada a Tamorlan, εκδ. F.L. Estrada, Madrid 1943.


Clavijo Ruy Gonzales: His embassy from Henry III of castile to Taburlaine the Great at Samarkand, 1403-1406, London 1928.

Clon St.: La Grece au point de vue naturel. Dictionaire Encyclopedique des Sciences Medicales. Tom. X, 491ί2, 1884.


Colias J., "Les bibliotheques de la region de Trebizonde et leurs manuscrits grecs", Ecole Pratique des Hautes Etudes, IVe Section, Annuaire, Paris 1972, 809-812.

Companion to Greek Studies - Page 520. by Leonard ( Whibley – 1931 Commercial intercourse between the Adriatic and the Euxine was maintained by land from the earliest times: and each of the chief Euxine cities represented ...

Conovici, Nicolae, 8700 Constant(s)a. TRSW: Co-author of The Defensive System of the Getan Citadel of Cot(s)ofeni din Dos(Province of Dolj-Romania); Problems of the chronology of Sinopian stamps; Histria: The Results of the Excavations , VIII. The Amphora Stamps, 2. Sinope; Co-author of The Getan Necropolis of Stelnica Gradis(h)tea Mare (District of Ialomit(s)a), General Report for the Years 1987-1996 (Greek Imports)


Constantine Porphyrogenitus: De administrando imperio, εκδ. Gy. Moravcsik, μετάφρ. R.J.H. Jenkins, 2η αναθεωρ. έκδ., Dumbarton Oaks, I. Texts, Washington D.C. 1967, II. Commentary από F. Dvornik κ.ά., London 1962.

Constantino Porphyrogenito, De Thematibus, Pertusi, A. , Studi e Testi 160, Città del Vaticano 1952.

  Continuite de langue, continuite ethnographique chez les Grecs du Pont-Euxin (Asie Mineure)  Λαμψίδης , Οδυσσέας (1917- ) [s.l.] : Mouton 1964.

Couvenhes, Jean-Christophe & Henri-Louis Fernoux (edd.). Les cités grecques et la guerre en Asie Mineure à l'époque hellénistique. Tours: Presses Universitaires François Rabelais, 2004 (Collection perspectives historiques). 276 pp. Reviews: Filippo Canali De Rossi, BMCR 2004.09.26. [History, Cities, Asia Minor.


Creator:  Texier, Charles,Publication Date:  1873.

 

CÇRYSANTHOS, Arhibishop of Trebizont: «The Euxine Pontus Question» (ΤοΖήτηματουΕυξείνουΠόντου), Memorantum

submitted to the Peace - Conference by His Eminence, PARIS, 2 May 1919.


Cumont Franz - Cumont Eugene, Voyage d'exploration archeologique dans le Pont et la Petite Armenie, Brussels 1906.

D’Hautcourt, Alexis. ‘Héraclée du Pont dans les Alexipharmaca de Nicandre de Colophon. Un nouvel indice de chronologie?’ In: Biagio Virgilio (ed.). Studi ellenistici 13. Pisa & Roma: Istituti editoriali e poligrafici internazionali, 2001, 191-8. [Nicander, Alexipharmaca, Heraclea Pontica, Date…

Darbyshire, Gareth, Stephen Mitchell & Levent Vardar. ‘The Galatian settlement in Asia Minor.’ AS 50, 2000, 75-98. [History, Asia Minor, Galatians


Darrouzes J., Notitiae Episcopatuum Ecclesiae Constantinopolitanae. Texte Critique, introduction et notes, Paris 1981.

Dawkins, R.M. 1931. Folk Tales from Sourmena and the Valley of Ophis. Αρχείον Πόντου 3: 79–122. Επίσης και Παρχαρίδης, Ι.Α. 1926. Περί των εν Όφει ᾳσμάτων. Λαογραφία 9: 109-151.

De Bithynia et Ponto provincia romana Schonemann , Antonius Guilelmus OttoGottinga : Kastner 1855.

 

 

De gentibus in Ponto orientali inde a Thermodonte fluvio ad Phasim usque. Habitantibus. υπό Hansen , Reimer. Kiliae : C. F. Mohr 1876

 

 De gentibus in Ponto orientali inde a Thermodonte fluvio ad Phasim usque habitantibus .  Hansen , Reimer Kiliae : C. F. Mohr 1876

De regne Pontieo ejusque primcipibus ad regem usque Muthridatem VI. υπό Volpert , F. J.          Monasterii : [s.n.] 1853.

 

 De regne Pontieo ejusque primcipibus ad regem usque Muthridatem VI  Volpert , F. J.Monasterii : [s.n.] 1853

 

 De regne Pontieo ejusque primcipibus ad regem usque Muthridatem VI 

Del Monte, G.F. Testi dalla Babilonia ellenistica. 2 vols. Pisa 1997 & 2000. [History, Central Asia, Babylon, Seleucids

Der Vokalismus der griechischen im Turkischen  Συμεωνίδης , ΧαράλαμποςΠ.Thessaloniki : Institute for Balkan Studies 1976.

 

Description de l’Asie mineur fait par ordre du gouvernement français de 1833 à 1837 / Par Charles Texier. La presa di Negroponte fatta dai Turchi ai Veneziani nel 1470 .

 

Dialogues With Dostoevsky: The Overwhelming Questions by Robert Louis Jackson (Paperback - Dec 1996). Excerpt - page 84: "... Somewhere between the Euxine Pontus [The Black Sea] and the Solovetsky Islands [The White Sea], ..."

 

Die gestade des Pontus Euxinus vom Ister bis zum Borysthenes in Bezug auf die im Alterthume dort gelegenem Colonien. υπό Becker , Paul. Petersburg : [s.n.] 1852

 

Die Infinitive in den pontischen Dialekten und die zusammengesetzten Zeitem im Neugriechischen . υπό Deffner , Michel.Berlin : [s.n.] 1877

 

Dignas, Beate. Economy of the Sacred in Hellenistic and Roman Asia Minor. Oxford: OUP, 2003. viii, 364 pp. Reviews: William J. Slater, BMCR 2003.06.41 || Kai Ruffing, MBAH 23, 2004, 131-5 || Ted Kaizer, Scripta Israelica Classica 23, 2004, 290-2 || Valérie Pirenne-Delforge, Kernos 17, 2004, 326-7. [History, Economy, Religion

Dissertation on the Philosophy of Aristotle by Thomas Taylor (Paperback - Jun 03) Other Editions: Paperback Excerpt - page 312: "... sea is always seen to be more deep. Thus the Euxine Pontus is deeper than ti,e lake ]lleeoti9, ..."

 

Doherty, Paul C. Φόνοι στην αυλή του Μεγάλου Αλεξάνδρου : Ένα βιβλίο μυστηρίου με πρωταγωνιστή τον Μέγα Αλέξανδρο / Πολ Ντόερτιμετάφραση Θεοδώρα Δαρβίρη. - Αθήνα : Ενάλιος, 01. - 392σ. 21x14εκ. - (Ξένη Λογοτεχνία) Τίτλοςπρωτοτύπου: The house of death

Doonan, Owen P. Sinop Landscapes. Exploring Connection in a Black Sea Hinterland. Philadelphia: University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology, 2004. 211 pp., 97 figs., 14 tables. [History, Archaeology, Sinope, Apollonius, Argonautica 2, Black Sea, Euxine

Dreyer, Boris. 'Wann endet die klassische Demokratie Athens?' AncSoc 31, 2001, 27-66. [History.

Duhoux, Yves. ‘Particules à emploi “métrique” selon Denys le Thrace.’ Emerita 68, 2000, 31-46. [Homer, Apollonius, Callimachus, Theocritus, Particles.

Early Riders: The Beginnings of Mounted Warfare in Asia and Europe - Page 122 by Robert Drews - 2004 - 218 pages That name was applied to them by the Greek colonists at Olbia and other Euxine cities, and was no more justified than the name “Indians” that European ...

EAT, DRINK, AND BE MERRY (LUKE 12:19) -FOOD AND WINE IN BYZANTIUM. Papers of the 37th Annual Spring Symposium of Byzantine Studies, in Honour of Professor A.A.M. Bryer edited by Leslie Brubaker and Kallirroe Linardou. ASHGATE VARIORUM. 2007 by the Society for the Promotion of Byzantine Studies. 2000 'Alice Lindsell's Botanical Sketchbook', in J. E. Raven, Plants and Plant Lore in Ancient Greece (Leopard's Head Press, Oxford), xiii. 'Intervista', Ngjallja 12 (99) (Dhjetor): 6, 8, 10 (in Albanian). 'Xeroun oti einai Christougenna?', Archaeologia 74 (June): 8-15. Encyclopedia of Greece and the Hellenic Tradition (London): 'Political History, 1453-1832', 'Ani', 'Trebizond', 'Black Sea', 'Crimea', 'Pontus', 'Conversion to Islam'. The Archaeology of Anatolia: an encyclopedia (Ankara), 'Pontos', 'Trapezous'.

 

ECUMENICAL PATRIARCHATE. THE BLACK BOOK OF THE SUFFERINGS OF THE GREEK PEOPLE IN T U R K E Y. FROM THE ARMISTICE TO THE END OF 1920 CONSTANTINOPLE. PRESS OF THE PATRIARCHATE 1920.

 

Economy and Economics of Ancient Greece. Takeshi Amemiya. First published 2007 by Routledge. Jameson (1988, p. 108) observes, “Despite the heavy slaughter of cattle in fourth century Athens the demand for hides remained high and it was profitable to import them in large quantities.” Michell (1957, p. 287) observes, “Exports of dried or pickled fish from Pontus and Propontis

Ehling, Kay. 'Unruhen, Aufstände und Abfallbewegungen der Bevölkerung in Phönikien, Syrien und Kilikien unter den Seleukiden.' Historia 52, 2003, 300ff. [History, Seleucids, Phoenicia, Syria, Cilicia


Ellis G., Memoir of a map of the countries comprehended between the Black Sea and the Caspian, London 1788.

English translation and commentary, Αρχείον Πόντου 43 (1990-91), 102-130  Erstes Buch der geschichte Mithridates des Grossen. Υπό Frandsen. Altona : Τύποις Hammerich 1847.

 

 Erstes Buch der geschichte Mithridates des Grossen  Frandsen Altona : Τύποις Hammerich 1847.

 

Etymology:Latin Pontus the Black Sea . English Caspian

Excerpt - page 170: "... by the stupidity and ignorance of the nations around the Euxine Pontus, or Black Sea. Greece, one notices, is right in the ..." Excerpt - page 226: "... from the Euxine (Pontus) to the borders of . thiopia (Syene), and from Armenia ..."  › See more references to "Euxine Pontus" in this book. Excerpt - page 570: "...Why then is Ister 3 so cold near the Euxine, Pontus, Bithynia, and all Thrace? frigidas regiones [chilly regions] Maginus calls . .." Exiles on stage : The modern pontic theater in Greece  Bouteneff , Patricia Fann Αθήνα : Επιτροπή Ποντιακών Μελετών 2002.

 

Fagan, BrianM. Οι εβδομήντα μεγάλες επινοήσεις του αρχαίου κόσμου / Brian M. Fagan · μετάφραση Δ. Γεδεών. - 1η έκδ. - Αθήνα : Βασδέκης, 06.


Fallmerayer J.Ph., "Das Hohenkloster Sumelas", Byzanz und das Abendland, Vienna 1943, 189-225.


Fallmerayer J.Ph., Geschichte des Kaisertums von Trapezunt, Munich 1827, επανέκδ. Hildesheim 1964.

Fedoseev, N.F. 'Les témoignages archéologiques sur une clérouquie Athénienne à Sinope.' Mouseion 2, 2002, 189ff. [History, Sinope, Athens


Finlay George, "Journal: Memoranda during a tour to Sinope, Trabizond, and Samsoun (Amisos) in 1850", αδημοσίευτο χειρόγραφο R.8.9. της Βρετανικής Αρχαιολογικής Σχολής στην Αθήνα.

Finlay G., The history of Greece (from its conquest by the crusaders to its conquest by the Turks) and of the Empire of Trebizond (1204-1461), Edinburgh – London 1851

Ford, Michael Curtis. Ο τελευταίος βασιλιάς : Η νέμεση της Ρώμης / Michael Curtis Ford · μετάφραση Χρήστος Καψάλης. - Αθήνα : Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη, 05. - 500σ. · 23x15εκ. - (Ιστορικό Μυθιστόρημα)Τίτλοςπρωτοτύπου: The last king, 04

 

Forgotten Empire: The World of Ancient Persia by J. E Curtis and N. Tallis (Hardcover - Nov 7, 05). Excerpt - page 111: "... traditions centred on Rhodes, Gordion and Ephesus, Macedonia and the Euxine Pontus were responsible for making a range of imitative glass types ..."

Fredricksmeyer, Ernst A. ‘Alexander the Great and the Kingship of Asia.’ In: A. Brian Bosworth & Elizabeth J. Baynham (edd.). Alexander the Great in Fact and Fiction. Oxford: OUP, 2000, 136-66. [History, Alexander the Great

Freeman, Philip. The Galatian Language. A Comprehensive Survey of the Language of the Ancient Celts in Greco-Roman Asia Minor. Lewiston, NY: Edwin Mellen Press, 2001. x, 104 pp. Reviews: Stephen Colvin, BMCR 2002.12.19. [History, Asia Minor, Galatians, Language.

FRENCH D. : «Μykenaeans in the Black Sea?» («MυκηναίοιστονΕύξεινοΠόντο;», 1st International Symposium, Sozopol 1979 «Tracia Pontika I»), Sofia 1982.

 

Friberg Λεξικόν. Po,ntioj, ou, o` (Diod. S. 14, 116, 3; Plut.; SIG 797, 2 [37 AD]; OGI 656, 4) Pontius, the name of a Roman, originally Samnite gens, going as far back as the Samnite Wars (Cic., De Off. 2, 21, 75; Livy 9, 1), the nomen (middle, or tribal [gentile] name) of Pilate (s. Pila/toj) Mt 27:2 v.l.; Lk 3:1; Ac 4:27; 1 Ti 6:13;  IMg 11:1; ITr 9:1; ISm 1:2; Just., A I, 13, 3 al. WSchulze, Zur Geschichte latein. Eigennamen: GGAbh. V/5, 1904; JOllivier, Ponce Pilate et les Pontii: RB 5, 1896, 247-54; 594-600; MStern, The Province of Judaea: CRINT I/1, 68-70; J-PLémonon, Pilate et le gouvernement de la Judée:Textes et monuments, ’81. See Kl. Pauly IV 1048-50.

Gambaschidze, Irine, Andreas Hauptmann, Rainer Slotta & Ünsall Yalcin (edd.). Georgien. Schätze aus dem land des Goldenen Vlies. Katalog der Ausstellung des Deutschen Bergbau-Museums Bochum in Verbindung mit dem Zentrum für Archäologische Forschungen der Georgischen Akademie der Wissenschaften Tblissi vom 28. Oktober bis 19. Mai 2002. Bochum 2001. Reviews: B. Bäbler, GGA 255, 2003, 161-96. [History, Black Sea, Colchis, Georgia, Phasis


Geltzer H., "Ungedruckte und ungenugend verroffentliche Texte der Notitae episcopatuum", Abhandlungen Munch 21 (3), 1900.

GEORGE HORTON 1926 THE BLIGHT OF ΑΣΊΑ…Turkish massacres of the Greeks and Armenians of the Pontus.

 Geschichte des Konigreichs Pontos  Meyer , Eduard (1855-1930)Leipzig : W. Engelmann 1879

 

 

Geschichte Griechenlands von der Eroberung Konstantinopels durch die Turken im Jahre 1453 bis auf unsere Tage. / von Karl Mendelssohn Bartholdy ; in zwei Theilen.Creator:  Mendelssohn-Bartholdy, Karl,Publication Date:  1870-74.

 

Charles King, The Black Sea: A Ιστορία. ory, 04, William Ryan and Walter Pitman, Noah's Flood, 1999, I Neal Ascherson, Black Sea (Vintage 1996).

González Ponce, Francisco José. 'Periplografia griega de epoca imperial.' Habis 33, 2002, 553-71. [Scylax, Dionysius Periegetes, Periplous, Arrianus

Grche, Sabina, University of Cambridge. TRSW: Tomis as a counterworld of Rome and Rome as a counterworld of Tomis in Ovid’s Tristia and Epistulae ex Ponto.

 Greek Genocide 1914-23. The Greek Genocide: A Bibliography

 

 Greek Life and Thought, from the Death of Alexander to the Roman Conquest - Page 373. by Sir John Pentland Mahaffy - 1896 - 669 pages The Rhodians had just shown their sympathy for the Euxine cities by receiving an embassy from Sinope, now in danger of investment by sea and land from ...

 

 

Gregory of NeoCaesarea: Evangelist in the Province of Pontus by Graham Lovell (Nov 8, 2012).

 

Greek Life and Thought. From the Age of Alexander to the Roman Conquest - Page 348 by John Pentland Mahaffy Euxine cities by receiving an embassy from Sinope, now in danger of investment by sea and land from Mithridates. This king had been among the recent ... Page 347 by J. P. Mahaffy - 2004 - 640 pages ... the best security to establish his chosen heir. Rhodes was not drawn into this affair. As I said before, the northern or Euxine cities were not in her ...

Greek Life and Thought: From the Age of Alexander to the Roman Conquest - Page 348 by Sir John Pentland Mahaffy - 1887 - 600 pages ... Euxine cities by receiving an embassy from Sinope, now in danger of investment  by sea and land from Mithridates. This king had been among the recent ...


Gregoire H., "Les veilleurs de nuit a Trebizonde", Byzantinische Zeitschrift 18 (1909), 490-499.


Gregoire H., "Rapport sur un voyage d'exploration dans le Pont et en Cappadoce", Bulletin de Correspondance Hellenique 33 (1909), 1-41.
Grierson Ph., Byzantine Coins, California 1982.

Gringrich Gr. NT Λεξικόν. .Pontiko,j, h,, o,n from Pontus (see Po,ntoj) Ac 18:2.* [Pontic] [pg 164]. Po,ntioj, ou, o` Pontius, the tribal (middle) name of Pilate Mt 27:2 v.l.; Lk 3:1; Ac 4:27; 1 Ti 6:13.* [pg 165] .

 

GÖKBİLGİN M. Tayyib: «XVI Yüz yıl Başlarında Trabzon Livası ve Doğu Karadeniz Bölgesi», μεταφρασμένο στο Δελτίο του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, με τίτλο: «Ο λιβάς της Τραπεζούντας και η περιοχή της Ανατολικής Μαύρης Θάλασσας στις αρχές του 16ου αιώνα, τόμος 2ος, Αθήναι 1980.

 

Günther, H. 'Pindar, Kallimachos und Horaz (Hor. C. IV 2).' Phasis 4, 2001, 31-48 [Pindar, Callimachus, Horatius, Carmen 4.2.

Günter Evangelos Weigel / Ergebnisse der vorargeiten zur Gründungsgeschichte des Klosters Panagia Sumela nach der kollation des Athoskodex 3802.268 S. XV Dionysiou, 423 R – 517 R

 H αρμενική γενοκτονία, Αθήνα, εκδ. Αρμενικής Εθνικής Επιτροπής Ελλάδας, 1983,σ.19.

Halo, Thea. Ούτε το όνομά μου : Γενοκτονία και επιβίωση: Μια αληθινή ιστορία του Πόντου / Thea Halo · μετάφραση Μαρίνα Φράγκου. - 4η έκδ. - Αθήνα : Γκοβόστης, 01. Οι φωτογραφίες βρίσκονται σε 8 σελίδες εκτός κειμένου με διαφορετικού τύπου χαρτί.Τίτλος πρωτοτύπου: Not even my name.

 

Hammett, Dashiell. Ο κόκκινος θερισμός : Μυθιστόρημα / Ντάσιελ Χάμετ · μετάφραση Νίκος Σαραντάκος. - Αθήνα : Σύγχρονη Εποχή, 1990. - 261σ. · 18x11εκ.  He died old, Mithradates Eupator, King of Pontus  Duggan , Alfred Leo (1903-1964) London : Faber and Faber 1958

 

He died old, Mithradates Eupator, King of Pontus  Duggan , Alfred Leo (1903-1964)London : Faber and Faber 1958.

 

He died old, Mithradates Eupator, King of Pontus. υπό Duggan , Alfred Leo (1903-1964). ondon : Faber and Faber 1958.

  Heath Ian, Armies of the Middle Ages, volume 2, WRG, σσ. 23-25 και 131-133.

 Heath Ian-McBride Angus (μετάφραση Παπαθανάσης Ηλίας), Οι τελευταίοι Βυζαντινοί στρατοί (1118-1461 μ.Χ.), Σειρά Μαχίμων, 3, Ελεύθερη Σκέψις, Αθήνα, 1996.


Hendy M.F., Studies in the Byzantine Monetary Economy c. 300-1450, Cambridge - New York - Melbourne 1985.

 Heracleia Pontica and Tauric Chersonesus before Roman Domination : VI-I centuries B.C. / Sergei J. Saprykin Saprykin, Sergei J.

 

Heraclides of Pontus by William W. Fortenbaugh and Elizabeth E. Pender (Apr 28, 2009). Επίσης, Heraclides of Pontus (Oxford Reprints) by H. B. Gottschalk (Sep 11, 1980).

 

Heraclides of Pontus. Héraclide du Pont, William W. Fortenbaugh, E. Elizabeth E. Pender - 2008 - This volume contains a new edition of the sources for Heraclides' life and thought. The text is edited by Eckart Schutrumpf and the translation by Peter Stork, Jan van Ophuijsen and Susan Prince." --Book Jacket.

 

Heyd W., Histoire du Commerce du Levant au moyen âge, I-II, Leipzig 1885-1886, ανατ. Amsterdam 1959-1967.

 

History of Byzantine State and Society - Σελίδα 810. Warren T. Treadgold - 1997 - The Empire of Trebizond, though never recovered by the restored Byzantine Empire, ceased to be a major factor in ... The Pontus sheltered behind the Pontic Alps, which gave Trebizond the best natural defenses of any state in the East.

 

History - Page 126 by Historical Association (Great Britain) – 1924 Later the relations both between the Greek Euxine cities with the Goths, and of  the subsequent Italian trading posts with the Tartars follow the same ...

 I Greci nel basso Danubio : Dall' eta arcaica alla conquista romana 

I Greci nel basso Danubio : Dall' eta arcaica alla conquista romana  Pippidi , Dionisie M.Milano : Saggiatore 1971.

 

I Turchi tornano in Europa! Dai selvaggi massacri turchi di Smirne al tragico esodo della Traci Gustavo Traglia Societa Anonima Poligrafica Italiana Rome 1922
 

Iglesias Zoido, Juan Carlos. ‘Estructura y elementos estructuradores en las Haliéuticas de Opiano de Cilicia.’ Anuario de Estudios Filológicos (Extremadura) 25, 2002, 205-20. [Oppianus Anarbazensis, Halieutica, Structure, Composition, Proems

Incipit Epistola lugubris et mesto simul et consolatoria de iufelice expugnatione ac misea irrupcione et invasione Iusule Euboye dicte Nigropondis a... Turehorum....principe  Rodericus , SautiusColoniae : Ulric Zell [1473].

  Incipit Epistola lugubris et mesto simul et consolatoria de iufelice expugnatione ac misea irrupcione et invasione Iusule Euboye dicte Nigropondis a... Turehorum....principe  Rodericus , Sautius Coloniae : Ulric Zell [1473]

 Intorno a tre racconti della presa di Negroponte, fatta dai Jurdu nel 1470 : Lettera di Filippo-Luigi Polidori al Carl. Emmanuele Antonio Cicogna, a cui si aggimnge uno di essi racconti gia inedito di Frate Jacopo Dalla Castellana   Polidori , Filippo Luigi (1801-1865). [s.l.] : M. Cellini [1800-1870]

 

Intorno a tre racconti della presa di Negroponte, fatta dai Jurdu nel 1470 : Lettera di Filippo-Luigi Polidori al Carl. Emmanuele Antonio Cicogna, a cui si aggimnge uno di essi racconti gia inedito di Frate Jacopo Dalla Castellana  Polidori , Filippo Luigi (1801-1865)[s.l.] : M. Cellini [1800-1870]


Irmscher J., "L'empire de Trebizonde entre l'Orient et l'Occident", Byzantinische Forschungen 25 (1999), 243-249.

Isler-Kerenyi, Cornelia. TRSW: Dionysus, Thrace and the Black Sea.

Ivantchik, A.I. 'The Foundation of Sinope. Legends and History in the Classical Tradition [in Russian].' VDI 236, 2001, 139-153. [History, Sinope, Foundation, Apollonius, History, Pontus

Jaccottet, Anne-Françoise. Choisir Dionysos. Les associations dionysiaques ou la


Janin R., Les eglises et les monasteres des grandes centres byzantines, La geographie ecclesiastique de l'empire byzantin II, Paris 1975.

Jefremow, Nikolai. 'Die aisymnetai von Sinope.' Klio 85, 2003, 9-14. [History, Asia Minor, Pontus, Sinope, Aisymnetai


Jenssens E., Trebizonde en Colchide, Brussels 1969.

Janssens E., Trébizonde en Colchide, Université Libre de Bruxelles, Bruxelles 1969, Travaux de la Faculté de Philosophie et Lettres XL.

 

Kacharava, Daredjan, Murielle Faudot & Evelyne Geny (edd.). Autour de la Mer Noire. Hommage à Otar Lordkipanidze. Paris 2002. Reviews: B. Bäbler, GGA 255, 2003, 161-96. [History, Black Sea, Colchis, Georgia, Phasis


Karpov S., L'impero di Trebisonda, Venezia, Genova e Roma. 14-1461. Rapporti Politici, Diplomatici e Commerciali, Roma 1986.

Kilpatrick, David Bruce. Function and style in pontic dance music / David Bruce Kilpatrick. - Αθήνα : Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, 1980. - 335σ. · 25x18εκ. - (Παράρτημα Περιοδικού "Αρχείον Πόντου" · 12)

Kireev, G. H., Istoria etatizma v Tourtsii, εκδ. Nauka,  Μόσχα, 1991, σσ. 26-27.

Knorr, Ortwin. Verborgene Kunst. Argumentationsstruktur und Buchaufbau in den Satiren des Horaz. Hildesheim: Olms, 2004 (BzA 15). x, 277 pp. [Horatius, Satires

Koester, Helmut (ed.). Ephesos, Metropolis of Asia. An Interdisciplinary Approach to its Archaeology, Religion, and Culture. Cambridge, MA: Harvard UP, 2004 (Harvard Theological Studies 41). 357 pp. Originally published in 1995. [History, Asia Minor, Cities, Ephesus

Kokkinia, Christina. Die Opramoas-Inschrift von Rhodiapolis. Euergetismus und soziale Elite in Lykien. Bonn: Habelt, 2000 (Antiquitas 3.40). xi, 274 pp. Reviews: Alexis D'Hautcourt, Bryn Mawr Classical Review 2002.09.06 || Thomas Corsten, CR 53, 2003, 149-50. [History, Asia Minor, Lycia, Opramoas

Korenjak, Martin. ‘Textkritische und interpretatorische Bemerkungen zu Pseudo-Skymnos.’ Philologus 147, 2003, 226-37. [Pseudo-Scymnus, Scymnus, Apollonius, Argonautica 2, Periplus, Pontus

Korenjak, Martin. 'Die Taurer - sesshafte Hirten? Zu Ps.-Skymnos F 12 (823).' GFA 5, 2002. [History, Pontus, Taurians, Pseudo-Scymnus fr. 12

Koντοσόπουλος Ν.: Διάλεκτοι και ιδιώματα της Νέας Ελληνικής. Αθήνα 1994.


Kursanakis M., "Relations matrimoniales entre Grands Comnenes de Trebizonde et princes georgiens", Bedi Kartlisa 34 (1976), 116-117.

KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΦΩTIAΔH. ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. KOΣMHTOPA ΠAIΔAΓΩΓIKHΣ ΣXOΛHΣ ΦΛΩPIΝΑΣ. ΠPOEΔPOΥ ΤΜΗΜΑTOΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ. Οδοιπορικό στον Πόντο: από το χθές στο σήμερα.

 La Asie Francaise 1916, αναφ. Ροδάκη, Περικλή, “Τι απέγιναν οι λαοί της Μικράς Ασίας”, περ.Τότε, τ.31.,σ.21.

La deportation et le rapatriement des Grecs en Turquie Rene Puaux
Editions du Bulletin Hellenique Paris 1919

                             

La presa di Negroponte fatta dai Turchi ai Veneziani nel 1470. υπό Rizzardo , Giacomo. Venezia : G.B. Merlo 1844


Laurent V., "Deux chrysobulles inedits des empereurs de Trebizonde Alexis IV/ Jean IV et David II", ΑρχείονΠόντου 18 (1953), 241-278.

Lautlehre der Turkischen Lehnworter im Neugriechischen Dialekt des Pontos  Συμεωνίδης , ΧαράλαμποςΠ. Athen : [s.n] 1972.


Lemerle P., Ο πρώτος Βυζαντινός Ουμανισμός, μετάφρ. Μαρία Νυσταζοπούλου- Πελεκίδου, Αθήνα 1981.

Le Pont et les justes revendications de ses habitants Grecs : 'etude topographique, ethographique et historique avec deux cartes g'eographiques et deverses statistiques / par D. Economidis. Συγγραφέας:  Οικονομίδης, Δημοσθένης Η., Ημερομηνία έκδοσης:  1920.

The Pontus Question : memorandum submitted to the Peace Conferenceon March 10, 1920 / by The Pontus Delegation. Συγγραφέας:  Pontus Delegation. Ημερομηνία έκδοσης:  1920.

 

Les Atrocities Turques au Pont-Euxin Paris 1918 .
                                                                                         

 Les Atrocities Turques en Asia Mineure et dans le Pont Athens 1922.

 ΟιδιωγμοίτωνΕλλήνωντουΠόντου (1908-1918)  Πολυχρόνης Κ. Ενεπεκίδης
Συλλόγου Ποντίων Αργοναύται-Κομνηνοί  Athens 1962.
 

Les persecutions antihelleniques en Turquie, depuis le debut de la guerre europeenne; D'apres les rapports officiels des agents diplomatiques et consulaires Bernard Grasset Paris 1918.
 

Leutsche E., Schneidewin F.G.: Corpus Paroemiographorum Graecorum, Goettingen Vol.I, 1839, Vol.II 1851. [Αναστατική επανέκδοση Hildesheim, 1965].

 L'extermination des Chrétiens d'Orient: Faits, Documents et Témoignages Anglais et Américains P. Thevoz Paris 1922

L'histoire des colonies grecques du littoral nord de la Mer Noire : Bibliographie annotrr des ouvrages et articles publies en U.R.S.S. de 1940 a 1960. υπό Belin de Ballu , Eugene. Leiden : E. J. Brill 1965.

 

Liddle, Aidan. Arrian, Periplus Ponti Euxini. Edited with introduction, translation and commentary. London: Bristol Classical Press, 2003. viii, 139 pp. Reviews: Owen Hodkinson, Scholia Reviews 14, 2005, 4. [Arrianus, Periplus Ponti Euxini, Translation

Lilie R.J., Die byzantinische Reaktion auf die Ausbreitung der Araber, München 1976, Mischellanea Byzantina Monacensia 22

Lordkipanidze, Otar. 'On the First Mention of the City of Phasis in Written Sources [in Russian].' VDI 238, 2001, 123-7. [History, Black Sea, Colchis, Georgia, Vani, Phasis

Lordkipanidze, Otar. Phasis. The River and the City in Colchis. Stuttgart: Steiner, 2000 (Geographica Historica 15). 145 pp. Reviews: B. Bäbler, GGA 255, 2003, 161-96 || N. Ehrhardt, Klio 85, 2003, 261-2. [History, Black Sea, Colchis, Georgia, Phasis

Lozano, A. '¿Segregación o integración? Relaciónes entre las ciudades griegas helenísticas de Asia Menor y las poblaciónes anatólicas.' Gerión 20, 2002, 205-30. [History, Asia Minor, Hellenization, Cross-Cultural Contacts

Marek, Christian. Pontus et Bithynia. Die römischen Provinzen im Norden Kleinasiens. Mainz: von Zabern, 2003 (Zaberns Bildbände zur Archäologie). 184 pp. Reviews: J. Bartels, BMCR 2004.04.09. [History, Pontus, Bithynia, Black Sea, Apollonius, Amycus

Masks and Tanagra figurines made in the workshops of Gallatis - Magalia  Canarache , VasileConstanta : Muzeul de Archeologie Constanta 1969.

 

Κ. MARX - FR. ENGELS. Η ΕΛΛΑΔΑ, Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ. Εισαγωγή - μετάφραση – υπομνηματισμός. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ. Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ «ΓΝΩΣΗ». Λ Θ Η Ν Λ 1985.

 

Maslennikov, Aleksandre A. Οι αρχαίοι Έλληνες στο βόρειο Εύξεινο Πόντο / A. Maslennikov · επιμέλεια Περικλής Χριστοδούλου · μετάφραση Ηλίας Πετρόπουλος. - Αθήνα : Κυριακίδη Αφοί, 2000.

 

Mediaeval Greece and the empire of Trebizond, A.D. 1204-1461. George Finlay. Clarendon press, 1877.

 

Memorandum submitted to the Peace Conference By the National Delegation of the Euxine Pontus Euxine Pontus Peace Conference Delegation Norbury, Natzio & Co. Ltd. Manchester 1919.


Mercier R., An Almanac for Trebizond for the year 1336, στο Corpus des astronomes byzantins, VII, Louvain-la-Neuve 1994.

Merkelbach, Reinhold & Josef Stauber (edd.). Steinepigramme aus dem griechischen Osten. Band 1: Die Westküste Kleinasiens von Knidos bis Ilion. Stuttgart: Teubner, 1998. xv, 647 pp. Band 2: Die Nordküste Kleinasiens (Marmarameer und Pontos). München & Leipzig: Saur, 2001. 399 pp. Band 3: Der ‘Ferne Osten’ und das Landesinnere bis zum Tauros. München & Leipzig: Saur, 2001. xii, 416 pp. Band 4: Die Südküste Kleinasiens, Syrien und Palästina. München & Leipzig: Saur, 2002. ca. 400 pp. Reviews: J. Lougovaya, BMCR 2000.05.16 || C.P. Jones, CR 50, 2000, 170-2 || C. Marek, MH 57, 2000, 302-3 || E.N. Lane, BMCR 2002.03.16 || E. Sironen, Arctos 35, 2001, 265-9 || P. Bing, CW 94, 2000/01, 89-90 || H.W. Pleket, Mnemosyne 55, 2002, 126-7 || P. Bing, CW 97, 2003/04, 108-9 || H. Elton, CR 53, 2003, 486-7. [Epigram, Pontus, Black Sea

Merkelbach, Reinhold & Josef Stauber. ‘Epigramme aus Sinope und Amaseia.’ EA 33, 2001, 69-78. [Epigram, Sinope, Amaseia.

Merriam-Webster^s.Dictionary. Main Entry:ponntocaspian Function:adjective  Usage:usually capitalized .


Miklosich F. - Muller J., Acta et diplomata res graecas italasque illustratia, 1-6, Vienna 1860-1890.

Mileta, C. The King and His Land. Some Remarks on the Royal Area (basilikê chôrâ) of Hellenistic Asia Minor. In: Daniel Ogden (ed.). The Hellenistic World. New Perspectives. London 2002, 157-75. [History, Basilike Chora, Royal Land, Economy

Miller W., Trebizond. The Last Greek Empire of the Byzantine Era, 1204-1461, London 1926


Miller W., Trebizond: the last Greek empire, London 1926, επανεκτ. Amsterdam 1968.


Millet G. - Rice D.T., Byzantine Painting at Trebizond, London 1936.


Millet G., "Les monasteres et les eglises de Trebizonde", Bulletin de Correspondance Hellenique 19 (1895), 419-459.

Mitchell, Lynette G. ‘Euboean Io.’ CQ 51, 2001, 339-52. [Io, Gadfly, Apollonius

Mitfort, Tim. ‘Thalatta, thalatta. Xenophon’s view of the Black Sea.’ AS 50, 2000, 127-32. [History, Black Sea, Xenophon

Mithridate Eupator roi de Pont  Reinach , Theodore (1860-1928) Paris : Firmin-Didot 1890

 

Mithridate Eupator roi de Pont  Reinach , Theodore (1860-1928)Paris : Firmin-Didot 1890

 

Mittag, Peter Franz. ‘Beim Barte des Demetrios. Überlegungen zur parthischen Gefangenschaft Demetrios’ II.’ Klio 84, 2002. [History, Antigonids, Demetrius II, Parthians, Beard, Greece, Asia Minor, Demetrius II Poliorcetes, Antigonids Moskva : Akad. Nauk 1952.

Multicultural Writers from Antiquity to 1945: A Bio-Bibliographical Sourcebook by Alba Amoia and Bettina L. Knapp (Hardcover - Oct 30, 01) Nd  d. Forthcoming in 07.

 

Nachhall vom Nordgestade des Pontus  Koeppen , P. Wien : [s.n.] 1823

Nawotka, Krzysztof. 'Freedom of the Greek Cities in Asia Minor in the Age of Alexander the Great.' Klio 85, 2003, 15-41. [History, Alexander the Great, Freedom, Cities, Asia Minor.

Νegris A.: A Dictionary of modern Greek proverbs with an English translation, explanatory remarks and philosophical illustrations. Edinburgh, Thomas Clark, 1834.

 

Nojabrja 18 1898g. Sjinop' Sjewastopol'   Bogdanovic , E. B.S.-Peterburg : R. Golike 1898

Nisanyan, Sevan. Εύξεινος Πόντος = Black Sea: A travellr's Handbook for Northern Turkey : Τουριστικός οδηγός / Sevan Nisanyan , Mujde Nisanyan · επιμέλεια Σοφία Ιωαννίδου · μετάφραση Άννα Κοντού. - 3η έκδ. - Αθήνα : Ινφογνώμων Εκδόσεις, 02. - 216σ. · 21x11εκ. -  Ταξιδιωτικοί Οδηγοί · 1)  Τίτλοςπρωτοτύπου: Black Sea: A travellr's Handbook for Northern Turkey Observations historiques et Γεωγραφικάraphiques, sur les peuples barbares qui ont habite les bords du Danube et du Pont-Euxin. Υπό Peyssonnel , Claude Charles de (1727-1790) Paris : N.M. Tilliard 1765.

 

Observations historiques et geographiques, sur les peuples barbares qui ont habite les bords du Danube et du Pont-Euxin  Peyssonnel , Claude Charles de (1727-1790)Paris : N.M. Tilliard 1765.

 

ODIUPOLIS regio Heracleae iuxta Pontum, Stephan. Source: Hofmann, Johann Jacob: Lexicon Universale. - Leiden, 1698. Publication: CAMENA PROJECT;

 

Ogden, Daniel. ‘The Ancient Greek Oracles of the Death.’ AClass 44, 2001, 167-95. [Oracles, Death, Magic, History, Religion, Heraclea Pontica, Apollonius, Nekyomanteion

Ogden, Daniel. Greek and Roman Necromancy. Princeton: Princeton UP, 2001. xxxii, 268 pp. Reprinted (pb) 2004. Reviews: Sarah I. Johnston, BMCR 2002.06.19 || Georg Luck, IJCT 10, 2004, 292-5. [History, Society, Necromancy, Magic, Heraclea Pontica, Apollonius


Oikonomides N., Actes de Dionysiou, στο Archives de l'Athos, 4, Paris 1968.

Otserki voennogo dela v antitsnich gosudarstvach severnogo pritsernomoria  Blavatskii , Vladimir Dmitrievich (1899-1980), Diakova, , V. N.Moskva : Acad. Nauk. SSSR 1954. Paris : [s.n.] [1800-1900].

 

Papers of the Thirty-eighth Spring Symposium of Byzantine Studies, St John's College, University of Oxford, March 2004. edited by Marlia MLmdell Mango. ΒΥZANTINE TRADE,4TH-12TH CENTURIES THE ARCHAEOLOGY OF LOCAL, REGIONAL AND INTERNATIONAL EXCHANGE. Thus, Constantinople, Fustat and Kiev…

 

Parrish, David (ed.). Urbanism in Western Asia Minor. New Studies on Aphrodisias, Ephesos, Hierapolis, Pergamon, Perge and Xanthos. Portsmouth: JRA, 2001 (JRA Suppl. 45). 191 pp. Reviews: Frédérique Landuyt, BMCR 2002.09.11. [History, Asia Minor, Cities, Aphrodisias, Ephesos, Hierapolis, Pergamon, Perge, Xanthos.


Pegolotti Francesco Balducci, La pratica della mercatura, εκδ. A. Evans, Cambridge Mass. 1936.

 Persecutions of Greeks in Turkey before the European War
Alexander Papadopoulos Oxford University Press American Branch
New York 1919


Persecutions of Greeks in Turkey since the beginning of the European War
Oxford University Press American Branch 1918

                             

Pimouguet-Pédarros, Isabelle. ‘Le siège de Rhodes par Démétrios et l’“apogée” de la poliorcétique grecque.’ REA 105, 2003, 371-92. [History, Antigonids, Demetrius II Poliorcetes, Siege, Rhodes, Greece, Asia Minor, Demetrius II Poliorcetes, Antigonids

 Pippidi , Dionisie M.Milano : Saggiatore 1971

Po,ntoj, ou, o` (Aeschyl., Hdt. et al.; ins; Philo, Deus Imm. 174; Joseph.; Just., A I, 58, 1) Pontus, orig. the name of a sea (the Euxine, or Black Sea), then the designation of an empire founded by the Achaemenid Persians in northeast Asia Minor, extending fr. the Black Sea to the Caucasus. After Pompey’s conquest a part of it was made a Roman province. Acc. to Appian, Mithrid. 15 §53 many {Ellhnej had settled there. Ac 2:9; 1 Pt 1:1 (on the address Ps.-Callisth. 2, 11, 2, an encyclical letter of Alexander [s. Kappadoki,a]). JMarquardt, Römische Staatsverwaltung I2, 1881, 349ff; VSchultze, Altchristl. Städte u. Landschaften II/1, 1922; Pauly-W. III 507-42; Kl. Pauly IV 1050f; BHHW III 1480.

 

po,ntoj, ou, o` (Hom. et al.; Arrian, Anab. 6, 19, 4; 5; Ex 15:5) the (high/open) sea o` evpi. po,nton ple,wn Rv 18:17 v.l. (on the numerous witnesses to this rdg s. RBorger, TRu 52, ’87, 51-53; cp. Diod. S. , 25, 2 oi` ple,ontej to.n Po,nton=those who sail the Pontus).—DELG.


Pococke Richard, A description of the East and some other countries, London 1745.

Poliorcetes, Athens, Greece, Asia Minor, Demetrius II Poliorcetes, Antigonids

Pontic Kementze (Kamanche) : The bowed Greek three-stringed (trichordon), pandora (fanduri) from Caucasus : A rare old instrument documentation : Including an old Aegean lyre bow documentation  Έλλην , ΑπόλλωνΡ. Athens : [s.n.] 2002.

 

 Pontic lyra : The Trapezountian kementze or kamanche (the bowed Greek Pandora of trichordon) : Instrument, music, dance and dress, their origin and evolution . Έλλην , ΑπόλλωνΡ.Athens : [s.n.] 2001.

 

 Pontos - Anatolia : Northern Asia Minor and the Anatolian plateau east of the upper Euphrates : Images of a journey  Κορομηλά , Μαριάννα (1949- ), Ντούμα , Αλεξάνδρα, Έβερτ , Λίζα, Μηναΐδη , Ντόρα, Φακίδη , Μαρία. Athens : Braggiotti 1989.

 

Pontus and the Outside World: Studies in Black Sea Ιστορία. ory, Ιστορία. oriography, and Archaeology (Colloquia Pontica) by Christopher J. Tuplin (Jan 2004).

 

 

 Pontos : Between yesterday and tomorrow . Παπαδοπούλου - Συμεωνίδου , Παρύσατις. Thessaloniki : Kyriakidis 2001.

 

Pontos Euxeinos. Danoff , Chr. M.Stuttgart : A. Druckenmuller 1962.

Pontos Euxeinos. υπό Danoff , Chr. M.Stuttgart : A. Druckenmuller 1962         .

Primitivism and Related Ideas in Antiquity by Arthur O. Lovejoy and George Boas (Paperback - Jun 25, 1997). Excerpt - page 322: "... And the Euxine Pontus, against which Darius led his army, of all countries except ..."

 

Procopii Caesariensis, Οpera Omnia, IV De Aedificiis libri IV, Haury, J. – Wirth, G. (επιμ.), Leipzig 1964


Prosopographisches Lexikon der Palaiologenzeit, 1-12, Wien 1976-1999.

Quo Vadis: A Narrative of the Time of Nero by Henryk Sienkiewicz and Jeremiah Curtin (Paperback - April 30, 05) Excerpt - page 114: "... 114 QUO VADIS. On the Euxine Pontus. I come from Mesembria." ` Oh, Chilo, thou art great ..."  › See more references to "Euxine Pontus" in this book.


Restle M., Byzantine Wall-Painting in Asia Minor, 1-3, Greenwich Conn. 1967.

Researches in Asia Minor, Pontus and Armenia: with some account of ..., Τόμος 2.  Από τον William John Hamilton.


Rice D.T., "Notice on some religious buildings in the city vilayet of


Rice D.T., "Trebizond, a medieval citadel and palace", Journal of Hellenic Studies 52 (1932), 47-54.


Rice D.T., The Church of Haghia Sophia at Trebizond, Edinburgh 1969.

 Rizzardo , Giacomo. Venezia : G.B. Merlo 1844


Rosenquist J.O., "Some Remarks on the Passions of St. Eugenios of Trebizond and their sources", Analecta Bollandiana 107 (1989), 39-64.


Rosenquist J.O., The haghiographical dossier of St. Eugenios of Trebizond in Codex Athos Dionysiou 154: a critical edition with introduction, translation, commentary and indexes, στο Studia Byzantina Upsaliensia, 5, Upsala 1996.

Rosenqvist J.O., The Hagiographical dossier of St. Eugenios of Trebizond in Codex Athos Dionysiou 154: A critical edition with introduction, translation, commentary and indexes, Uppsala 1996, Studia Byzantina Upsaliensia 5.

 

Rossignoli, Benedetta. ‘Apollonio Rodio, il Ponto e la geografia dell’Odissea.’ Anemos 1, 2000, 97-112. [Apollonius, Pontus, Black Sea, Odyssey

Rotroff, Susan I. & Andrew Oliver Jr. The Hellenistic Pottery from Sardis. The Finds through 1994. Cambridge, MA: Harvard UP, 2003 (Archaeological Exploration of Sardis, Monograph 12). 229 pp., 144 pls. [History, Asia Minor, Sardis, Archaeology, Pottery

Ruscu, Ligia. ‘Eine Episode der Beziehungen der west-Pontischen Griechenstädte zu Mithradates VI. Eupator, König von Pontos.’ Tyche 15, 2000, 119-36. [History, Pontus, Mithridates VI Eupator, Pontic Bosporan Kingdom.

RURAL SPACE AND HABITATION OF PONTOS DURING THE 19TH AND EARLY 20TH CENTURIES: THE SETTLEMENTS ON THE MOUNTAINOUS AREAS AROUND ARGYROUPOLI AND TREBIZOND. Συγγραφέας-ΓΑΒΡΑ, ΕΛΕΝΗ. Ημερομηνία-1997.

Sansone, David. ‘Iphigeneia in Colchis.’ In: M.A. Harder a.o. (edd.). Apollonius Rhodius. Leuven: Peeters, 2000 (Hellenistica Groningana 4), 155-72. [Apollonius, Medea, Tragedy, Euripides, Iphigeneia in Tauris.

Alexis G. C. Savvides / Ashik-Pasha-Zade  on the conquest of Trebizond by the Ottoman Turks in A.D. 1461.

Saprykin, S.Y. 'The Kingdom of Bosporus. From Tyranny to Hellenistic Monarchy [in Russian].' VDI 244, 2003, 11-35. [History, Pontus, Bosporan Kingdom.

Sertoglu Mithat, “Trabzon Bolgesinde Rum-Pontus Cumhurieti Kurulmasi Faaliyetleri”, Belgelerle Turk Tarihi Dergisi, αρ. 11, Αύγουστος 1968, σσ. 3-7, αναφ. Στάθη Πηνελόπη, “Απόρητα τουρκικά έγγραφα αναφερόμενα στη δράση του Χρυσάνθου Τραπεζούντας για την ανεξαρτησία του Πόντου”, Αρχείον Πόντου, τ. 34, σ.169.

ŞAŞMAZMusa: «IngilizKonsolosuAlfredBılıottinin 1885’ tekiRaporunaGöreTrabzonVılayetindeEğitimDurumu» (Η κατάσταση

της εκπαίδευσης στο βιλαέτι Τραπεζούντας, σύμφωνα με την έκθεση του Άγγλου Προξένου Alfred Biliotti, το 1885), Tarıh ve Toplum Dergisi (Περιοδικό «Ιστορία και Κοινωνία»), Ankara, Temmuz 1997, σελ. 41- 53.

 

Severnoe pritsernomorie : Issledovaniia i stati po istorizii Severnogo pritsernomoria antitsnoi epochi. υπό Zebelev , S. A.Moscva : Akad Nacck SSSR 1953

 


Shukurov R., "Eastern Ethnic Elements in the Empire of Trebizond", 18th International Byzantine Congress, Selected Papers: main and communications, εκδ. I. Sevcenko - G. Litavrin, τόμ. 2: History, Archaeology, Religion and Theology, Moscow 1991, 74-80.


Shukurov R., "Horizons of Daily Interest", Byzantinische Forschungen 25 (1999), 1-14.

Simonetti Agostinetti, Anna. '"Oltre le battaglie." Problemi di sussistenza per l'armata di Alessandro durante le spedizione Asiatica. In: Pier Giuseppe Michelotto (ed.). "Logios aner." Studi di antichità in memoria di Mario Attilio Levi. Milano: Cisalpino, 2002 (Quaderni di Acme 55), 425-7. [History, Alexander the Great

Simonetti Agostinetti, Anna. 'Coloni greci nell'Asia orientale. Problemi di identità negli insediamenti coloniali creati da Alessandro Magno.' In: Luisa Moscati Castelnuovo (ed.). Identità e prassi storica nel Mediterraneo greco.' Milano: Edizione Et, 2002, 205-16. [History, Alexander the Great, Colonies

Souvenirs de Sebastopol  ΑλέξανδροςΓ ́ ΑυτοκράτοραςτηςΡωσίας (1845-1894), Notovitch , Nicolas (θ.1858) Paris : Ollendorff 1894

Souvenirs de Sebastopol. υπό ΑλέξανδροςΓ ́ ΑυτοκράτοραςτηςΡωσίας (1845-1894), Notovitch , Nicolas (θ.1858). Paris : Ollendorff 1894

Strabo, Geography, Jones, H.L. , Loeb, New York 1917-1932

Strobel, Karl. ‘State Formation by the Galatians of Asia Minor. Politico-Historical and Cultural Process in Hellenistic Central Anatolia.’ Anatolica 28, 2002. [History, Asia Minor, Galatians, State Formation

Strφmberg R.: Greek Proverbs. A collection of proverbs and proverbial phrases which are not listed by the ancient and Byzantine Paroemiographers. Gφtteborg 1954.

Sulla scoperta di Torni citta Ellenica nel Ponto Eusino e sulla bilingue iscrizione ritrovata in Varna. υπό Παπαδόπουλος - Βρετός , Ανδρέας (1800-1876). Atene : [s.n] 1853.

 

 Sulla scoperta di Torni citta Ellenica nel Ponto Eusino e sulla bilingue iscrizione ritrovata in Varna  Παπαδόπουλος - Βρετός , Ανδρέας (1800-1876). Atene : [s.n] 1853.

 

Tamama: TheMissingGirlofPontusGeorge Andreadis Athens 1993.

 

Tamerlane, Byzantium and Spain (with notes on Clavijo’s visit to Trebizond in A.D.1404, Αρχείον Πόντου (1992-93), 46-58


Texier Charles - Pullan R. Popplewell, Byzantine architecture, illustrated by a series of the earliest Christian edifices in the East, London 1864.

Tiverios, M. A.Οι Έλληνες στον Εύξεινο Πόντο. NeaPatrida, 13 April 1996, p. 26.

 

The Anatomy of Melancholy (New York Review Books Classics) by Robert Burton and William H. Gass (Paperback - April 30, 01)

 

The Annihilation of the Greeks in Pontus by the Turks Kostas Photiades Union of the Fighters for the Liberation of the Greek Lands Seized by Turkey 1987.

                             

The Athenian Assessment of 425 B.C. - Page 40 by Benjamin Dean Meritt, Allen Brown West - 1934 - 112 pages 36 and 37) and was continued in Column IV (frags. 20, 32, 33, and 38), being
followed then by the list of Euxine cities (frags. 38, 39, and). ...

The Athenian Empire Restored: Epigraphic and Historical Studies - Page 301 by Harold B Mattingly, ( - 1996 - 584 pages ... argument about Pontos, though the Euxine cities also strictly form a sub-district rather than a separate panel.83 Yet an Assembly orator in 425/4 BC ...

The Athenian Tribute Lists - Page 117 by Benjamin Dean Meritt – 1968 8 Krech; see the Register and Gazetteer, sv Nv/x^atoi/) makes it extremely likely that north Euxine cities were assessed as late as Period XIII. ...

The Black Book of the Suffering of the Greek People in Turkey from the Armistice to the End of 19 Ecumenical Patriarchate Constantinople 1920.
 

The Blight of Asia George Horton English. The Byzantine monuments and topography of the Pontos  Bryer , Anthony, Winfield , DavidWashington, D.C. : Dumbarton Oaks Research Library and Collection 1985.

 

THE BLIGHT OF ASIA By GEORGE HORTON For Thirty Years Consul and Consul-General of the United States in the Near East With a Foreword byJAMES W. GERARD. 1926 BY THE BOBBS-MERRILL COMPANY.

 

 

The Cambridge Ancient History by D. M. Lewis, John Boardman, Simon Hornblower, and M. Ostwald (Hardcover - Nov 25, 1994). Excerpt - Back Matter: "... Cambridge, 1913 322. Moorhouse, A. C. `The name of the Euxine Pontus', CQ 34 (1940) 123- 8;41(I947)59-6o 323. Moschinskaya, V. I. `On ..."

 

 

 The Deportations in Asia Minor 1921-1922. Mark H .Ward. Anglo-Hellenic League & British Armenia Committee. London 1922.

 

The Greek Pontians of the Black Sea : Sinope - Amisos - Kotyora - Kerasus - Trapezus : 1300 BC-2000 AD .  Χιονίδης , Κωνσταντίνος. Thessaloniki : Kyriakidis Brothers c2003.

 

The early Roman Empire in the east  Alcock , Susan E.Oxford : Oxbow 1997

The Foreign Policy of Mithridates VI Eupator, King of Pontus - Page 55. by Brian Charles McGing - 1986 - 204 pages the issues of several western Euxine cities (see below p. 58), and in the Bosporan kingdom too, one Dionysus head is clearly intended as a portrait of the ...

The Foreign Policy of Mithridates VI Eupator, King of Pontus (Mnemosyne Ser.: Suppl.89) by B. C. McGing (Aug 1997). Επίσης, King of Pontus;: The life of Mithradates Eupator by Alfred Leo Duggan (1959).

The Gutenberg Encyclopedia.AMASIA (anc. Amasia  ), the chief town of a sanjak in the Sivas vilayet of Asia Minor and an important trade centre on the Samsun-Sivas road, beautifully situated on the Yeshil Irmak (Iris). 

 

 The frontier-zone themes (Chaldia, Coloneia) to the Seljuk beginnings, ΑρχείονΠόντου48 (1998-99), 219-231 99 Notes on Edessa/ Vodena/ Wodina, Volos/ Gološ/ Kuluz and Zakynthos/ Zante/  Zaklise in the Byzantine and Turkish domination periods, Mésogeios5 (1999), 79-85.

 

 The Great Betrayal Edward Hale Bierstadt Robert M. McBride & Company New York 1924.

The Greek Settlements in Thrace Until the Macedonian Conquest - Page 238 by Benjamin H. Isaac - 1986 - 306 pages 57 Euxine cities do not appear in the tribute lists until 425. In the assessment  of that year cities are listed on the north and south coast of the Black ...

The Greeks in the Black Sea from the bronze age to the early twentieth century   Κορομηλά , Μαριάννα (1949- ), Ντούμα , Αλεξάνδρα, Τσιτσέλη , Καίη (1926-2001) Athens : Πανόραμα 1991.

 

The Foreign Policy of Mithridates VI Eupator, King of Pontus by B. C. McGing (Aug 1997). Επίσης, King of Pontus;: The life of Mithradates Eupator by Alfred Leo Duggan (1959).

 


The Gutenberg Encyclopedia.AMASIA (anc. Amasia ).

The Historical Geography of Europe - Page 113. by Edward Augustus Freeman – 1882 ... extended on the Eastern side of the Euxine in Colchis or ... power on the Euxine. The Arabian vassals of Rome and Persia. ...

 

The Invasion of the Crimea: Its Origin and an Account of Its Progress Down to the Death of Lord ... - Page 387by Alexander William Kinglake – 1863  ... peril of an unequal conflict with the combined fleets of the Western Powers, every ship that he had in the Euxine must either be kept from going to sea, ...

 

The Liberation of the Greek People in Turkey: An Appeal Issued by the London Committee of Unredeemed Greeks Norbury, Natzio & Co. Ltd. Manchester and London  1919.

Turkey's Crimes: Hellenism in Turkey Manchester League of Unredeemed Hellenes Norbury, Natzio & Co. Ltd. Manchester 1919.

The Life and Labours of Thomas of Aquin - Page xviii. by abp Roger William Bede Vaughan – 1871 337 Euxine, cities along ... 260 Evagrius described to S. Jerome the Eastern monks 377 Evangelists, 747, 748 Evenings in t'pper Egypt and Nubia, note . ...

 

THE METROPOLIS OF KOLONEIA. Συγγραφέας-ΠΡΕΜΕΤΙΔΗΣ, ΓΑΒΡΙΗΛ, 1987. Ίδρυμα-(ΑΠΘ). Λέξεις-κλειδιά-Ανταλλαγή; Βυζαντινή αυτοκρατορία; ΚΑΤΩ ΧΡΟΝΟΙ; ΚΙΝΗΣΙΣ ΝΑΩΝ, ΣΧΟΛΩΝ, ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ; ΚΟΛΩΝΕΙΑ; ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ; Οθωμανική αυτοκρατορία; Οικουμενικό Πατριαρχείο;

 

 

The Martyrdom of the Pontus and International public Opinion
Le Martyre du Pont-Euxin et l'Opinion publique internationale

Hellenic League of Nations Union Geneva 1922.


The Oxford Dictionnary of Byzantium, 1-2, New York - Oxford 1991.
Shukurov R., "Latent Turkicisation: the Pontic Experience", Byzantium. Identity, Image, Influence. Abstracts. XIX International Congress of Byzantine Studies, University of Copenhagen, 18-24 August 1996, Copenhagen 1996, αρ. 3126.

 

The Second Book of the Travels of Nicander Nucius of Corcyra - Page 120 by Nicander Nucius, John Anthony Cramer - 1841 - 126 pages Euxine, cities of, much sailed to by Cornelius Nicolaus, 2. Excommunication of the English by the Pope, 40 ; what its nature, ib. Exports from England are, ...

The Sicilian Colony Dates - Page 251. by Molly B. Miller - 1970 - 287 pages About 575, Athenian pottery begins to be a notable export to Central Italy, and about the same date Athenian exports to the Euxine cities become regular ...

The Silver Age of the Greek World by John Pentland Mahaffy (Paperback - April 24, 02). Other Editions: Paperback, Unknown Binding.

 

The Social and Economic History of the Hellenistic World - Page 634
by Michael Ivanovitch Rostovtzeff – 1941. B. ASIA MINOR, THE EUXINE, RHODES, AND DELOS In Asia Minor the period we are considering must be divided into two parts: a time of continuous and prolonged ...

The Social and Economic History of the Hellenistic World - Page 674 by Michael Ivanovitch Rostovtzeff – 1941 The situation of the Euxine cities was approximately the same in the two periods.  One result of this situation was the fact mentioned by Polybius,§ that the ...

The story of civilization / [a history of European civilization in the period of Pascal, Molière ... - Page 441. by William James Durant, Ariel Durant – 1939. Athens, at the outset, had the half-hearted help of the Ionian and Euxine cities and the Aegean isles. Like the World War of our own time, the first phase ...

The Tragedy of the Christian Near East - The Smyrna Holocaust Dr. Lysimachos Oeconomos & Rev. Charles Dobson The Anglo-Hellenic League London 1923.

The Trapezuntine sources on the Seljuk attack on Trebizond in A.D.1222-1223.


Thiriet F., Deliberations des assemblees venitiennes concernant la Romanie, 1-2, Paris 1966-1971.


Thiriet F., Regestes des deliberations du Senat de Venise concernant la Romanie, 1-3, Paris 1958-1961.

Title:  Λεξιλόγιον φυτολογικόν Τραπεζούντος.Creator:  Κούσης, Ελευθέριος Τ.

Tiverios, M. A.Οι Έλληνες στον Εύξεινο Πόντο. Nea Patrida, 13 April 1996, p. 26.

Τσιρκινίδης, Χάρης, Έχω όπλο την αγχόνη... Το ντοκουμέντο της Μεγάλης Καταστροφής υπό το φως των Ξένων απορρήτων αρχείων 1908-1925, Ερωδιός, Θεσσαλονίκη, 05,

TOPOLOGIES OFTHE BLACK SEA AREA IN THE IOD c. 400-100 BC. Edited byVladimir F. Stolba and Lise Hannestad. AARHUS . UNIVERSITY PRESS. Aarhus University Press, 2006.


Tournefort J. Pitton, A voyage into the Levant, 1-2, London 1718.

Tournefort, Joseph Pitton de. Ταξίδι στον Εύξεινο Πόντο : Ποντοηράκλεια, Σινώπη, Τρίπολη, Κερασούντα, Τραπεζούντα: 1700-1702 / Joseph Pitton de Tournefort , Κυριάκος Κ. Παπουλίδης. - Θεσσαλονίκη : Κυριακίδη Αφοί, 05. - 158σ. : εικ. ·

 

Toynbee A., Constantine Porphyrogenitus and his World, OUP, London –New York –Toronto 1973 Bryer A.A.M., "Byzantium and the Pontos during the "Time of Troubles"".

 

Toynbee:study of Hist Abrd V7-10 P - Αποτέλεσμα Google Books. Arnold Joseph Toynbee, David Churchill Somervell - 1987 – Civilization. Arnold Joseph Toynbee David Churchill Somervell. province of Bithynia and Pontus. Who, at that date, could have guessed the subsequent triumph of ...

 

 

Transactions and Proceedings of the American Philological Association - Page 78 Transactions and Proceedings of the American Philological Association - Page 78 by American philological association – 1941 IV, lines 124-125, and the rubric for the Euxine cities follows, without a blank,  in line 126, as is clear from what is preserved on Fragment 38. ...

Transactions of the Royal Society of Literature of the United Kingdom - Page 57 by Royal Society of Literature (Great Britain) – 1829 ... in the Euxine cities, which, being mostly of Milesian origin, had all a nearly uniform arrangement of magistracy. ...

Trebizond", Byzantium 5 (1929-1930), 47-81.


Tsirkinidis, Harry, At last we uprooted them… The Genocide of the Greeks of Pontus, Thrace and Asia Minor, through the French archives, Kyriakidis Brothers, Thessaloniki, 1999, ISBN: 9603434787.

Vaux, W.S.W., Greek Cities and Islands of Asia Minor, Society for Promoting Christian Knowledge, London, 1877.

Venizelos, Eleutherios, Greece before the Peace Congress of 1919, Oxford University Press, New York, 1919.

Vryonis, Speros, The decline of medieval Hellenism in Asia Minor and the process of Islamization from the eleventh through the fifteenth century, University of California Press, 1986, ISBN: 05057538.

Ward, Mark H., The Deportations in Asia Minor 1921-1922, Anglo-Hellenic League & British Armenia Committee, London, 1922.

Un dialecte qui se meurt : Le dialecte du Pont-Euxin (Asie Mineure). υπό Λαμψίδης , Οδυσσέας (1917- )       Louvain : Centre International de Dialectologie Generale 1964       

University of Michigan Studies - Page 40 by University of Michigan – 1934 (36 and 37) and was continued in Column IV (frags. 20, 32, 33, and 38), being  followed then by the list of Euxine cities (frags. 38, 39, and). ...


Uspenskij F.J. - Beneshevich V.V., Vazelonskie akty. Materialy djla istorii krestjanskogo zemlevladenija v Vizantii VIII-XV vekov; Uspensky Th. - Benechevitch V., Actes de Bazelon. Materiaux pour a l'histoire de la propriete rurale et monastique a Byzance aux XIII - XV siecles, Leningrad 1927.

 Vacalopoulos Apostolos E., Origins of the Greek Nation: The Byzantine Period, 14-1461, 1970.

Vasiliev A.A., The Foundation of the Empire of Trebizond (1204-1222), Speculum 11 (1936), 3-37.


Vasiliev A.A., The Foundation of the Empire of Trebizond (14-1222), Speculum 11 (1936), 3-37…  Vasiliev A.E., The Empire of Trebizond in History and Literature, Byzantion, XV (1940-1941), σσ. 316-377…  Vasiliev A.E., The foundation of the Empire of Trebizond, Speculum, XI (1936), σσ. 3-37.

Vickers, M. & A. Kakhidze. ‘The British-Georgian excavation at Pichvnari 1998. The “Greek” and “Colchian” cemeteries.’ AS 51, 2001, 65-90. [History, Black Sea, Colchis, Georgia Vinogradov, Y.G. ‘Leucon, Hecataeus, Oktamasades and Gorgippos. The Integration of Sindica into the Kingdom of Bosporus according to the Novel Polyaenus (VIII, 55) and the Votive Epigram from Labrys.’ VDI 242, 2002, 3-22 [in Russian w. summary in English]. [Epigram.

Virgilio, Biagio. ‘À propos des cités d’Asie Mineure occidentale au IIe siècle a.c.’ REA 106, 2004, 263-88. [History, Cities, Asia Minor Volpert , F. J.Monasterii : [s.n.] 1853.

VRIONIS Spiros: «The Decline of Medieval Hellenism in Asia Minor ahd the Procces of Islamization From 11th through the 15th

century», Los Angeles 1986 (Η Παρακμή του Μεσαιωνικού Ελληνισμού και η Διαδικασία Εξισλαμισμού από τον 11ο μέχρι το 15ο αιώνα) .

(Μετάφραση: Κάτια Γαλαταριώτου), έκδοση «ΜΙΕΤ», Αθήνα 1996.

 

Walter, Henriette. Η περιπέτεια των γλωσσών της Δύσης : Η προέλευσή τους, η ιστορία τους, η γεωγραφία τους / Ενριέτ Βαλτέρ · μετάφραση Έφη Μαργέλη. - 1η έκδ. - Αθήνα : Ενάλιος, 07. –

West, Stephanie R. '"The most marvellous of all seas." The Greek encounter with the Euxine.' G&R 50, 2003, 151-67. [Black Sea, Euxine, Apollonius

Whallon, W,. ‘How the shroud for Laertes became the robe of Odysseus.’ CQ 50, 2000, 331-7. [Shroud, Homer, Cloak, Laertes


White, George E., Adventuring With AnatoliaCollege, 1940.

Wiemer, Hans-Ulrich. 'Karien am Vorabend des 2. Makedonischen Krieges. Bemerkungen zu einer neuen Inschrift aus Bargylia.' EA 33, 2001, 1-14. [History, Asia Minor, Caria, Bargylia, Second Macedonian War


Wixom W.D., "Reliquary-casket of Trebizond", The Treasury of San Marco, Venice, εκδ. D. Buckton, The Metropolitan Museum of Art, New York - Milan 1984.


Zachariadou E., "Trebizond and the Turks (1352-1402)", ΑρχείονΠόντου 35 (1979).


Zakythinos D.A., Le chrysobulle d'Alexis Comnene, empereur de Trebizonde en faveur des Venitiens, Paris 1932.

Zapadnopontiiskiv gorada v VII - I vekach do n.e. υπό Blavatskaja , T. V.        

 

 

 

 

 

 

 

 

Ελληνική βιβλιογραφία

Α ́ Παγκόσμιο ποντιακό συνέδριο : Θεσσαλονίκη 7-14 Ιουλίου 1985 

 Α.Υ.Ε., Αθήνα 1917, Ανθελληνικοί εν Τουρκία διωγμοί, 3501

 

Αγγελάκη - Ρουκ, Κατερίνα. Τον όρθρον τον ερχόμενον : Αφιέρωμα στην Μελισσάνθη / Αγγελάκη - Ρουκ Κατερίνα , Αγγελάκης Ανδρέας , Αγγέλου Αθανάσιος , κ.ά. - Αθήνα : Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (Ε.Λ.Ι.Α.), 1985. - 309σ. · 21x14εκ. - (Μελέτη - Έρευνα · )

 

Ἁγία Μάρτυς Δομνίνη : Μετά τῶν θυγατέρων της Βερνίκης καί Προσδόκης ἀπό Ἡράκλεια τοῦ Πόντου 4 Ὀκτωβρίου 298 μ.Χ ; Μάρτυς Εὑφρασία : Ἀπό Νικομήδεια τοῦ Πόντου 18 Ἰανουαρίου 290 μ. Χ.  Μαγδαληνή Μοναχή Ἀθῆναι : Μονή Ἀναλήψεως Κοζάνης 1987

 

Ἃγιοι Ἀνάργυροι Κύρος καί Ἰωάννης ἀπό Ἔδεσσα τοῦ Ἀρμενικοῦ Πόντου  Μαγδαληνή Μοναχή. Ἀθῆναι : Μονή Ἀναλήψεως Κοζάνης 1987

 

Άγιοι μάρτυρες Νεόφυτος από Νίκαια της Βιθυνίας  του Πόντου, Γόρδιος από Κόμανα της Καππαδοκίας του Πόντου και Ιερομάρτυς Αθηνογένης επίσκοπος  Πηδαχθόης της Σεβαστείας του Πόντου  Μαγδαληνή Μοναχή Αθήναι : Μονή Αναλήψεως Κοζάνης 1988.

 

Ἃγιοι Μάρτυρες Ζώσιμος ἀπό Ἀντιόχεια τοῦ Πόντου καί Ἰουλιανός ἀπό Ἀριανζό τοῦ Πόντου  Μαγδαληνή Μοναχή Ἀθῆναι : Ἱερόν Γυν. Ἡσυχαστήριον Ἀναλήψεως Κοζάνης 1988

 

 

Ἃγιοι μεγαλομάρτυρες Θεόδωροι : Ὁ Στρατηλάτης ἀπό Εὑχάϊτα καί ὁ Τήρων ἀπό Χουμιάλο τοῦ Πόντου  Μαγδαληνή ΜοναχήἈθῆναι : Μονή Ἀναλήψεως Κοζάνης 1987

 

Άγνωστες σελίδες του Πόντου : (Το χειρόγραφο του Ιωάννου Μαρνόπουλου)   Μαρνόπουλος , Ιωάννης (1831-1911), Αποστολίδης , Λεωνίδας Κ. Θεσσαλονίκη : Κυριακίδης 2001.

 

   Αγροτικός χώρος και κατοικία στον Πόντο :από τον 19ο αιώνα έωςτις αρχές του 20ού :ορεινή οικισμοί στις περιοχές Αργυρούπολης και Τραπεζούντας  Γαβρά , Ελένη - c1998.

 

Αγτζίδης, Βλάσης. Έλληνες του Πόντου : Η γενοκτονία από τον τουρκικό εθνικισμό / Βλάσης Αγτζίδης. - Αθήνα : Ελληνικές Εκδόσεις, 05.

 

Βλάση Αγτζίδη, ιστορικού. Πόντος: Από Άξενος σε Εύξεινο. Η Αυτονομία του Πόντου.

Aγτζίδης, Βλάσης, Ποντιακός Ελληνισμός. Από τη γενοκτονία και τον σταλινισμό στην περεστρόϊκα, εκδ. Κυριακίδη, Θεσ/νίκη, 1990, σσ. 18-20.

 

Αγτζίδης, Βλάσης. Παρευξείνιος διασπορά : Οι ελληνικές εγκαταστάσεις στις βορειανατολικές περιοχές του Ευξείνου Πόντου / Βλάσης Αγτζίδης. - 2η έκδ. - Θεσσαλονίκη : Κυριακίδη Αφοί, 01. –

 

Αγτζίδης, Βλάσης. Παρευξείνιος διασπορά : Οι ελληνικές εγκαταστάσεις στις βορειοανατολικές περιοχές του Εύξεινου Πόντου / Βλάσης Αγτζίδης. - Θεσσαλονίκη : Κυριακίδη Αφοί, 1997. –

 

Αγτζίδης, Βλάσης. Ποντιακός ελληνισμός : Από τη γενοκτονία και το σταλινισμό στην περεστρόικα / Βλάση Αγτζίδη. - 2η έκδ. - Θεσσαλονίκη : Κυριακίδη Αφοί, 1991.

 

Αγτζίδης, Βλάσης. Πόντος : Ένα ανοιχτό ζήτημα: Οι εθνικές εκκαθαρίσεις στον Πόντο: Το κίνημα ανεξαρτησίας: Η ελληνοαρμενική ομοσπονδία: Οι αυτόνομες ελληνικές περιοχές στην Ε.Σ.Σ.Δ.: Οι σταλινικές διώξεις / Βλάσης Αγτζίδης. - 2η έκδ. - Αθήνα : Εναλλακτικές Εκδόσεις, 1996.

 

Γιώργος Κόκκινος –Βλάσης Αγτζίδης – Έλλη Λεμονίδου, Tο τραύμα και οι πολιτικές της Μνήμης. Ενδεικτικές όψεις των συμβολικών πολέμων για την Ιστορία και τη Μνήμη, εκδ. Ταξιδευτής, Αθήνα.

 


Αδαμίδου - Αθανασιάδου, Νίκη. Ημερολόγιο προσκυνήματος στη γη του Πόντου : Ένα ταξίδι αλλιώτικο από τα άλλα / Νίκη Αδαμίδου - Αθανασιάδου. - Αθήνα : Κυριακίδη Αφοί, 04. –

Αθανασιάδης Ευστ.: Λαϊκή ιατρική Σάντας. Αρχείον Πόντου 26: 74-87, 1964.

Ἀθανάσιος Γ. Τουρλίδης, (14/1/1904 - 18/2/1977) : Συμβολή εἰς τήν ἱστορίαν τοῦ ποντιακοῦ ἑλληνισμοῦ  Τουρλίδης , Γεώργιος Αθ. (1945- )

Αθήνα : [χ.ε.] [1998].

 

 

Ἀθήνα : Τυπ. Γ. Π. Ξένου 1939-1964 Ἀθῆναι : Τυπ. Μυρτίδη 1963

Ἀθῆναι : [χ.ἐ.] 1977.

 

 

Αθήναι : Επιτροπή Ποντιακών Μελετών 1955.

 

Αιλιανού, Χρ. Μιχ., Το έργον της ελληνικής περιθάλψεως, Αθήνα, Εκδοσις γραφείου τύπου υπουργείου εξωτερικών, 1921, σσ.85-86.  Αγτζίδης Βλάσης, ο.π.,σσ.28-29.

Αισχύλος. Πέρσες / Αισχύλος · μετάφραση Ευάγγελος Αδάμος. - Θεσσαλονίκη : Ζήτρος, 05. - 471σ. - (Αρχαίοι Συγγραφείς · 73)Πρόλογος: Δανιήλ Ι. Ιακώβ. Εκτενές εισαγωγικό δοκίμιο, σχόλια, επίμετρο: Ευάγγελος Αδάμος. Περιέχεται το πρωτότυπο κείμενο και η μετάφραση στα νέα ελληνικά.

Άκογλου Ξ.: Λαογραφικά Κοτυώρων. Αθήνα 1939 (Α΄ τόμ.) [Β΄ τόμος μεταθανατίως, Αθήνα 1964].

Ακριτίδου, Εύα. Ποντιακά παραμύθια του παππού μου Στυλιανού και του θείου Στέφανου / Εύα Ακριτίδου · μετάφραση Κ. Μαυρόπουλος. - 1η έκδ. - Αθήνα : Πελασγός, 03. - 141σ. : εικ. ·

Αλέξανδρος Κοντοζής : Ο ποιητής - ο στοχαστής : (Πόντος, Ρωσία, Ελλάς) : [Ποιήματα].Παπαδοπούλου - Συμεωνίδου , Παρύσατις Θεσσαλονίκη : Αφοί Κυριακίδη c2004.

 

Αλέξανδρος Κοντοζής : Ο ποιητής, ο στοχαστής (Πόντος, Ρωσία, Ελλάς) / επιμέλεια Παρύσατις Παπαδοπούλου - Συμεωνίδου. - Θεσσαλονίκη : Κυριακίδη Αφοί, 04. –

 

Αλεξάνδρου, Δημήτρης Ν. Αλ Γιουνανεΐν, οι Έλληνες της Αιγύπτου : Γίγαντες θαμμένοι στην άμμο / Δημήτρης Ν. Αλεξάνδρου. - Θεσσαλονίκη : Ερωδιός, 04. –

 

Αλληλογραφία του ελληνικού υποπροξενείου της Τραπεζούντας : 1839-1858 / επιμέλεια Άρτεμη Ξανθοπούλου - Κυριακού. - Αθήνα : Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, 1995. –

 

Αλληλογραφία του ελληνικού υποπροξενείου της Τραπεζούντας  Ξανθοπούλου - Κυριακού , ΆρτεμηΑθήνα : Επιτροπή Ποντιακών Μελετών 1995.

 

Η ΑΜΑΣΕΙΑ. ΕΠΕΟΓΛΟΥ ΜΠΑΚΑΛΑΚΗ ΕΥΔΟΚΙΑ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ. Επίσης και ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ.1918-1923..ΦΥΛΛΙΖΗΣ Δ.ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ-.

 

 

ΑΜΑΣΕΙΑ. ΕΠΕΟΓΛΟΥ ΜΠΑΚΑΛΑΚΗ ΕΥΔΟΚΙΑ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ. Για την Αμάσεια και Κατά τους τρεις τελευταίους προχριστιανικούς αιώνες αναπτύχθηκε στην περιοχή το ανεξάρτητο ελληνιστικό βασίλειο του Πόντου με πρωτεύουσα την Αμάσεια και αργότερα τη Σινώπη…


Αμοιρούτζης Γεώργιος, "Georgii Amirutzai ad Bessarionem. De Trapezunte a Turcis anno 1461 expugnata", στήλη 723-728.

Ἀναλαμπές στά παρελθόντα μιᾶς χαμένης πατρίδος : (Μεταλλείου - Μεσουδιέ Πόντου)   Σιδέρης , Αριστείδης Θ.Κιλκίς : Ὀρφανίδης 1977

 

 

 Ανάμεσα στους αντάρτες του Πόντου  Κουτσογιαννόπουλος , Δημήτριος Ι. Θεσσαλονίκη : Μ. Τριανταφύλλου 1936

 

 

Ἀναμνήσεις ἀπό τήν Κουνάκα τῆς Ματσούκας τοῦ Πόντου. Χρονικό. Σέ ποντιακή διάλεκτο. Ἰδίωμα Ματσούκας  Χριστοφορίδης - Σάρπογλης , Στάθης Κ. (1905-1984) [Θεσσαλονίκη] : Ὀρφανίδης 1978

 

 

Ἀναμνήσεις ἀπό τήν Κουνάκα τῆς Ματσούκας τοῦ Πόντου. Χρονικό. Σέ ποντιακή διάλεκτο. Ἰδίωμα Ματσούκας  Χριστοφορίδης - Σάρπογλης , Στάθης Κ. (1905-1984)

 

 Ἀναμνήσεις ἀπό τήν χαμένη πατρίδα  Μιχαηλίδης , Κοσμάς Κ.Ἐν Ἀθήναις : [χ.ἐ.] 1961.

 

Αναμνήσεις από τον Πόντο  Τσανικλίδης , Κωνσταντίνος (1914-) .

 

Μ. Αναστασιάδου. Ο τελευταίος Ελληνισμός της Μικράς Ασίας, Πόντου, Ανατολικής Θράκης, έκδοση Συλλόγου των Φοιτησάντων εις την Ευαγγελικήν Σχολήν, Αθήναι 1972.

 

 

Αναστασιάδης, Ιωάννης Μ. Το τελευταίο κράτος των Ελλήνων του Πόντου : Μέσα από τα απομνημονεύματα του οπλαρχηγού Μιλτιάδη Αναστασιάδη / Ιωάννης Αναστασιάδης. - Θεσσαλονίκη : Ερωδιός, 02.

 

Ανδρεάδης, Γεώργιος Ο. Ανέκδοτα του ποντιακού λαού : Απ' αδά κι απ' εκεί / Γεώργιος Ανδρεάδης. - 1η έκδ. - Θεσσαλονίκη : Ερωδιός, 01.

 

Ανδρεάδης, Γεώργιος Ο. Ελάτε μαζί μου στον Πόντο / Γεωργίου Ανδρεάδη. - Θεσσαλονίκη : Ερωδιός, 02. –

 

Ανδρεάδης, Γεώργιος Ο. Στην μοίρα των μυρίων : Ο ελληνισμός της Μαύρης θάλασσας: Διευρυμένη ιστορική προσέγγιση / Γεώργιος Ανδρεάδης. - Θεσσαλονίκη : Ερωδιός, 03. -`

 

Ανδρεάδης, Γεώργιος Ο. Ταμάμα : Η αγνοούμενη του Πόντου / Γεώργιος Ανδρεάδης. - 8η έκδ. - Αθήνα : Γόρδιος, 03. –

 

Ανδρεάδης, Γεώργιος Ο. Ταμάμα : Η αγνοούμενη του Πόντου / Γεώργιος Ανδρεάδης. - 8η έκδ. - Αθήνα : Γόρδιος, 03. - 144σ. ·

 

Ανδρεάδης, Γεώργιος Ο. Το σπίτι μου στον Πόντο / Γεώργιος Ανδρεάδης. - Θεσσαλονίκη : Ερωδιός, 05. –

 

Ανδρεάδης, Γεώργιος Ο. Φουρτούνα ήταν... : Η γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού μέσα από τα απομνημονεύματα του παπα-Πρόδρομου Ηλιάδη / Γεώργιος Ανδρεάδης. - Θεσσαλονίκη : Ερωδιός, 02.

 

Ανδρεάδης, Γεώργιος. 1996. Στην Χώρα του Όφεως Ποταμού. Σίνδος: Pinter Line.

 

Αναστασιάδης, Βασίλης. 1976. Η Σύνταξη στο Φαρασιώτικο Ιδίωμα της

Καππαδοκίας. Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Θεσσαλονίκη.

 

Ανδρεάδης, Γεώργιος Ο. Φουρτούνα ήταν... : Η γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού μέσα από τα απομνημονεύματα του παπα-Πρόδρομου Ηλιάδη / Γεώργιος Ανδρεάδης. - Θεσσαλονίκη : Ερωδιός, 02.

 

Ανέκδοτα του ποντιακού λαού "απ' αδά κι' απ' εκεί"   Ανδρεάδης , Γεώργιος Κυρ. (1936-). Θεσσαλονίκη : Ερωδιός 2001.

Ανθεμιδη, Αχ., “Πως είχε αντιδράσει η τουρκική διοίκηση μετά την εξέγερση των ελληνοποντίων για αυτοδιάθεση”, Ποντιακά Νέα, 30-3-1989, σ. 2.

ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΠΙΣΙΔΙΑΣ. ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ ΧΑΡΗΣ. ΕΚΔ.ΙΔΙΩΤΙΚΗ.

 

 Ἀντάρτης στά ποντιακά βουνά : Απομνημονεύματα  Δεληγιαννίδης , Θεοφάνης (θ.1979) Κατερίνη : Τέρτιος 2001.

 

Αντίκας, Θεόδωρος Γ. Οι αρχαίοι Έλληνες Ολυμπιονίκες : 1169 χρόνια ολυμπιακής δόξας από το 776 π.Χ. έως το 393 μ.Χ.: 1.000 'Ελληνες ολυμπιονίκες από Ευρώπη, Ασία, Αφρική: Βιογραφικά, άθλοι, αγωνίσματα και οι πόλεις καταγωγής τους / Θ. Γ. Αντίκας. - Αθήνα : Εύανδρος, 04.

Αντωνιάδης, Θ. Γεώργιος, “Αυτό το αίμα ποιός θα το πληρώσει τελικά;”, Τότε, τχ. 41(Γ5), Μάρτιος-Απριλίος ‘93, σσ. 74-80.

 Αντωνιάδου - Κεσίδου , Βέρα (1940-) Θεσσαλονίκη : Κυριακίδης c2002.

 

Αντωνιάδου - Κεσίδου, Βέρα. Μαθήματα ποντιακής διαλέκτου : Κείμενα, λεξιλόγιο, γραμματική / Βέρα Αντωνιάδου - Κεσίδου. - Θεσσαλονίκη : Κυριακίδη Αφοί, 02. –

 

Αντωνόπουλος, Βασίλης Γ. Εμπορικός κώδικας / Βασίλης Γ. Αντωνόπουλος. - 6η έκδ. - Θεσσαλονίκη : Σάκκουλας Εκδόσεις Α.Ε., 02. - 1955σ. · 21x15εκ.Συνεργάσθηκαν: Γιάννης Ρωμανός, Ασημίνα Στουγιαννοπούλου, Μαίρη Κάψου, Δόξα Παπακωνσταντίνου.

 

Άνω Ματσούκας του Πόντου / Στάθης Κ. Χριστοφορίδης - Σάρπογλης. - 1η έκδ. - Θεσσαλονίκη : Κυριακίδη Αφοί, 05. - 

Ανώνυμος: Η «αιώνια ιατρική» σε λαϊκές παροιμίες. Εφημ. Το Βήμα της Κυριακής, σελ.11, 8 Αυγ. 1971.

Ἀξέχαστες πατρίδες Ἀθῆναι : Περ. Ζωή τοῦ Παιδιοῦ 1980-1985.

Από τη Βικιπαίδεια, Κοτύωρα.

Από τη Βικιπαίδεια. Η Κερασούντα.

 

Aλέξης Αλεξανδρής, ο.π.,σ.432.  Η “Κεντρική Εθνική Επιτροπή Ποντίων” θέτει για πρώτη φορά επίσημα στο χώρο του ελληνισμού της Ρωσίας το αίτημα της απελευθέρωσης του Πόντου και της εθνικής αποκατάστασης των ομογενών του Πόντου. Τα αιτήματα αυτά θα υιοθετηθούν λίγο αργότερα από το “Κεντρικό Συμβούλιο” του “Συνδέσμου των εν Ρωσία Ελλήνων” και θα αποτελέσουν έτσι τους κύριους άξονες πολιτικών διεκδικήσεων του ελληνισμού της Ρωσίας. (Παναγιωτίδου, Γ. Θεολόγου, ο.π., σ.24).

ΑΠΑΜΕΙΑ. ΜΟΥΔΑΝΙΑ Scribd. ΓΚΙΛΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ., Επίσης ΓΚΙΛΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ. Αποσπάσματα για ΒΙΘΥΝΙΑ-ΑΠΑΜΕΙΑ-ΜΟΥΔΑΝΙΑ.

Aπό την έκθεση του Γ. Καραϊσκου. Ο Καραϊσκος, έφεδρος αξιωματικός στον ελληνικό στρατό, πηγαίνει στον Πόντο με δική του πρωτοβουλία για να οργανώσει τις αντάρτικες δυνάμεις της πατρίδας του και να μεσολαβήσει για την αποστολή βοήθειας. (Βαλαβάνης, Γεώργιος, ο.π., σ.257).

 

 

Από τη Βικιπαίδεια. Η πόλη της Σιδηνής βρισκόταν στην Μυσία.

Ἀπό τη ζωή τοῦ Πόντου, λαογραφικά Κοτυώρων  Ακόγλου , Ξενοφών (1895-1961)

 

Ἀπό τη ζωή τοῦ Πόντου, λαογραφικά Κοτυώρων. υπό Ακόγλου , Ξενοφών (1895-1961). Ἀθήνα : Τυπ. Γ. Π. Ξένου 1939-1964.

 

Από τη Μαύρη Θάλασσα στη χώρα του Ιάσονα : Γεγονότα και αληθινές  ιστορίες  Σιναπλίδου - Αποστολοπούλου , Αγαθή Θεσσαλονίκη : Ερωδιός 2003.

 

Απο τη Χάκαξα του Πόντου στο Τσοτύλι Κοζάνης : Στην ξεριζωμένη γενιά της Μικρασίας  Αδαμίδης , Αλέξανδρος Κ. Θεσσαλονίκη : [χ.ε.] 1987

 

 Από τον Μάιν στον Άρπασο : Ένα ταξίδι με ιστορική αφήγηση 

 Από τον Πόντο στη Νεράιδα : Ιστορικό αφήγημα της ζωής και της δράσης των ανθρώπων του Πόντου και του χωριού τους  Βαής , Δαμιανός Θ. (1918- )Θεσσαλονίκη : [χ.ε.] 1991

 

Από τον Πόντο στη Νεράιδα : Ιστορικό αφήγημα της ζωής και της δράσης των ανθρώπων του Πόντου και του χωριού τους  Βαής , Δαμιανός Θ. (1918- ) Θεσσαλονίκη : [χ.ε.] 1991.

 

   Από τον Πόντο στην Ελλάδα :διαδικασίες διαμόρφωσης μιας εθνοτοπικής ταυτότητας . Βεργέτη , Μαρία Κ. - 1994

 

Αποστολίδης, Λεωνίδας Κ. Άγνωστες σελίδες του Πόντου : Το χειρόγραφο του Ιωάννου Μαρνόπουλου / Λεωνίδας Κ. Αποστολίδης. - Θεσσαλονίκη : Κυριακίδη Αφοί, 01.

Αραβαντινός Π.: Παροιμιαστήριον ή συλλογή παροιμιών εν χρήσει παρά τοις Ηπειρώταις, μετ’ αναπτύξεως της εννοίας αυτών και παραλληλισμού προς τας αρχαίας. Εν Ιωαννίνοις, 1863.

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ. Αφιέρωμα στην περιοχή της Αργυρούπολης. Γράφει ο Χωραφαΐδης Αβραάμ. Η ιστορία της Αργυρούπολης.: «Ανατολικός Πόντος» Σάββα Καλεντερίδη.

 

Η ΑΡΔΑΣΣΑ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ 1916-24. ΧΡΗΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ.

 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Φιλοσοφική Σχολή.Τα αρχαιολογικά κατάλοιπα στη Νότιο ακτή του Ευξείνου Πόντου από την εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου ως τη Ρωμαϊκή κατάκτηση. Οι αποικίες της Σινώπης, της Αμισού και της Αμάσειας. Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Ελένη Μεντεσίδου. Θεσσαλονίκη 2009.

 

 

 Αρριανός Φλάβιος (π. 95-π. 175), Στοβαίος , Ιωάννης (5ος αι. μ.Χ.), Blankaart , Nikolaas (1624-1703)Amstelodami : Waesbergios 1683

 

Αρριανός Φλάβιος ο εκ Νικομηδείας. Άπαντα 5 : Κυνηγετικός: Περίπλους Ευξείνου Πόντου: Τέχνη τακτική: Έκταξις κατά Αλανών / Αρριανός · μετάφραση Φιλολογική Ομάδα Κάκτου. - 1η έκδ. - Αθήνα : Κάκτος, 05. - 275σ. · 21x13εκ. - (Αρχαία Ελληνική Γραμματεία: Οι Έλληνες · 1218). Αρριανός Φλάβιος ο εκ Νικομηδείας. Ινδική. Περίπλους Ευξείνου Πόντου. Κυνηγετικός / Αρριανός · επιμέλεια Γιώργος Αθ. Ράπτης · μετάφραση Γεώργιος Α. Ράπτης · επιμέλεια σειράς Δημ. Λυπουρλής , Θ. Μαυρόπουλος , Κων. Ζήτρος. - 1η έκδ. - Αθήνα : Ζήτρος, 07. –

 

Αρριανός Φλάβιος ο εκ Νικομηδείας. Νεάρχου περίπλους. Περίπλους Πόντου Ευξείνου. Περίπλους της Ερυθράς θαλάσσης / Αρριανού · μετάφραση Δημήτριος Γ. Κουτρούμπας. - 1η έκδ. - Αθήνα : Νέα Θέσις, 1999. - 221σ. · 21x14εκ. - (Αρχαίοι Έλληνες Γεωγράφοι · 1)

Αρριανός Φλάβιος ο εκ Νικομηδείας. Περίπλους Ευξείνου / Αρριανού , Ανωνύμου · μετάφραση Θανάσης Γεωργιάδης. - Αθήνα : Σύγχρονοι Ορίζοντες, 02. - 411σ. · x12εκ. - (Αρχειοθήκη)

 

Αρριανός Φλάβιος ο εκ Νικομηδείας. Περίπλους του Ευξείνου Πόντου / Αρριανού · μετάφραση Βασίλειος Μ. Παπαδόπουλος. - Θεσσαλονίκη : Μαλλιάρης Παιδεία, 1999. - 71σ. · 22x12εκ. - (Αρχαίοι Συγγραφείς)

 

   Αρριανού Άπαντα . - (Βιβλιοθήκη των Ελλήνων , 84). Αρριανός , Φλάβιος Παντελάκης , Α. , - χ.χ.

 

Αρριανού άπαντα  Αρριανός Φλάβιος (π. 95-π. 175), Παντελάκης , Α. [Αθήναι] : Ελληνικός Εκδοτικός Οργανισμός [1966-1971;]

 

Αρριανού τέχνη τακτική, ένταξις κατ' Αλανών, περίπλους Πόντου Ευξείνου, περίπλους της Ερυθράς θαλάσσης κυνηγετικός : Επικτήτου εγχειρίδιον του αυτού αποφθέγματα και αποσπάσματα το εν τω Ιωάννου Στοβαίου ανθολόγιο και εν ταις  Αγγελίου αγρυπνίαις αυτικόως σωζόμενα 

 

Ἀρχαϊκά φιλολογικά στοιχεῖα τῆς ποντικῆς διαλέκτου καί τῶν ἄλλων νεωτέρων  Σαββίδης , Αριστοφάνης Σ. Ἀθῆναι : Τυπ. Ἰωάννου Γ. Ρακιντζάκη 1973.

Αρχείο Βιέννης, Turkei Nr. 168, Beziehungen der Turkei zu Griechenland, Bd. 15, No. 759. Αναφ. Μ. Χαραλαμπίδης-Κ. Φωτιάδης, Πόντιοι. Δικαίωμα στη μνήμη., Αθήνα, Ηρόδοτος, 1987, σ.62. 

Αρχείον Πόντου :περιοδικόν σύγγραμμα - 1979

 

Αρχείον Πόντου :περιοδικόν σύγγραμμα - 1983

 Αρχείον Πόντου 41(1987), 240-248 13 Internal strife and unrest in later Byzantium, 11.

 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Φιλοσοφική Σχολή.Τα αρχαιολογικά κατάλοιπα στη Νότιο ακτή του Ευξείνου Πόντου από την εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου ως τη Ρωμαϊκή κατάκτηση. Οι αποικίες της Σινώπης, της Αμισού και της Αμάσειας. Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Ελένη Μεντεσίδου. Θεσσαλονίκη 2009.

 

Ασημακόπουλος Π.: Το χωριό Σκληρού. Ιστορία-Λαογραφία. Εκδ. Συλλόγου των Απανταχού Σκληραίων. Αθήνα 1976.

Ασημακόπουλος, Κώστας. Στο ρέμα των κορυδαλλών : Αφήγημα για αλλοτινούς καιρούς και για μελλούμενους / Κώστας Ασημακόπουλος. - Αθήνα : Ενάλιος, 1999. - 291σ. · 21x14εκ. - (Ελληνική Λογοτεχνία)

Ασήν Ποντιλάν : Η Ματσούκα του Πόντου και το Τρίγων  Ξανθόπουλος , Ιωάννης (1931- ) Ξάνθη : Σπανίδης 2004.

 

Ασωνίτης, Αλέξανδρος Μ. Η συνείδηση της αιωνιότητας : Μυθιστόρημα / Αλέξανδρος Μ. Ασωνίτης. - Αθήνα : Πατάκη, 1999.

 

Ο Μιχαήλ Ατταλειάτης ήταν Βυζαντινός αξιωματούχος και ιστορικός, με καταγωγή πιθανόν από την Αττάλεια της Παμφυλίας (Μικρά Ασία).

 

 

 Αφιέρωμα στον Τραπεζούντιο Παπαμάξιμο : Μία σύντομη ιστορία του Πόντου  Γεράσιμος Αγιορείτης Μοναχός. Θεσσαλονίκη : University Studio Press 2000.

Αχαΐα Εύξεινου Πόντου. Από τη Βικιπαίδεια.

 Β ́ Παγκόσμιο συνέδριο ποντιακού ελληνισμού : [Πρακτικά], 31 Ιουλίου - 7 Αυγούστου 1988  Παγκόσμιο Συνέδριο Ποντιακού Ελληνισμού (2o : Θεσσαλονίκη) 1988 :Θεσσαλονίκη : [χ.ε.] 1990.

Βαβαρέτος Γ.: Κομπογιαννίτες, ματσουκάδες, γιατροί της Ηπείρου. Ηπειρωτική Εστία, Αθήνα 1972.

Βαγιάκου - Βλαχοπούλου, Βαρβάρα. Σαν φυλακτό από τη Σμύρνη / Βαρβάρα Βαγιάκου - Βλαχοπούλου · επιμέλεια σειράς Νίκος Καλέντης. - Αθήνα : Καλέντης, 03. –

 

Βαγιάνος, Μιχάλης Δ. Το αθάνατο νερό / Μιχάλης Δ. Βαγιάνος. - 1η έκδ. - Θεσσαλονίκη : Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 06. –

Βαζαίος, Βαγγέλης. Στάσιμοι στίχοι σε στάσιμα νερά / Βαγγέλης Βαζαίος. - Αθήνα : Πατάκη, 05. –

 

Βακαλόπουλος, Κωνσταντίνος Α. Ο ελληνισμός της βόρειας Θράκης και του θρακικού Εύξεινου Πόντου : Μέσα από το αρχείο Γκιουμουσγκερδάνη /

 

Βαλαβάνης, Γ.Κ. Σύγχρονος γενική ιστορία του Πόντου / Γ. Κ. Βαλαβάνης. - 1η έκδ. - Θεσσαλονίκη : Κυριακίδη Αφοί, 1995. –

 

Γεώργιος Βαλαβάνης, Σύντομος Γενική Ιστορία του Πόντου, β' έκδοση, Θεσσαλονίκη, εκδ. Αφών Κυριακίδη, 1986, σελ.11. Ως "Περατεία" αναφέρεται η σημερινή Κριμαία.

 

 

Βαλιούλης, Παντελής Χ. Σελίδες εκ της συμφοράς του Πόντου 1921-1924 / Παντελής Χ. Βαλιούλης. - 1η έκδ. - Θεσσαλονίκη : Κυριακίδη Αφοί, 05. –


Βαρβούνης Μ.Γ., "Όψεις της καθημερινής ζωής στην Τραπεζούντα του 14ου αι. Η μαρτυρία του Ωροσκοπίου της Τραπεζούντος (1336)", Αρχείον Πόντου 45 (1994), 18-36.

Βαρδιάμπασης Ν.: Παροιμίες για γιατρούς. Εφημερίδα του Συνεδρίου. Έτος 3ο, φύλ. 2, σελ.3, 7 Μαΐου 1982.

Βασματζίδης, Παντελής. Όταν ο Θεός συνάντησε τους ανθρώπους : Μυθιστόρημα / Βασματζίδης, Παντελής. - 1η έκδ. - Αθήνα : Γεωργιάδης - Ελληνική Αγωγή, 05. –

 

Βεληγιάννη - Τερζή, Χρυσούλα. Οι ελληνίδες πόλεις και το Βασίλειο των Οδρυσών : από Αβδήρων πόλεως μέχρι Ίστρου ποταμού / Χρυσούλα Βεληγιάννη - Τερζή. - Θεσσαλονίκη : Κυριακίδη Αφοί, 04. - 

Βελισσαρόπουλος Π.: Το φως και ο οφθαλμός στην αρχαία και τη Νεοελληνική παράδοση. Ιατρικό Περισκόπιο 1: 130-138, 1974.

Βενιζέλος Ι.: Παροιμίαι δημώδεις συλλεγείσαι και ερμηνευθείσαι υπό Ι. Βενιζέλου δικηγόρου. Έκδοσις δευτέρα επηυξημένη και διορθωμένη. Εν Ερμουπόλει, εκ του τυπογραφείου της «Πατρίδος». 1867.

Βεντήρη, Γ., Η Ελλάς του 1910-1922, Αθήνα, 1931, σ.362.

Βεργέτη, Μαρία Κ. Από τον Πόντο στην Ελλάδα : Διαδικασίες διαμόρφωσης μιας εθνοτοπικής ταυτότητας / Μαρία Κ. Βεργέτη. - Θεσσαλονίκη : Κυριακίδη Αφοί, 1994. –


Βησσαρίων: εκδ. Σπ.Π. Λάμπρος, "Βησσαρίωνος Εγκώμιον εις Τραπεζούντα", Νέος Ελληνομνήμων 13 (1916), 145-4.

Αναλυτική βιβλιογραφία βλ. στη βιβλιογραφική μελέτη: Σαββίδη Α.Γ.Κ. - Λαμπάκη Σ., Γενική βιβλιογραφία περί του βυζαντινού Πόντου και του κράτους των Μεγάλων Κομνηνών της Τραπεζούντας, Αθήνα 1992.

 

Βικιπαίδεια. H Θεμίσκυρα.

Βιθυνικά ή Επίτομος μονογραφία της Βιθυνίας και των - Μέδουσα. από Μ Κλεώνυμος – 1867. Τίτλος: Βιθυνικά ή Επίτομος μονογραφία της Βιθυνίας και των πόλεων αυτής / υπό Μ. Κλεωνύμου + Χρ. Παπαδοπούλου.

 

Βίος καί πολιτεία τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Καλυβίτου λανθάνων εἰς ἑλληνικόν παραμύθιον τοῦ Πόντου  Λαμψίδης , Οδυσσέας (1917- ) Ἐν Ἀθήναις : [χ.ἐ.] 1964

 

Βλάσης  Αγτζίδης . (1)  Διδάκτωρ Σύγχρονης Ιστορίας. To κείμενο αυτό συντάχθηκε το 1993. Βασίστηκε σε εισήγηση που έγινε σε συνέδριο στο Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών για τα 70 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή.

 

Βλασίδης, Βλάσης. Πόντος : Παναγία Σουμελά, Κερασούντα, Σινώπη, Σαφράμπολη, Μπάφρα, Τραπεζούντα, Σαμψούντα, Κασταμονή, Αμάσεια: Ένας πλήρης ταξιδιωτικός οδηγός / Βλάσης Βλασίδης · φωτογράφιση Βλάσης Βλασίδης. - 1η έκδ. - Αθήνα : Explorer, 06. –

 

Βλασίδης, Βλάσης. Πόντος : Παναγία Σουμελά, Κερασούντα, Σινώπη, Σαφράμπολη, Μπάφρα, Τραπεζούντα, Σαμψούντα, Κασταμονή, Αμάσεια: Ένας πλήρης ταξιδιωτικός οδηγός / Βλάσης Βλασίδης · φωτογράφιση Βλάσης Βλασίδης. - 1η έκδ. - Αθήνα : Explorer, 06. –

 

Βλαχάκος, Πέτρος Κ. Νικηφόρος Γρηγοράς : Φυσική γεωγραφία και ανθρωπογεωγραφία στο έργο του / Πέτρου Κ. Βλαχάκου. - Θεσσαλονίκη : Ζήτρος, 03. - 266σ. · 24x17εκ. - (Σκέψη)

Βρυώνης Σ., Η παρακμή του μεσαιωνικού ελληνισμού της Μικράς Ασίας και η διαδικασία του εξισλαμισμού (11ος έως 15ος αι.), μετάφρ. Κ. Γαλαταριώτου, Αθήνα 1996.


Βυζαντινά στασιαστικά και αυτονομιστικά κινήματα στα Δωδεκάνησα και στη Μικρά Ασία 1189-c.1240. Συμβολή στη μελέτη της υστεροβυζαντινής προσωπογραφίας στην εποχή των Αγγέλων, των Λασκαριδών της Νίκαιας και των ΜεγαλοΚομνηνών του Πόντου, Αθήνα, Δόμος, 1987 nd ed. 06

Γ. Θ. Γεωργιάδης, “Τραγούδι των Ποντίων Παφραίων”, από περ. Ποντιακή Εστία, τ.76 1989,σσ.48-49.

Γαβρά, Ελένη. Αγροτικός χώρος και κατοικία στον Πόντο : Από τον 19ο αιώνα έως τις αρχές του ου αιώνα. Ορεινοί οικισμοί στις περιοχές Αργυρούπολης και Τραπεζούντας / Ελένη Γαβρά. - Θεσσαλονίκη : Κυριακίδη Αφοί, 1999. –

 

Γαβρά, Ελένη. Πολιτισμικό απόθεμα και αρχιτεκτονική κληρονομιά στα Βαλκάνια : Διαχείριση στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης / Ελένη Γ. Γαβρά. - Θεσσαλονίκη : Κυριακίδη Αφοί, 04. –

 

Γαβριηλίδης, Αντώνιος Ι. Σελίδες εκ της μαύρης εθνικής συμφοράς του Πόντου / Αντωνίου Ι. Γαβριηλίδου. - Θεσσαλονίκη : Κυριακίδη Αφοί, 02. –

 

Γαβριηλίδης, Αντώνιος Ι. Σελίδες εκ της μαύρης εθνικής συμφοράς του Πόντου / Αντώνιος Ι. Γαβριηλίδης. - Θεσσαλονίκη : Μαλλιάρης Παιδεία, 1992. - 251σ. · 22x15εκ. - (Πόντος).

 

Γαλανίδου - Μπαλφούσια, Έλσα. Ο άγιος Γεώργιος στον ελληνισμό του Πόντου / Έλσα Γαλανίδου - Μπαλφούσια. - Θεσσαλονίκη : Κυριακίδη Αφοί, 04. –

 

Γαλανίδου - Μπαλφούσια, Έλσα. Ποντιακή λαογραφία : Οι 4 εποχές και οι μήνες τους / Έλσας Γαλανίδου - Μπαλφούσια. - Αθήνα : Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, 1999. - 431σ. · 24x17εκ. - (Αρχείον Πόντου · 19)

 

Γαλατία Από τη Βικιπαίδεια. Για την ονομασία Γαλατία.

 

Γενική βιβλιογραφία περί τοῦ Βυζαντινοῦ Πόντου καί τοῦ κράτους τῶν Μεγάλων Κομνηνῶν τῆς Τραπεζούντας  Σαββίδης , Αλέξιος Γ. Κ. (1955-), Λαμπάκης , Στυλιανός Ἀθήνα : Δόμος 1992.

 

Γενική βιβλιογραφία περί του βυζαντινού Πόντου και τουκράτους των Μεγάλων Κομνηνών της Τραπεζούντας, Αθήνα, Δόμος,1992. (συνεργασία Σ.Λαμπάκης)

ΓεράσιμοςΑ. Ρηγάτος Greek Education in Pontos, The Pontos of the Hellenes.- Αθήνα: Έφεσος, 03, σ. 139-162

Γεράσιμος Α. Ρηγάτος Ελληνική εκπαίδευση και πνευματική ζωή στην Τραπεζούντα του Πόντου (1461-1922).- Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη, 1993.

Γεράσιμος Α. Ρηγάτος Η εκπαίδευση των κοριτσιών στην Τραπεζούντα (1846-1922). Αρχείον Πόντου 41 (1987), σσ. 249-256.

Γεράσιμος Α. Ρηγάτος Η ελληνική παιδεία στον Πόντο στο συλλογικό τόμο Ο Πόντος των Ελλήνων.-Αθήνα: Έφεσος, 03, σ. 139-162

Γεράσιμος Α. Ρηγάτος Η ποντιακή διάλεκτος: οι σημερινές της διαστάσεις και οι προοπτικές της-διαπιστώσεις από μια κοινωνιογλωσσολογική έρευνα. Ποντιακή Εστία 66, 67, 68 (1986-1987), σσ. 64-65, 41-43, 46-49.

 

Γεράσιμος Α. Ρηγάτος Τα ελληνικά σχολεία (Το εκπαιδευτικό σύστημα στον Πόντο από την ίδρυση του “Φροντιστηρίου Τραπεζούντος” έως την καταστροφή), στο αφιέρωμα Ο πολιτισμός στον Πόντο, Η Καθημερινή, Επτά Ημέρες 29-9-1996), σσ. 4-7.

Γεράσιμος Α. Ρηγάτος Τα ποντιακά στον ελλαδικό χώρο. Αρχείον Πόντου 46 (1995), σσ. 47-72.

Γεράσιμος Α. Ρηγάτος Φωνολογική ανάλυση της ποντιακής διαλέκτου: ιδίωμα της Ματσούκας (διδακτορική διατριβή).- Θεσσαλονίκη, 1985.

Γράφει ο Δημήτρης Γερμιώτης. Μια φορά κι έναν καιρό στην πόλη της Παφλαγονίας Αβώνου Τείχος ζούσε τον 2ο αιώνα της χρονολογίας μας ένας νεαρός ονόματι Αλέξανδρος. 

Γεωγραφικόν και ιστορικόν λεξικόν των χωριών, κωμοπόλεων και πόλεων Χαλδίας  Κανδηλάπτης - Κάνις , Γεώργιος Θ. (1881-1971) Θεσσαλονίκη : Κυριακίδης c2004

 

Γεωργανόπουλος, Ευριπίδης. Το νεοτουρκικό κίνημα και οι επιπτώσεις του στον ελληνισμό του Πόντου 1908-1914 / Ευριπίδης Γεωργανόπουλος. - 1η έκδ. - Θεσσαλονίκη : Κυριακίδη Αφοί, 01. –

Γη του Πόντου : Χρονικό  Ψαθάς , Δημήτρης (1907-1979)[Αθήναι] : Φυτράκης 1966.

 

Γεωγραφία του Πόντου : μετά παραρτήματος πινάκων / Γ. Δομνηνού.
Συγγραφέας:  Δομνηνός, Γ. Ημερομηνία έκδοσης:  1896.

 

Γεωγραφική και ιστορική περιγραφή της κατά την επαρχίαν Χαλδίαν του Πόντου ενδόξου κώμης τα Φυτίανα μετά λεξικού βιογραφικού των εξ αυτής αναδειχθέντων ενδόξων ανδρών και μετά παραρτήματος της ιστορίας της εν αυτοίς μονής του Τιμίου Προδρόμου.Συγγραφέας:  Κανδηλάπτης-Κάνις,ΓεώργιοςΘ.,Ημερομηνία έκδοσης:  1949.

 

  Γη του Πόντου : Χρονικό Ψαθάς , Δημήτρης (1907-1979. [Αθήναι] : Φυτράκης 1966.

 

Για την ταυτότητα του «Μελίκ» στην σελτζουκική εκστρατεία του 1222-1223 κατά της Τραπεζούντας, Πρακτικά ΙΔ΄ Πανελληνίου Ιστορικού Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη 1994, 79-98

 

Γιαννακόπουλος, Γιώργος Α. Ο Πόντος των Ελλήνων = The Pontos of the Hellenes / Γιαννακόπουλος, Γιώργος Α. - Αθήνα : Έφεσος, 04. –

 

Γιασασίν Μιλλέτ : Προσφυγιά, Κατοχή και Εμφύλιος : Εθνοτική ταυτότητα και πολιτική συμπεριφορά στους τουρκόφωνους ελληνορθόδοξους του Δυτικού Πόντου  Μαραντζίδης , Νίκος Α. (1966- )

 

   Γιασασίν Μιλλέτ, ζήτω το έθνος :προσφυγιά, κατοχή και εμφύλιος :εθνοτική ταυτότητα και πολιτική συμπεριφορά στους τουρκόφωνους ελληνορθόδοξους του Δυτικού Πόντου . - (Κοινωνία και Πολιτική )

Γκανιάτσας Κ.: Βότανα, γιατροσόφια, κομπογιαννίται. Ηπειρωτική Εστία 21: 445-463, 1972.

 Γλωσσικά Πόντου ἀπό τό ἰδίωμα τῆς Μισοχαλδίας : Εἰσαγωγικές σημειώσεις, ἀρχαϊσμοί, ἰωνισμοί, ἀττικισμοί, μικρό γλωσσάριο  Σιδηρόπουλος , Νίκος Ι. (1922- )

 

Γλωσσικά Πόντου ἀπό τό ἰδίωμα τῆς Μισοχαλδίας : Εἰσαγωγικές σημειώσεις, ἀρχαϊσμοί, ἰωνισμοί, ἀττικισμοί, μικρό γλωσσάριο  Σιδηρόπουλος , Νίκος Ι. (1922- )Θεσσαλονίκη : [χ.ἐ.] 1977.

 

Γλωσσικά σχόλια εἰς μεσαιωνικά κείμενα τοῦ Πόντου  Λαμψίδης , Οδυσσέας (1917- )Ἐν Ἀθήναις : Μυρτίδης 1952

 

 

Γονιδέλλης, Απόστολος Ε. Η γένεση κατά τους αρχαίους Έλληνες : Θεογονία κοσμογονία: Χάος, Γαία, Έρως, Έρεβος, Νύκτα, Αιθήρ, Ημέρα, Ουρανός, Όρη, Πόντος / Απόστολος Ε. Γονιδέλλης. - Αθήνα : Πύρινος Κόσμος, [χ.χ.]. –

 

Γονιδέλλης, Απόστολος Ε. Το τέλος της τρίτης γενιάς : Τα τέκνα της Νύκτας: Μόρος, Κηρ, Κήρες, Θάνατος, Ύπνος, Όνειρα, Μώμος, Απάτη, Φιλότης, Έρις, Οϊζύς, Μοίρες, Νέμεσις, Γήρας, Εσπερίδες: Τα τέκνα γαίας και Πόντου:. Νηρεύς, Θαύμας, Ηλέκτρα, Φόρκυς, Κητώ, Ευρυβία / Απόστολος Ε. Γονιδέλλης. - Αθήνα : Πύρινος Κόσμος, 1998. –

 

Γραμματικη της ελληνικης διαλεκτου του Ποντου / Δ. Η. Οικονομίδου  Οικονομίδης, Δ. Η.

 

 Γρηγοριάδης , Γεώργιος Γρ. Θεσσαλονίκη : "Τέχνη" 1957


Γρηγοριάδου, Έφη. Εδεσματολόγιον Πόντου : Αυθεντικές συνταγές μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής: Έθιμα και παραδόσεις του ποντιακού ελληνισμού / Έφη Γρηγοριάδου. - Αθήνα : Κοχλίας, 04. –

 

 

Γύρω στην άσβεστη φλόγα : (Αυτοβιογραφία, αναμνήσεις, στοχασμοί, περιλήψεις πρακτικών Εθνοσυνελεύσεων, πολιτικόν αρχείον Εθνικού Συμβουλίου, αγώνες για την ανεξαρτησία του Πόντου Θεοφύλακτος , Θεοφύλακτος Κ. (1884- 1961)Θεσσαλονίκη : [χ.ε.] 1958

 

   Γύρω στην άσβεστη φλόγα :βιογραφικές αναμνήσεις :αγώνες για την ανεξαρτησία του Πόντου  Θεοφύλακτος , Θεοφύλακτος Κ. - c1997

 

 

Γύρω στό ποντιακό θέατρο : Ὑπόσταση καί ἱστορία του (1922-1972)  Λαμψίδης , Οδυσσέας (1917- ) Ἀθῆναι : Ἐπιτροπή Ποντιακῶν Μελετῶν 1978

 

 

 

   Γύρω στο ποντιακό θέατρο :υπόσταση και ιστορία του (1922-1972) . - (Περιοδικόν "Αρχείον Πόντου" Πηγαί της Ιστορίας των Ελλήνων του Πόντου , 10, 3) Λαμψίδης , Οδυσσεύς Α. - 1978

Δ. Κουτσογιαννόπουλος, Ανάμεσα στους αντάρτες του Πόντου, Θεσ/νίκη, 1936, σ.19-25.

Δεινοπαθήματα των προγόνων μου στον Πόντο  Φυτόπουλος , Βασίλης

Δεληγιαννίδης, Θεοφάνης. Αντάρτης στα ποντιακά βουνά : Απομνημονεύματα / Θεοφάνη Δεληγιαννίδη. - 1η έκδ. - Κατερίνη : Τέρτιος, 01. - 196σ. · 21x14εκ. - (Ιστορικά)

Δελησάββας Μ.: Λαογραφικά Μάκρης και Λιβισιού Λυκίας Μ. Ασίας. Αθήνα 1988.


Δεστούνη - Γιαννουλάτου, Μαρία - Χριστίνα. Πόντος και ασήμι : Το δώρο της γης / Μαρία - Χριστίνα Δεστούνη - Γιαννουλάτου · επιμέλεια Μαρία - Χριστίνα Δεστούνη - Γιαννουλάτου. - Αθήνα : Μουσείο Μπενάκη, 04. - 14σ. · 24x21εκ. - (Εκπαιδευτικά Προγράμματα)

Δημητρακόπουλος Ν.: Νομικαί ενασχολήσεις. [Τόμ. Β΄. Κεφάλ.: Το δίκαιον εν ταις παροιμίαις]. Αθήναι 1925.

Δημοσθένης Kελεκίδης, Απομνημονεύματα από το αντάρτικο του Πόντου, Αθήνα, σ.25.

   Δημοσιεύματα περι τον ελληνικόν Πόντον και τους Έλληνας Ποντίους . - (Περιοδικόν "Αρχείον Πόντου" , 14). Λαμψίδης , Οδυσσεύς Α. - 1982

 

   Δημοτικά τραγούδια του Πόντου . - (Περιοδικόν "Αρχείον Πόντου" , 4) Λαμψίδης , Πάνος - 1960

 

Δημοτικά τραγούδια του Πόντου : Τα κείμενα: Ανθολόγηση, νεοελληνική απόδοση / ανθολόγηση Πάνου Λαμψίδη · μετάφραση Πάνου Λαμψίδη. - Αθήνα : Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, 1960. - 7σ. · 26x18εκ. - (Παράρτημα Περιοδικού "Αρχείον Πόντου" · 4)

 

Διακριθέντες τοῦ ξερριζωμένου ἑλληνισμοῦ : Μικρᾶς Ἀσίας - Πόντου - Ἀν. Θράκης - Κωνσταντινολεως  Θεοδωρίδης , Χρυσόστομος Aγγ.Ἀθῆναι : [χ.ἐ.] 1975-1976.

 

Διακριθέντες του ξερριζωμένου ελληνισμού : Μικράς Ασίας-Πόντου - Αν. Θράκης - Κωνσταντινουπόλεως. Creator:  Θεοδωρίδης, Χρυσόστομος Αγγ. Publication Date:  1975-1977.

Διαλεκτικά εκ του Μεσαιωνικού Πόντου   Βαγιακάκος , Δικαίος Β. (1917- ) Εν Αθήναις : Τύποις Μυρτίδου 1964.

 

 

Διαμαντίδης, Κώστας Ε. Τ' αναντί του ρου : Μυθιστόρημα / Κώστας Ε. Διαμαντίδης · επιμέλεια σειράς Άρης Μαραγκόπουλος. - Αθήνα : Ελληνικά Γράμματα, 05. –

 

Διαμαντίδης, Κώστας Ε. Το ροδάφ'νον : Μυθιστόρημα / Κώστας Ε. Διαμαντίδης. - Αθήνα : Ελληνικά Γράμματα, 03. –

Διονυσιάτης Ε., "Περί της αλώσεως του Μελίκ και της καταστροφής και σφαγής και ζωγρήσεως των αυτού στρατευμάτων", Ποντιακή Εστία 2 (1953) και 4 (1954)· πβλ. Α. Σαββίδης, Αρχείον Πόντου 43 (1990-1991), 102-120.

 Διονύσιος Μητροπολίτης Ιερισσού Αγίου Όρους Αρδαμερίου Θεσσαλονίκη : Οίκος Μιχ. Τριανταφύλλου 1950

 

Δούκα, Μάρω. Ένας σκούφος από πορφύρα : Μυθιστόρημα / Μάρω Δούκα. - Αθήνα : Πατάκη, 07. - 532σ. · 21x14εκ. - (Σύγχρονη Ελληνική Λογοτεχνία).Επανέκδοση: "Κέδρος", 1995.


Δούκα, Μάρω. Ένας σκούφος από πορφύρα : Μυθιστόρημα / Μάρω Δούκα. - 8η έκδ. - Αθήνα : Κέδρος, 1995. –

 

Εγκ. Britannica. historically Amaseia, or Amasia, city, capital of Amasya il (province), northern Turkey, on the Yesil River, also called the Iris River.

Εγκ. Britannica. INSCRIPTIONS (from Lat. inscribere, to write upon). inscriptions and on coins)] Polemoniacus included the sea-coast from the Thermodon to Cotyora and the inland cities Zela, Magnopolis, Megalopolis, Neocaesarea and Sebasteia (according to See also...

Εγκ.Επιστήμη και Ζωή. ΔΙΟΣΚΟΥΡΙΑΔΑ.

Εγκ.Επιστήμη και Ζωή.ΑΛΥΣ ΠΟΤΑΜΟΣ.

Εγκυκλοπαίδεια του Ποντιακού Ελληνισμού : ιστορία, λαογραφία, πολιτισμός / [συντακτική επιτροπή Ανθεμίδης, Αχιλλέας...κ.α. ;επιμελητές ύλης: Θανάσης Γεωργιάδης... κ.α.].Ημερομηνία έκδοσης:  1988-1998.

Ανδρεάδης, Γεώργιος, Φουρτούνα ήταν... Η Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού μέσα από τα απομνημονεύματα του παπά-προδρόμου Ηλιάδη, Ερωδιός, 02,Αγγελομάτης, Χρήστος Εμ., Χρονικόν Μεγάλης Τραγωδίας - Το Έπος της Μικράς Ασίας, Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Αθήνα, 1963.

Αρβανίτης, Δημήτριος Α., Εκστρατεία Μικράς Ασίας, Αργύρης Βουρνάς, Αθήνα, 06, ISBN: 960746385X.

Αργυρού, Φανούλα, Γενοκτονία, Λευκωσία, 1998,

Βακαλόπουλος, Κωνσταντίνος, Διωγμοί και Γενοκτονία του Θρακικού Ελληνισμού – Ο Πρώτος Ξεριζωμός (1908-1917), Ηρόδοτος, Θεσσαλονίκη, 1998,…


Βαλβαζάνης, Μιχάλης, Πώς έζησα την καταστροφή της Σμύρνης, Εκδόσεις Κωστόγιαννος, 1998,

Βαλαβάνης, Γεώργιος Κ., Σύγχρονος γενική ιστορία του Πόντου, Αθήνα ,1925.

Βασιλείου, Βενετία, Γεννήθηκα στη Μικρασία, Εκδόσεις Γραμμή, Αθήνα, 1984.

Βησσαρίωνος Εγκώμιον εις Τραπεζούντα : Νυν το πρώτον εκδιδόμενον κατά τον μαρκιανόν κώδικα / υπό Σπυρ. Π. Λάμπρου. Συγγραφέας:  Λάμπρος, Σπυρίδων Π., Ημερομηνία έκδοσης:  1916.

Βενέζης, Ηλίας, Το Νούμερο 31328, Εστία, Αθήνα, 1978.

Βιογραφίαι των εκ Τραπεζούντος και της περί αυτήν χώρας από της Αλώσεως μέχρις ημών ακμασάντων λογίων μετά σχεδιάσματος ιστορικού περί του Ελληνικού Φροντιστηρίου των Τραπεζουντίων / Επαμεινώνδα Θ. Κυριακίδου. Συγγραφέας:  Κυριακίδης, Επαμεινώνδας Θ., Ημερομηνία έκδοσης:  1985.

Γενική βιβλιογραφία περί του Βυζαντινού Πόντου και του κράτους ... Γενική βιβλιογραφία περί του Βυζαντινού Πόντου και του κράτους των Μεγάλων Κομνηνών της Τραπεζούντας.

 

Δεύτερο συμπλήρωμα στη "Γενική βιβλιογραφία περί του Βυζαντινού Πόντου και του κράτους των Μεγάλων Κομνηνών της Τραπεζούντας" Συγγραφέας/Δημιουργός: -Λαμπάκης, Στυλιανός Σαββίδης, Αλέξιος Γ.K. Ημερομηνία: -1997.

 

 

 

Γενική βιβλιογραφία περί του Βυζαντινού Πόντου και του κράτους των Μεγάλων Κομνηνών της Τραπεζούντας. Συγγραφείς:   Αλέξης Σαββίδης -  Στυλιανός Λαμπάκης Εκδότης: Δόμος-Ημ. Έκδοσης: 01/01/1992-Βλάχος, Άγγελος Σ., Τριάντα Μήνες (Αύγουστος 19 - Ιανουάριος 1923): Ομιλία για τα πενήντα χρόνια από τη μικρασιατική καταστροφή, Μακεδονική Καλλιτεχνική Εταιρεία, Θεσσαλονίκη, 1973.

Γαβριηλίδης, Αντώνιος, Η Μαύρη Εθνική συμφορά του Πόντου 1914-1922, Αθήνα, 1924.


Γιαννακόπουλος, Γιώργος Α., Προσφυγική Ελλάδα, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα, 1992,.

Δεστούνη - Γιαννουλάτου, Μαρία - Χριστίνα. Πόντος και ασήμι : Το δώρο της γης / Μαρία - Χριστίνα Δεστούνη - Γιαννουλάτου · επιμέλεια Μαρία - Χριστίνα Δεστούνη - Γιαννουλάτου. - Αθήνα : Μουσείο Μπενάκη.

Διγενής Ακρίτας. Από τη Βικιπαίδεια.

Βικιπαίδεια. Ο Διογένης ο επικαλούμενος «Κυνικός», ή Διογένης ο Σινωπεύς ήταν αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος. Φέρεται να γεννήθηκε στη Σινώπη περίπου το 412 π.


Γρηγοριάδου-Σουρέλη, Γαλάτεια, Καυτές μνήμες από τη Σμύρνη, Εκδόσεις Φιλιππότη, Αθήνα, 1985.

Εγκ.Επιστήμη και Ζωή.ΑΜΑΣΕΙΑ.

Εγκ.Επιστήμη και Ζωή. ΑΛΥΣ ΠΟΤΑΜΟΣ. Ο μεγαλύτερος ποταμός της Μικράς Ασίας.

Εγκ.Επιστήμη και Ζωή. ΔΙΟΣΚΟΥΡΙΑΔΑ. Αρχαία ελληνική αποικία που ίδρυσαν οι Μιλήσιοι τον 7ον π.Χ. αι. στον Πόντο…

 Εγκυκλοπαίδεια του Ποντιακού Ελληνισμού : ιστορία, λαογραφία, πολιτισμός / [συντακτική επιτροπή Ανθεμίδης, Αχιλλέας...κ.α. ;επιμελητές ύλης: Θανάσης Γεωργιάδης... κ.α.]. Publication Date:  1988-1998.

 

Εγκώμια και θρήνοι για τις αλησμόνητες πατρίδες : Θράκη, Κωνσταντινούπολη, Μικρασία, Πόντος, Βόρειος Ήπειρος, Κύπρος / επιμέλεια Αγγελική Στεργίου , Ζένια Κατσούλη - Καράμπελα , Μελίτα Τόκα - Καραχάλιου. - Θεσσαλονίκη : Ιανός, 1997. -

Εδεσματολόγιον Πόντου : Αυθεντικές συνταγές μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής : Έθιμα και παραδόσεις του Ποντιακού Ελληνισμού  Γρηγοριάδου , ΈφηΑθήνα : Κοχλίας 2004

 

Εθνικές και διεθνείς διαστάσεις του ποντιακού ζητήματος .  Μαλκίδης , Θεοφάνης

 

Είμαστε Πόντιοι  Ζάχος , Εμμανουήλ Αθήνα : Καραμπερόπουλος 1984.

 

Εἰρηνικά καί πολεμικά χρόνια στόν Πόντο  Καραταγλίδης , Σταύρος, Σταμπουλίδης , Ηλίας Λαζ.Θεσσαλονίκη : [χ.ἐ.] 1980

 

   Εισαγωγή της ιστορίας του ποντιακού ελληνισμού στα διδακτικά βιβλία :πρακτικά επιστημονικού συνεδρίου, Αθήνα, 24 - 25 Απριλίου 1999 Εισαγωγή: Οδυσσέας Λαμψίδης, 11 χάρτες κλίμακας 1:250.000. Πόντος – Ιστορία.    Εισαγωγικά στοιχεία Ποντιακής ιστορίας και λαογραφίας Χαιρόπουλος , Παύλος - 1992

 

Εισαγωγικά στοιχεία ποντιακής ιστορίας και λαογραφίας  Χαιρόπουλος , Παύλος Δ. Θεσσαλονίκη : Κυριακίδης 1992.

 

Έκθεση ποντιακού Βιβλίου : Κατάλογος, Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων 5-13 Σεπτεμβρίου 1989  Έκθεση Ποντιακού Βιβλίου (1989 : Αθήνα) Αθήνα : Καλλιτεχνικός Οργανισμός Ποντίων 1989.

 

 Έκθεση ποντιακού βιβλίου 5-13 Σεπετεμβρίου '89, Δήμος Αθηναίων, Πνευματικό Κέντρο   Έκθεση Ποντιακού Βιβλίου (1989 : Αθήνα) Αθήνα : Καλλιτεχνικός Οργανισμός Ποντίων 1989.

 

Ελάτε μαζί μου στον Πόντο  Ανδρεάδης , Γεώργιος Κυρ. (1936-)

Ελενόπονος : Ηράκλεια ΠόντουΝικολαΐδης , Σταύρος Α. (1892- )

 Ελενόπονος : Ηράκλεια ΠόντουΝικολαΐδης , Σταύρος Α. (1892- ) Αθήναι : Επιτροπή Ποντιακών Μελετών 1955

 

   Ελενόποντος :Ηράκλεια Πόντου . - (Επιτροπή Ποντιακών Μελετών Περιοδικού "Αρχείον Πόντου" , 2) Νικολαΐδης , Σταύρος Α. - 1955

 

ΕΛΕΝΟΠΟΝΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΠΟΝΤΟΥ. ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ. ΕΚΔ. ΙΔΙΩΤΙΚΗ. Και εγκ. Britannica. 5th century, Ionia epic poet from Halicarnassus, on the coast of Asia Minor.

Νικολαΐδης, Σταύρος Α. Ελενόποντος, Ηράκλεια Πόντου / Σταύρου Α. Νικολαΐδη. - Αθήνα : Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, 1955. - 309σ. · 26x18εκ. - (Περιοδικό "Αρχείον Πόντου" · 2).

 

 Ελευθεριάδης , Νικόλαος (1941-). Δράμα : Σύλλογος Ποντίων Σπουδαστών ΤΕΙ 2001.

 

Ελευθεριάδης, Ελευθέριος Ε. Πόντος : Επιστροφή στην Ιθάκη: Οδοιπορικό μνήμης και γεωγραφίας / Ελευθέριος Ε. Ελευθεριάδης. - Θεσσαλονίκη : Κυριακίδη Αφοί, 04. –

 

Ἑλλάδα, τά τραγούδια τοῦ λαοῦ μας : Δωδεκάνησα, Κύπρος, Μωριᾶς, Ρούμελη, Θεσσαλία, Μακεδονία, Θράκη, Κρήτη, Νησιά τοῦ Αἰγαίου, Ἑπτάνησα, Πόντος, Ἰωνία : Ὃπως τ' ἄκουσε ἀπ' τό στόμα τοῦ λαοῦ μας στά ταξίδια του ὁ Περικλῆς Χριστοφορίδης : Τό βιβλίο στολίζεται μέ σκίτσα ὁλοσέλιδα ἐκτός κειμένου 

 

Έλληνες του Πόντου : Φωτογραφικό αρχείο Άννας Θεοφυλάκτου / επιμέλεια Υπατία Διονυσιάδου · φωτογράφιση Άννας Θεοφύλακτου. - Θεσσαλονίκη : Κυριακίδη Αφοί, 1994. –

Έλληνες του Πόντου :η γενοκτονία από τον τουρκικό εθνικισμό
Αγτζίδης , Βλάσης - 2005

   Ελληνίδες πόλεις του Εύξεινου Πόντου Αιγαίο, η θαλάσσια γέφυρα Σμίλη και πέτρα στον 6ο αιώνα π.Χ. [Video]. - (Εκπαιδευτική Τηλεόραση ). ΕΤ - 1998.

Ελληνική διαλεκτολογία - 1995

   Ελληνική εκπαίδευση και πνευματική ζωή στην Τραπεζούντα του Πόντου :1461-1922. Χατζησαββίδης , Σωφρόνης Α. - 1993

Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως: Ζωγράφειος Αγών Ήτοι μνημεία της Ελληνικής αρχαιότητος ζώντα εν τω νυν Ελληνικώ λαώ. Εν Κωνσταντινουπόλει, τυπ. Ι. Παλλαμάρη. Τόμ. Α΄1891, Τόμ. Β΄ 1896. Αναστατική επανέκδοση. Κουλτούρα, Αθήνα 1978 (Συμβολή πολλών συγγραφέων).

Εμμανουήλ Εμ.: Ιατροσόφια και τσαρλατάνοι. Αθήναι 1939.

Εμπνεύσεις από τον Πόντο : 20 μουσικές συνθέσεις  Τσακαλίδης , Παύλος Ι. (1955-). Θεσσαλονίκη : Γενική Γραμματεία Παλιννοστούντων Ομογενών c2002. Ἐν Ἀθήναις : [χ.ἐ.] 1978.

 

 Ἓνα Μοναστήρι τοῦ Πόντου ἀνιστορεῖται στίς πλαγιές τοῦ Μπελλές "Παναγία ἡ Γουμερᾶ" ἱερά μονή - πνευματικόν κέντρον - θέρετρον  Κλαδάς - Πουταχίδης , Σωκράτης Γ.Ἀθῆναι : [χ.ἐ.] 1975

 

Ἓναν ἔμορφον μεσέλ  Ανδρεάδης , Ρήγας (1914-)Θεσσαλονίκη : [χ.ἐ.] : Σταῦρος Ὀρφανίδης 1986.

 

ΕΝΕΠΕΚΙΔΗΣ Πολυχρόνης: «Τραπεζούντα, Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη. Τρία κέντρα του μικρασιατικού Ελληνισμού 1800-1923», εκδόσεις «Ωκεανίδα», Αθήνα 1989.

 

 

Ενεπεκίδης, Πολυχρόνης Κ. Μικρασιατικά, κρητικά, ηπειρωτικά 1816-1931 = Aus Kleinasien, Kreta und Epirus 1816-1931: Die griechische Welt in der deutshen Forschung und Kritik : Ο ελληνικός κόσμος στη γερμανική έρευνα, περιγραφή και κριτική / Πολυχρόνη Κ. Ενεπεκίδη. - Αθήνα : Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη, 01. - 367σ. : εικ. · 24x17εκ. - (Ιστορία)τ.7.

 

ΣΜΥΡΝΗ.ΕΝΕΠΕΚΙΔΗΣ.ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣΩΚΕΑΝΙΔΑ. Και ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ (& ΤΗΣ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧ.). ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ. ΦΑΛΜΕΡΑΙΕΡ ΙΑΚΩΒΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ. ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ (14-1461). ΜΙΛΛΕΡ ΟΥΙΛΛΙΑΜ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ.

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΝΤΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ «ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΝΤΟΥ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 24 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΝΤΩΝΗ Υ. ΠΑΥΛΙΔΗ. ΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ (1900-1914) και η ιδεολογική κυριαρχία των Ελλήνων στον Πόντο

ΑΘΗΝΑ 2004.

 

 

 Ἐτυμολογικόν - Ἑρμηνευτικόν λεξιλόγιον ποντιακῶν λέξεων προερχομένων ἀπό τήν ἀρχαία ἑλληνική γλῶσσα  Λαπαρίδης , Νίκος (1920- ). Θεσσαλονίκη : Κυριακίδης 2002.

 

 

 Εὐτυχισμένος πού ἔκανε τό ταξίδι τοῦ Ὀδυσσέα .  Κορομηλά , Μαριάννα (1949- ), Δανιηλόπουλος , Γιάνκος (1899-1987)Ἀθήνα : [χ.ἐ.] ; Ἀθήνα : Ἀθανασόπουλος - Τσαβουράς 1988.

 

Επιτροπή Ποντιακών Μελετών (Αλεξίου Γ.Κ. Σαββίδη).. Οι Μεγάλοι Κομνηνοί της Τραπεζούντας και του Πόντου. Βλέπε και Από τον Θεοφάνη Μαλκίδη. Ιστορικά στοιχεία.  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΝΤΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ «ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΝΤΟΥ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 24. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. ΑΝΤΩΝΗ Υ. ΠΑΥΛΙΔΗ. ΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ. ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ (1900-1914). και η ιδεολογική κυριαρχία των Ελλήνων στον Πόντο. ΑΘΗΝΑ 2004.

 

Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, 05 («Αρχείον Πόντου», παράρτημα 25); 2.

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΝΤΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ «ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΝΤΟΥ». ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 24. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. ΑΝΤΩΝΗ Υ. ΠΑΥΛΙΔΗ.

 

 

 Επτά σημαντικές μουσουλμανικές ιστοριογραφικές πηγές του ύστερου μεσαίωνα (14 ου -15 ου ) για τις σχέσεις του ανατολικού κόσμου με τον βυζαντινό Πόντο των Μεγάλων Κομνηνών, Αρχείον Πόντου 50 (03-04), 139-149 .

 

ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ ΒΟΣΠΟΡΙΔΟΣ ΟΔΟΙΠΟΡΙΑ. ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΗΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ.ΗΡΟΔΟΤΟΣ.

 

Έρημες Χώρες – Νεκρές Πολιτείες. Α. Γ. Σκουλούδης. Athens. 1919

                             

Εστίες του ελληνισμού : Φωνές που αντηχούν ακόμα Αθήνα : Εκπαιδευτήρια Δούκα 1995.

 

 

Εταιρίδης Σοφοκλής  Οικονομολόγος. Βιβλιογραφία α.Οι Έλληνες στην μαύρη θάλασσα της κυρίας Μαριάννας Κορομηλά.

 

 Ἑτυμολογικά καί σημασιολογικά  Κριαράς , Εμμανουήλ (1906- ) Θεσσαλονίκη : [χ.ἐ.] 1969.

 

 Ευαγγελίδης Τρ., Ιστορία της Ποντικής Τραπεζούντος, Αθήνα.


Ευγενικός Ιωάννης: εκδ. Ο. Λαμψίδης, "Ιωάννου Ευγενικού έκφρασις Τραπεζούντος", Αρχείον Πόντου  (1955), 3-39.

 Εύξεινος Πόντος : Τουριστικός Οδηγός : A traveller's handbook for Northern Turkey  Nişanyan , Sevan, Nişanyan , Müjde, Κοντού , Άννα. Αθήνα : Infoγνώμων 2002.

 

Εύξεινος Πόντος.  ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ : Εμμανουηλίδης Νότης – Κουκουλά Νανά.  Το πρώτο εθνικό κράτος της Ανατολής είναι το βασίλειο του Πόντου 363-63 π.Χ. Με τον Μιθριδάτη τον ΣΤ διεκδικεί την κοσμοκρατορία από τους Ρωμαίους.

 

Πόλη και χώρα στον Εύξεινο Πόντο. Για παραπομπή:  Πετρόπουλος Ηλίας, «Πόλη και χώρα στον Εύξεινο Πόντο», 2007, Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Εύξεινος Πόντος. 3. Πόληκαιχώρα.  Petropoulos, E.K., Hellenic Colonization in Euxeinos Pontos. Penetration, Early Establishment, and the Problem of the “Emporion” Revisited (British Archaeological Reports International Series 1394, Oxford 2005), σελ. 122-123, 128-129, με παραπομπές σε σχετική βιβλιογραφία.

 

Ευαγγελίδης Τ., Ιστορία της ποντιακής Τραπεζούντας από τα αρχαιότατα χρόνια μέχρι σήμερα (756 π.Χ.-1897), Φωτιάδης, Κ. (επιμ.), Κεσόπουλος, Α. (μτφρ.), Θεσσαλονίκη 1994

 

Εύξεινος Πόντος : Τουριστικός Οδηγός : A traveller's handbook for Northern Turkey  Nişanyan , Sevan, Nişanyan , Müjde, Κοντού , Άννα

Εύξεινος Πόντος.  ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ : Εμμανουηλίδης Νότης – Κουκουλά Νανά.

 

Εὑρετήριον ἀπεικονήσεων καί φωτογραφιῶν τοῦ Πόντου καί τῶν Ἑλλήνων Ποντίων Λαμψίδης , Οδυσσέας (1917- ), Ραζή , Αριάδν. Ἀθῆναι : Ἐπιτροπή Ποντιακῶν Μελετῶν : Τυπ. Gramak Ε.Π.Ε. 1977

 

Ευσταθιάδης, Στάθης Ι. Τα τραγούδια του ποντιακού λαού : Πολύτιμο κεφάλαιο της λαογραφίας μας / Στάθη Ι. Ευσταθιάδη. - 3η έκδ. - Θεσσαλονίκη : Κυριακίδη Αφοί, 1992. –

 

Ευσταθιάδης, Στάθης Ι. Τα τραγούδια του ποντιακού λαού : Πολύτιμο κεφάλαιο της λαογραφίας μας / Στάθη Ι. Ευσταθιάδη. - 2η έκδ. - Θεσσαλονίκη : Κυριακίδη Αφοί, 1986.

 

Ευστάθιος Θεσσαλονίκης. ἡ Κάραμβις περὶ τὴν Παφλαγόνων γῆν, φυλάττουσα μέχρι καὶ νῦν ...

 

Εφραιμίδης, Δημήτρης Ν. Πόντος / Δημήτριος Ν. Εφραιμίδης. - 3η έκδ. - Αθήνα : Πελασγός, 1998. –

 

Ζαζόπουλος, Βασίλης. Ποντιακά τραγούδια / Βασίλης Ζαζόπουλος. - Αθήνα : Νάκας Φίλιππος, 1998. –

 

Ζακ Μποντουέν · μετάφραση Βίκυ Σιδηροπούλου. - 1η έκδ. - Αθήνα : Εμπειρία Εκδοτική, 02. - 352σ. · 21x14εκ. - (Σταθμός στη Σύγχρονη Λογοτεχνία) Τίτλος πρωτοτύπου: L' homme de jade.  Ζαραβέλας , Δημήτρης Αθ. Αθήνα : Δωδώνη 1991.

 

Ζαραβέλας, Δημήτρης Α. Πέτρινες μνήμες : Οδοιπορικό στις χαμένες πατρίδες του Πόντου / Δημήτρης Αθ. Ζαραβέλας. - 2η έκδ. - Αθήνα : Δωδώνη, 1991. –

 

 

Ζωγράφου - Σιμαλαρίδου, Αίγλη. Όταν μιλούν οι άνεμοι : Οδοιπορικό στις αλησμόνητες πατρίδες / Αίγλη Ζωγράφου - Σιμαλαρίδου. - Αθήνα : Εκδόσεις Τσουκάτου, 1999. –

 

   Ζωντανές μνήμες Πόντου Θεοφυλάκτου Άννα , , Μέριμνα Ποντίων Κύριων , 070 - 1992.

 

Ζώντα μνημεία της ανά τον Πόντον ιδιωτικής. Τμήμα Α', λεξιλόγιον / υπό Ιωάννου Γ. Βαλαβάνη. Συγγραφέας:  Βαλαβάνης, Ιωάννης Γ.Ημερομηνία έκδοσης:  1892.

 

Η Εκκλησία Τραπεζούντος / Μητροπολίτου Τραπεζούντος Χρυσάνθου.
Συγγραφέας:  Χρύσανθος,Ημερομηνία έκδοσης:  1933.

 

Η περίθαλψις των προσφύγων 1917-1920 : Δυτική Θράκη, Ανατολική Θράκη, Μικρά Ασία, Βόρειος Ήπειρος, Ανατολ. Μακεδονία, Νότιος Ρωσία, Πόντος, Ρουμανία, Δωδεκάνησσα. Συγγραφέας:  Ελλάδα. Ημερομηνία έκδοσης:  1920.

 

Ἡ ἀγάπη στά τραγούδια τοῦ Πόντου  Χατζόπουλος , Γεώργιος Κ.Θεσσαλονίκη : Περ. "Ποντιακή Ἑστία" 1976

 

 

 

Η αγία Αναστασία η Φαρμακολύτρια και η ομώνυμη ιερά μονή ο Άγιος Θεωνάς Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης κτίτορ της ιεράς μονής : Το άγιον λείψανον αυτού : Τα σύγχρονα θαύματα της αγίας Αναστασίας της Φαρμακολυτρίας  Διονύσιος Μητροπολίτης Ιερισσού Αγίου Όρους Αρδαμερίου Θεσσαλονίκη : Οίκος Μιχ. Τριανταφύλλου 1950

Η ΑΜΑΣΕΙΑ. ΕΠΕΟΓΛΟΥ ΜΠΑΚΑΛΑΚΗ ΕΥΔΟΚΙΑ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ.

 

Η ιστορική παρουσία των Ελλήνων στον Καύκασο. Του ΒΛΑΣΗ ΑΓΤΖΙΔΗ.Η παρουσία και η πολιτική δράση των Ελλήνων στον Καύκασο κατά το 19ο και 20ο αιώνα, αποτελούν μια από τις πλέον ενδιαφέρουσες σελίδες της νεότερης ελληνικής ιστορίας.

 


Ιστορικογεωγραφικά Ευξείνου Πόντου.: η περίπτωση της Κριμαίας. ( 1ος αι. π. Χ. - 6ος αι. μ. Χ.)-Χαραλαμπάκης, Παντελής. 2008-


Μπέλλου-Θρεψιάδη, Αντιγόνη, Μορφές Μακεδονομάχων και τα Ποντιακά του Γερμανού Καραβαγγέλη, Τροχαλία, Αθήνα, 1992,

Νακρατζάς, Γεώργιος, Η Μικρά Ασία και η Καταγωγή των Προσφύγων, Η ιμπεριαλιστική ελληνική πολιτική του 1922 και η Μικρασιατική Καταστροφή, Εκδόσεις Μπατάβια Θεσσαλονίκη, 00,

Η ΑΜΙΣΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΘΗ ΤΗΣ. ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ.

Η αττική γη υποδέχεται τους πρόσφυγες του '22, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, Αθήνα, 06.

Η Έξοδος, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα, 1980.

Η Έξοδος (Τόμος Β΄), Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα, 1982.

Η Σμύρνη καίγεται, Αθήνα, Ερμής, 1983.

Η ΤΡΙΠΟΛΗ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ. ΓΚΡΙΤΣΗ ΜΙΛΛΙΕΞ ΤΑΤΙΑΝΑ. ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ.


Κοιτίδες Ελληνισμού – Ίμβρος -Τένεδος, Προποντίδα, Χάλκη, Επτά Ημέρες, Έκδοση Καθημερινής, Αθήνα, 1996.

Μαύρη Βίβλος Διωγμών και Μαρτυρίων του εν Τουρκιά Ελληνισμού 1914-1918, Οικουμενικό Πατριαρχείο, 1919.

Ο Ελληνισμός της Σμύρνης, Ένωσις Σμυρναίων, Αθήνα, 1997.

Αγτζίδης, Βλάσης, Ποντιακός Ελληνισμός - Aπό τη γενοκτονία και το σταλινισμό στην περεστρόικα, Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη, 1995, ISBN: 9603430005.

Αγτζίδης, Βλάσης, Έλληνες του Πόντου: η γενοκτονία από τον Τουρκικό εθνικισμό, Ελληνικές εκδόσεις, Αθήνα, 05,

Η ἀνάκλησις" εἰς τοῦς πρόσφυγας Ἓλληνας τοῦ Πόντου καί αἱ ἐπιπτώσεις αὐτῆς δια τήν ἔρευναν τῆς ποντικῆς διαλέκτου Λαμψίδης , Οδυσσέας (1917- ) Ἀθῆναι : [χ.ἐ.] 1968.

 

 

  Η ανταλλαγή δώρων στην παραδοσιακή κοινωνία του Πόντου  Κονταξής , Κώστας Δ.Ιωάννινα : Πανεπιστήμιο 1986

Η ΑΡΔΑΣΣΑ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ 1916-24. ΧΡΗΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ.

Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού. Οι πρώτοι πρόσφυγες που έφτασαν στη περιοχή ήταν Σπαρταλήδες (από τη Σπάρτη της Μ, Ασίας) και ζήτησαν να ονομαστεί Νέα Σπάρτη,…

Σωκράτης Κρακράς, καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής και Λατινικής Φιλολογίας.Η διοικητική οργάνωση της αυτοκρατορίας της Τραπεζούντος …

Κουμάνοι. Συγγραφή : RadicRadivoj . (19/2/2008). Για παραπομπή: Radic Radivoj, «Κουμάνοι», Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Εύξεινος Πόντος. 1. Εμφάνιση και μετακινήσεις των Κουμάνων.


Λάδης, Φώντας, Χαίρε μέσα από τη μάχη, Τροχαλία, Αθήνα, 1993, ISBN: 9607022459.

Λαμέρας, Κωνσταντίνος, Η περί Μικράς Ασίας και των εν αυτή Κρυπτοχριστιανών, Γ. Η. Καλέργη & ΣΙΑ, Αθήνα, 1921.

Λαμψίδης, Γιώργος Ν., Οι Πρόσφυγες του 1922, Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη, 1992, ISBN: 9603431575.

Λιουδάκη, Χαράς, Μεταλλεία της Μικρασίας και του Πόντου, Αθήνα, 1982.

Λοΐζος, Δημήτρης Ι., Οι Μεγάλες Δυνάμεις, η Μικρασιατική Καταστροφή και η εγκατάσταση των Προσφύγων στην Ελλάδα 19-1930, Αθήνα, 1994 ISBN: 96026810.

Μεγαλοκονόμος, Μανόλης, Η Σμύρνη από το αρχείο ενός φωτορεπόρτερ, Ερμής, Αθήνα, 1992.

Μεταξάς, Ιωάννης, Η Ιστορία του Εθνικού Διχασμού (και της Μικρασιατικής Καταστροφής), Εκδόσεις Καθημερινής, Αθήνα, 1935.

Μηλιώρης, Νίκος Ε., Η βαθύτατη τομή της Εθνικής μας Ιστορίας – Ένας Επίλογος στα πενήντα χρόνια του μικρασιατικού ολέθρου, Εκδόσεις Ιωλκός, Αθήνα, 1973.

Μηλιώρης, Νίκος Ε., Οι Κρυπτοχριστιανοί, Ενώσεως Σμυρναίων, Αθήνα, 1962.

Μισαηλίδης, Κώστας, Η καταστροφή και οι τελευταίες μέρες της Σμύρνης, Αθήνα, 1923.

Μουρατίδης, Σπυρίδων, Πρόσφυγες της Μικράς Ασίας, Πόντου και Ανατολικής Θράκης στην Κέρκυρα 1922-1932, Θεμέλιο, 05,

Ἡ ἀρχαία προφορά : Ἡ περιγραφή αὐτῆς ἀπό τόν Διον. τόν Ἀλικαρνασσέα καί ἡ ποντιακή διάλεκτος  Σαββίδης , Αριστοφάνης Σ. Ἀθῆναι : [χ.ἐ.] 1983.

 

Η Αυτοκρατορία της Νίκαιας σε διπλωματικό κλοιό, 1213/ 14-1236/ 38, Βυζαντιακά24 (04, publ. 05), 211-224

 

 Η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου Φωτιάδης , Κωνσταντίνος - 2004

 

   Η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, Θράκης και Μ. Ασίας μέσα από τα γαλλικά αρχεία Τσιρκινίδης , Χάρης Δ. - c1999

 

 Η γραμματική της ποντιακής = Ι γραματικί τι ρομεικυ τι ποντεικυ τι γλόσας / Κ. Τοπχάρα Τοπχάρα, Κ. Η γραμματική της ποντιακής.  Τοπχαράς , Κωνσταντίνος. Θεσσαλονίκη : Κυριακίδης c1998.

 

Η δημοκρατία του Πόντου : Το ναυαγισμένο όνειρο του Ελληνισμού  Κουμάντος , Παναγής Χ. Καλαμάτα : Δημόπουλος 2004

 

Η διατροφή στον Πόντο : (Ιστορία - Εξέλιξη - Λαογραφία - Βασικές αρχές)  Σαββίδης , Θωμάς Σ.Θεσσαλονίκη : Κυριακίδης c1999.

 

 

Η διατροφή στον Πόντο : Ιστορία, εξέλιξη, λαογραφία, βασικές αρχές  Σαββίδης , Θωμάς Σ.Θεσσαλονίκη : Αφοί Κυριακίδη c2002.

Η διατροφή στον Πόντο :ιστορία, εξέλιξη, λαογραφία, βασικές αρχές
Σαββίδης , Θωμάς - 1999

 Η εκκλησία Τραπεζούντος. Χρύσανθος - 1933

 

 Η εκπαίδευση στην ευρύτερη περιοχή της Αργυρούπολης του Πόντου (1723-1923)  Καούρης , Γαβριήλ. Θεσσαλονίκη : Κυριακίδης c1999.

 

Η ελληνική γλώσσα και οι διάλεκτοι της = La langue grecque et ses dialectes - Αθήνα : Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, 00. - Γράφουν οι: Τζιτζιλής, Χρήστος - Μαλικούτη-Drachman, Αγγελική - Hodot, Rene - Δρέττας, Γεώργιος - Καρυολαίμου, Μαρία κ.ά.

 

 Η ελληνική εκπαίδευση και πνευματική ζωή στην Τραπεζούντα του Πόντου (1461-1922) / Σωφρόνης Α. Χατζησαββίδης Χατζησαββίδης, Σωφρόνης Α.

 

 Η εν Πόντω ελληνική γλώσσα Μελανοφρύδης , Παντελής - 1987

 Ἡ ἐν Πόντῳ ἑλληνική φυλή ἤτοι τά Ποντικά  Τριανταφυλλίδης , Περικλής Θεσσαλονίκη : Κυριακίδης 1993.

 

Ἡ ἐν Πόντῳ ἑλληνική φυλή ἤτοι τά Ποντικά  Τριανταφυλλίδης , Περικλής

Η εν Πόντω ελληνική φυλή, ήτοι τα Ποντικά η προσετέθησαν ως λόγοι τινές εν Τραπεζούντι εκφωνηθέντες Τριανταφυλλίδης , ΠερικλήςΑθήναι : Λαζ. Βιλαρού 1866

 

 

 Ἡ ἐν Χαλδία τοῦ Πόντου Ἱερά Μονή Παναγία Γουμερᾶ  Κλαδάς - Πουταχίδης , Σωκράτης Γ. Ἀθῆναι : [χ.ἐ.] 1972

 

 

Η Ζάβερα της Ματσούκας του Πόντου .  Λαπαρίδης , Νίκος (1920- ). Θεσσαλονίκη : Αφοί Κυριακίδη c2003.

 

Ἡ Θεία Νίνα ἤ Νουνία ἡ Ἰσαπόστολος ἀπό Καισαρεία τοῦ Πόντου  Μαγδαληνή Μοναχή Ἀθῆναι : Μονή Ἀναλήψεως Κοζάνης 1987.

 

Η θέση της ποντιακής μουσικής στον οικουμενικό Eλληνισμό : Πρακτικά ημερίδας 25ης Μαΐου 02: Αίθουσα τελετών παλαιάς Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ. / επιμέλεια Ανανίας Τσιραμπίδης. - Θεσσαλονίκη : Κυριακίδη Αφοί, 02.

 

Η ιστορία του εν Πόντω χωριού Χόψα και η καταστροφή αυτής. υπό Τσαούσης , Αγαθάγγελος Π.Εν Αθήναις : [χ.ε.] 1960.

 

Η ιστορία του Πόντου  Ροδάκης , Περικλής Δ. (1923- )  Αθήνα : Γόρδιος c2003.

 

Η ιστορία των Ελλήνων της Τριπόλεως του Πόντου : Ιστορική αφήγηση. υπό Σακκάς , Γεώργιος Η.Αθήναι - Νίκαια : Τύποις Νικολάου Απατσίδου 1957.

 

Η ιστορία των Ελλήνων της Τριπόλεως του Πόντου : Ιστορική αφήγηση 

   Η ιστορική πορεία των ελληνοπόντιων :το εθνικό ζήτημα και το μέλλον των μικρών εθνών στην πρώην Σοβιετική Ένωση Κεσσίδης , Θεοχάρης Χ. - 1996.


Η Καθημερινή, αφιέρωμα "Επτά Ημέρες", Ο Ελληνισμός της Μαύρης Θάλασσας, Αθήνα 1996.

Ἡ κατά τά Σύρμενα (Σούρμενα) μονή τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ τοῦ ἐπικαλουμένου τοῦ Χάλδου  Τερζόπουλος , Αντώνιος Χ. Ἀθῆναι : [χ.ἐ.] 1975-1976.

 

 Ἡ καταγραφή τῶν διαλεκτικῶν κειμένων τοῦ Πόντου  Λαμψίδης , Οδυσσέας (1917- ) Ἐν Ἀθήναις : Μυρτίδης 1961

 

Ἡ καταγραφή τῶν διαλεκτικῶν κειμένων τοῦ Πόντου  Λαμψίδης , Οδυσσέας (1917- ) Ἐν Ἀθήναις : Μυρτίδης 1961.

 

 

Η Καταστροφή και οι τελευταίες μέρες της Σμύρνης. Κώστας Μισαηλίδης Athens. 1923

 

Η Ματσούκα του Πόντου : Ιστορική διαδρομή  Λαπαρίδης , Νίκος (1920- ) Θεσσαλονίκη : Κυριακίδης 1996.

 

Η Μαύρη Εθνική Συμφορά του Πόντου Αντώνιος Γαβριηλίδης
Athens 1924

                             

Η Μηδεία : Πολιτεία πανάρχαια μεσαιωνική και σύγχρονη του ελληνισμού επί του Εύξεινου Πόντου : Εκ του Αρχείου συγχρόνων γεγονότων της Εταιρίας Θρακικών Μελετών  Ευδοκίδης , Ιωάννης Π. Αθήναι : Εταιρεία Θρακικών Μελετών 1960

 

Η Μητρόπολις Κολωνείας  Γαβριήλ Πρεμετίδης Μητροπολίτης Κολωνείας

Ἡ οἰκογένεια Γεωργίου Χ. Τουρλίδου καί ἡ ἐν Πόντῳ ἐθνική δρᾶσις ταύτης : Συμβολή εἰς τήν ἱστορίαν τοῦ ποντιακοῦ ἑλληνισμοῦ  Τουρλίδης , Γεώργιος Αθ. (1945- )Ἐν Ἀθήναις : [χ.ἐ.] 1970.

Η παραπάνω βιβλιογραφία είναι ενδεικτική. Αναλυτική βιβλιογραφία βλ. στη βιβλιογραφική μελέτη: Σαββίδη Α.Γ.Κ. - Λαμπάκη Σ., Γενική βιβλιογραφία περί του βυζαντινού Πόντου και του κράτους των Μεγάλων Κομνηνών της Τραπεζούντας, Αθήνα 1992.

Η Εφημερίδα "Λαός" και ο Πόντος υπό Ανδρεάδης, Χρήστος Γ., 1927--

[χ.τ.] : [χ.τ.], [χ.χ.]. -

 

Η Πάφρα του Πόντου, η χώρα των γενναίων : Ιστορική αναδρομή στις ρίζες των Παφραίων του Πόντου, τα σημαντικότερα γεγονότα που σημάδεψαν τη ζωή τους, μία μεγαλειώδης πορεία αίματος και θριάμβου  Κυνηγόπουλος - Σελβιέρης , Νικόλαος Λ.  Θεσσαλονίκη : [χ.ε.] 1991

 

Η Περί Μικράς Ασίας και των εν Αυτή Κρυπτοχριστιανών Κωνσταντίνος Λαμέρας  Athens 1921

   Η πνευματική αναγέννηση του ποντιακού ελληνισμού :εκκλησία, εκπαίδευση, άνθρωποι και πνευματική δράση στην επαρχία Χαλδίας του Πόντου κατά τον 19ο και 20ο αιώνα :church, education, people and spiritual action in the province of Chaldia in Pontos during the 19th and 20th century. Κουτσουπιάς , Φώτιος Δ. - c2002.

 

 

   Η ποντιακή διάλεκτος :διαλεκτικά χαρακτηριστικά - κατάταξη ιδιωμάτων - διαλεκτικά κείμενα . - (Περιοδικό "Αρχείον Πόντου" , 17)Τομπαΐδης , Δημήτριος Ε. - 1988

 Η ποντιακή διάλεκτος άλλοτε και τώρα :διεθνής επιστημονική διημερίδα, Αθήνα 8-9 Οκτωβρίου 1994 . - (Περιοδικόν "Αρχείον Πόντου" , 46). Διεθνής Επιστημονική Διημερίδα: Η Ποντιακή Διάλεκτος Άλλοτε και Τώρα , (1994:, Αθήνα) - 1995

 

Η προσφυγιά και οι αγώνες ενός Έλληνα Ποντίου : Η βιογραφία του ιδεολόγου Έλληνα Ποντίου Κομμουνιστή Κωνσταντίνου Ιορδ. Μιχαηλίδη, όπως την εξιστόρησε στο γιο του Λάζαρο Κ. Μιχαηλίδη 

 

   Η σημερινή ελληνική διάλεκτος της Ουκρανίας (περιοχής Μαριούπολης) . - (Επιτροπή Ποντιακών Μελετών Περιοδικού "Αρχείον Πόντου" , 20) Συμεωνίδης , Χαράλαμπος Π. Τομπαΐδης , Δημήτριος Ε. , - 1999.

 

Ἡ τελετή τοῦ γάμου παρά Ποντίοις : Λαογραφικά σημειώματα  Κουτσογιαννόπουλος , Δημήτριος Στ.Θεσσαλονίκη : [χ.ἐ.] 1939

Η Τολίκα  Ανδρεάδης , Γεώργιος Κυρ. (1936-)Θεσσαλονίκη : Ερωδιός 2006

Η Τραπεζούντα κατά τον Pitton de Toumefort.

Τσιρκινίδης, Χάρης, Επιτέλους τους ξεριζώσαμε... Η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, της Θράκης και της Μ. Ασίας, μέσα από τα γαλλικά αρχεία, Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη, 02,

Τσοπουρίδης, Θωμάς, Ποντιακά Ήθη Και Έθιμα, Θεσσαλονίκη, 1989.

Φυλλίζης, Δημήτριος, Οι τελευταίες ημέρες της Τραπεζούντας 1918 - 1923, Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη, 1987,

Φωτιάδης, Κωνσταντίνος Ε., Η Γενοκτονία των Ελλήνων Του Πόντου, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, Αθήνα, 04, ISBN: 960560072.

Ἡ Τρίπολη τοῦ Πόντου : Ἱστορική μονογραφία  Γκρίτση - Μιλλιέξ , Τατιάνα (1920- 2005) Ἀθήνα : Καστανιώτης 1991

 

Ἡ Τρίπολη τοῦ Πόντου : Ἱστορική μονογραφία  Γκρίτση - Μιλλιέξ , Τατιάνα (1920- 2005) [Ἀθήνα] : Κέδρος 1976.

 

Η χαρτογράφηση του Πόντου. ΜΑΙΡΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ. Το ΒΗΜΑ, 06/05/2001 , Σελ.: 47.

Ἡ ὡραία Κερασοῦς : Ἡ ἀλησμόνητη νύμφη τοῦ Εὔξεινου Πόντου  Ασλανίδης , Σάββας Ἀθήνα : [χ.ἐ.] 1976.

 

Η χαρτογράφηση του Πόντου. ΜΑΙΡΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ. Το ΒΗΜΑ, 06/05/2001 , Σελ.: 47.

 

Ηλιάδης, Χρήστος. Πόντος γενοκτονία : Όσα ενθυμούμαι από την περιπετειώδη ζωή μου: Μια αληθινή ιστορία της γενοκτονίας. Ένα ορφανό παιδί του Πόντου ζητά "το δικαίωμα στην μνήμη των γονέων και των αδελφών του" / Χρήστος Ηλιάδης. - Αθήνα : Γόρδιος, 02. –

 

Ηλιάδου - Γρηγοριάδου, Ουρανία. Από τα βάθη της ψυχής : Αυτοβιογραφία / Ουρανία Ηλιάδου - Γρηγοριάδου. - 1η έκδ. - Αθήνα : Αθηνά, 01. –

 

Ηλιάδου - Γρηγοριάδου, Ουρανία. Τα δερμενίας τη μάνα ορόσημο : Ποντιακή ποίηση / Ουρανία Ηλιάδου - Γρηγοριάδου. - 1η έκδ. - Αθήνα : Αθηνά, 01. –

 

Ημερολόγιο 05, ο Πόντος σήμερα / φωτογράφιση Δημήτρης Πλουμίδης , Άννα Κοντού. - Αθήνα : Ινφογνώμων Εκδόσεις, 04. - ·

 

Ημερολόγιο 06, Λεύκωμα Θράκη, Πόντος, Μ. Ασία / επιμέλεια Συλλογικό έργο. - 1η έκδ. - Αθήνα : Ινφογνώμων Εκδόσεις, 05.

 

Ημερολόγιο προσκυνήματος στη γη του Πόντου : Ένα ταξίδι αλλιώτικο από τα άλλα  Αδαμίδου - Αθανασιάδου , Νίκη Θεσσαλονίκη : Αφοί Κυριακίδη c2004.

Ηράκλεια η Ποντική. Από τη Βικιπαίδεια.


Ηράκλεια Ποντική (Αρχαιότητα). 1. Ανθρωπογεωγραφία. 1.1. Γεωγραφική τοποθέτηση.

 

Ἡράκλεια τοῦ Πόντου, μετά τινῶν ἀρχαίων τοποθεσιῶν : Εἰδήσεις τοπογραφικαί, ἱστορικαί, στατιστικαί καί ἀρχαιολογικαί .υπό Μακρής , Παναγιώτης Γ.Ἐν Ἀθήναις : [χ.ἐ.] 1908.

 

 

Ηρόδοτος. Η εκστρατεία κατά των Σκυθών και άλλες ιστορίες / Ηρόδοτος · μετάφραση Γιώργος Μπαρουξής · επιμέλεια σειράς Ξενοφών Α. Μπρουντζάκης. - 1η έκδ. - Αθήνα : Το Ποντίκι, 07. - 72σ. · 21x13εκ. - (Βιβλία για Παιδιά).Εκτός εμπορίου: διανεμήθηκε μαζί με την εφημερίδα "Το Ποντίκι" στις 25.1.07.

Ησίοδος. Θεογονία. Έργα και ημέραι. Ασπίς Ηρακλέους. Αργοναυτικά / Ησίοδος , Απολλώνιος ο Ρόδιος · μετάφραση Θεόδωρος Γ. Μαυρόπουλος · εικονογράφηση Βίκτωρ Μοσχόπουλος · επιμέλεια σειράς Θ. Γ. Μαυρόπουλος , Κ. Ζήτρος. - 1η έκδ. –

 

Θεσσαλονίκη : Ζήτρος, 05. - 489σ. : εικ. · 25x17εκ. - (Μεταφρασμένοι Συγγραφείς της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας · 3) Σχόλια, ανάλυση: Θεόδωρος Γ. Μαυρόπουλος

 

Θέμα Χαλδίας, «Θέμα Κολωνείας», «Θέμα Λεοντοκώμης/ Τεφρικής», «Θέμα Χαρπεζικίου», «Θέμα Χοζάνου» in the collective work: Η Μικρά Ασία τωνΘεμάτων.΄Ερευνες πάνω στην γεωγραφική φυσιογνωμία και προσωπογραφία τωνβυζαντινών θεμάτων της Μικράς Ασίας, 7ος

 

 

Θεματικά σχόλια εἰς λαϊκάς διηγήσεις τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου  Λαμψίδης , Οδυσσέας (1917- ) Ἐν Ἀθήναις : Μυρτίδης 1964

 

θεμάτων της Mικράς Aσίας (7ος-11ος αι.), Αθήνα 1998, Ερευνητική Βιβλιοθήκη 1, ΙΒΕ/ΕΙΕ

Θεοδοσία. Συγγραφή : Πετρόπουλος Ηλίας. Για παραπομπή: Πετρόπουλος Ηλίας, «Θεοδοσία», 2008, Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Εύξεινος Πόντος. 1. Τοπογραφική θέση.

 Θεοδώρα Φωκᾶ : Ἡ ἀρχόντισσα τοῦ Πόντου καί τῆς Σπάρτης  Καραγιάννης , Γεώργιος Στ. (1936- ) Ἀθῆναι : Χαρτοβιβλιοεκδοτική 1972.

 

Θεοτοκάς, Γιάννης. Ευπόμπη : Ελληνικές ναυτιλιακές επιχειρήσεις 1945-00: Οργάνωση, διοίκηση και στρατηγικές / Γιάννης Θεοτοκάς , Τζελίνα Χαρλαύτη · επιμέλεια Ελένη Μπενέκη. - Αθήνα : Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (Ε.Λ.Ι.Α.), 04. –

 

Θεοφυλάκτου, Άννα. Ζωντανές μνήμες του Πόντου / Άννα Θεοφυλάκτου · φωτογράφιση Άννα Θεοφυλάκτου. - Θεσσαλονίκη : Κυριακίδη Αφοί, 1992. –

 

Θεοφυλάκτου, Θεοφύλακτος Κ. Γύρω στην άσβεστη φλόγα, βιογραφικές αναμνήσεις : Αγώνες για την ανεξαρτησία του Πόντου / Θεοφυλάκτου Κ. Θεοφύλακτου. - 2η έκδ. - Θεσσαλονίκη : Κυριακίδη Αφοί, 1997. –

 

Θεοχαρίδης, Πέτρος Δ. Πομάκοι / Θεοχαρίδης, Πέτρος Δ. - Ξάνθη : Πολιτιστικό Αναπτυξιακό Κέντρο Θράκης, 1995. - Πρόλογος: Γεώργιος Π. Παύλος Επικ. Καθ. Δ.Π.Θ.

 

 Θερμουργός Αντιχριστοφορίτης, ανήρ αιμάτων. Η τύχη του Στεφάνου Αγιοχριστοφορίτη, κυρίου οργάνου του Ανδρονίκου Α΄Κομνηνού, in Sp.Troianos  (ed.), ΄Θεσσαλονίκη : [χ.ἐ.] 1969.

 

Θυμάμαι  Τσολακίδης , Αλέξανδρος Ι. Θεσσαλονίκη : Σύλλογος Ποντίων Γουμένισσας 2002.

 

Ἱερομάρτυς Βαβύλας ἀπό Οἰνόη τοῦ Πόντου 24 Ἰανουαρίου 305 μ.Χ  Μαγδαληνή Μοναχή Ἀθῆναι : Μονή Ἀναλήψεως Κοζάνης 1987

 

 Ἱερομάρτυς Νικήτας πολιοῦχος Σερρῶν ἀπό Κερασούντα τοῦ Πόντου (1764-1807 μ.Χ.)  Μαγδαληνή Μοναχή Ἀθῆναι : Μονή Ἀναλήψεως Κοζάνης 1986

Ιστορία Εικονογραφημένη. Αλφαβητικό θεματικό ευρ.Αθήνα 1999. σελ 62.Πόντος, Ποντιακός Ελληνισμός.

 Ιστορία και στατιστική Τρπεζούντος (sic) και της περί ταύτην χώρας ως και τα περί της ενταύθα ελληνικής γλώσσης / Υπό Σάβ. Ιωαννίδου Συγγραφέας:  Ιωαννίδης, Σάββας. Ημερομηνία έκδοσης:  1870.

Ιστορία της παρά την Τραπεζούντα ιεράς βασιλικής πατριαρχικής σταυροπηγιακής μονής της Υπεραγίας Θεοτόκου της Σουμελά / Επαμεινώνδα Θ. Κυριακίδου διδάκτορος και καθηγητού, εκδότης Ευκλείδης Βασιλειάδης. Συγγραφέας:  Κυριακίδης, Επαμεινώνδας Θ.,Ημερομηνία έκδοσης:  1898.

Ιστορία της Ποντικής Τραπεζούντος : Από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ' ημάς (756 π.Χ - 1897) / Τρύφωνος Ε. Ευαγγελίδου.
Συγγραφέας:  Ευαγγελίδης, Τρύφων,Ημερομηνία έκδοσης:  1898.

  Ιστορία και στατιστική Τραπεζούντος και της περί ταύτην χώρας ως και τα περί της ενταύθα ελληνικής γλώσσας. Ιωαννίδης , Σάββας – 1981

 

Ἱστορία καί στατιστική Τραπεζοῦντος καί τῆς περί ταύτην χώρας, ὡς καί περί τῆς ἐνταῦτα ἑλληνικῆς γλώσσης. υπό Ιωαννίδης , Σάββας Ο. (1943- ). Κωνσταντινούπολις : [χ.ἐ.] 1870

 

Ἱστορία καί στατιστική Τραπεζοῦντος καί τῆς περί ταύτην χώρας, ὡς καί περί τῆς ἐνταῦτα ἑλληνικῆς γλώσσης  Ιωαννίδης , Σάββας Ο. (1943- ) Κωνσταντινούπολις : [χ.ἐ.] 1870

 

Ιστορία της παρά την Τραπεζούντα ιεράς βασιλικής πατριαρχικής σταυροπηγιακής μονής της Υπεραγίας Θεοτόκου της Σουμελά / Επαμεινώνδα Θ. Κυριακίδου διδάκτορος και καθηγητού, εκδότης Ευκλείδης Βασιλειάδης  Συγγραφέας:  Κυριακίδης, Επαμεινώνδας Θ., Ημερομηνία έκδοσης:  1898.

 

 Ιστορία Σάντας του Πόντου : τόμος Α' (ιστορικός)  Νυμφόπουλος , Μιλτιάδης Δράμα; ; Κατερίνη : Τύποις Χρ. Τσαουσίδη 1953-1961.

 

 

 Ιστορία Σάντας του Πόντου  Νυμφόπουλος , ΜιλτιάδηςΔράμα; ; Κατερίνη : Χρ. Τσαουσίδης 19

 

 Ἱστορία τῆς Ἱ. Μονῆς "Παναγία Γουμερᾶ" καί τοῦ ἐθνικοῦ βίου Χαλδίας μέ παράρτημα τήν ἀνιστόρησι αὐτῆς ἐπί Κερκίνης (Μπέλες) (Κοινότης Μακρυνίτσας Σιδ/στρου) ὡς πνευματικοῦ κέντρου / Γ. Κανδηλάπτη - Κάνεως, Π. Μελανοφρύ  Κανδηλάπτης - Κάνις , Γεώργιος Θ. (1881-

1971), Λαζαρίδης , Λάζαρος Θ., Μελανοφρύδης , Παντελεήμων, Αβραμάντης , Ιωάννης. Ἀθῆναι : [χ.ε.] ; Ἀθῆναι : Ὀρφανίδης [1976].

  Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Θ, Βυζαντινός Ελληνισμός: Μεσοβυζαντινοί και Υστεροβυζαντινοί χρόνοι, Εκδοτική Αθηνών, 1970, σσ. 325-335.

Ίμβρος, Πόντος : Οδοιπορικά ψυχής  Γκότσης , Νικόλαος (1971-) Φέρες : [χ.ε.] 2002.


Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμ. Θ΄ (1979), 325-335.

   Ιστορία του Ποντιακού Ελληνισμού  Σαμουηλίδης , Χρήστος Σ. Χατζηγεωργίου , Νίκος , - 192

 

Ιστορία του ποντιακού ελληνισμού  Σαμουηλίδης , Χρήστος Σ. (1927-)

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ. Του Κώστα Φωτιάδη, Καθηγητή. A.Π.Θ. -  Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας. ..την οποία ο Πόντιος γεωγράφος Στράβωνας περιγράφει…

Ιστορικόν λεξικόν της ποντικής διαλέκτου / υπό Ανθίμου Α. Παπαδοπούλου. Συγγραφέας:  Παπαδόπουλος, Άνθιμος Α. Ημερομηνία έκδοσης:  1958-1961.

ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ Ιωακείμ: «Πτυχαί της εκπαιδεύσεως εις την Τραπεζούντα», ΠΕ, τχ. 57, 1984.

 

ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ Σάββας: «Πόντιοι και Λαζοί», ΠΕ, τχ. 89-90, 1957.

 

ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ Ιωακείμ: «Η εμπορική και οικονομική δραστηριότης των Ελλήνων της Τραπεζούντας κατά τας αρχάς του 20ού αιώνος», ΠΕ, τχ. 65, Θεσσαλονίκη 1986.

 

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ι.: «Ημερολόγιον του Πόντου, έτους 1903», στο ΠΕ, περίοδος Β', τχ. 4, Θεσσαλονίκη 1977.

 

- ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Σάββας: «Ιστορία και στατιστική της Τραπεζούντας και της περί ταύτην χώρας», Εν Κωνσταντινουπόλει 1870.

 Φωτιάδης, Κωνσταντίνος Ε., Η Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου Α’ (1ος τόμος), Ηρόδοτος, Θεσσαλονίκη, 04,


Φωτιάδης, Κωνσταντίνος Ε., Η Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου (4ος τόμος) – Αρχεία Υπουργείου Εξωτερικών Ελλάδας (α) (1905-1919), Ηρόδοτος, Θεσσαλονίκη, 04.

Φωτιάδης, Κωνσταντίνος Ε., Η Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου (5ος τόμος) – Αρχεία Υπουργείου Εξωτερικών Ελλάδας (β) (19-1925), Ηρόδοτος, Θεσσαλονίκη, 04.

Φωτιάδης, Κωνσταντίνος Ε., Η Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου (6ος τόμος) – Πρακτικά Κοινοβουλίων, Αρχεία Ιστορικών Κέντρων, Ερευνητικών Ιδρυμάτων, Προσφυγικών Σωματείων και Ιδιωτών, Ηρόδοτος, Θεσσαλονίκη, 04.

Φωτιάδης, Κωνσταντίνος Ε., Η Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου (7ος τόμος) – Αρχεία Υπουργείου Εξωτερικών Γερμανίας, Αυστρίας, Ιταλίας, Βατικανού (μεταφρασμένα έγγραφα), Ηρόδοτος, Θεσσαλονίκη, 04.

Φωτιάδης, Κωνσταντίνος Ε., Η Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου (8ος τόμος) – Αρχεία Υπουργείου Εξωτερικών Μ. Βρετανίας, Γαλλίας, Κοινωνίας των Εθνών και S.H.A.T., Ηρόδοτος, Θεσσαλονίκη, 04.Φωτιάδης, Κωνσταντίνος Ε., Η Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου (9ος τόμος) – Αρχεία Υπουργείου Εξωτερικών Ρωσίας και Σοβιετικής Ένωσης (μεταφρασμένα έγγραφα), Ηρόδοτος, Θεσσαλονίκη, 04.

Φωτιάδης, Κωνσταντίνος Ε., Η Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου (10ος τόμος) – Δημοσιεύματα ελληνικού και κυπριακού Τύπου, Ηρόδοτος, Θεσσαλονίκη, 04.

Φωτιάδης, Κωνσταντίνος Ε., Η Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου (11ος τόμος) – Ελληνικά και ξενόγλωσσα άρθρα και δημοσιεύσεις ιστορικών αφηγήσεων, Ηρόδοτος, Θεσσαλονίκη, 04.

Φωτιάδης, Κωνσταντίνος Ε., Η Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου (12ος τόμος) – Αρχεία Υπουργείου Εξωτερικών Γερμανίας, Αυστρίας, Ιταλίας, Βατικανού (πρωτότυπα έγγραφα), Ηρόδοτος, Θεσσαλονίκη, 04.

Φωτιάδης, Κωνσταντίνος Ε., Η Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου (13ος τόμος) – Αρχεία Υπουργείου Εξωτερικών Μ.Βρετανίας, Γαλλίας, Κοινωνίας των Εθνών και S.H.A.T. (πρωτότυπα έγγραφα), Ηρόδοτος, Θεσσαλονίκη, 04.

Φωτιάδης, Κωνσταντίνος Ε., Η Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου (14ος τόμος) – Αρχεία Υπουργείου Εξωτερικών Ρωσίας και Σοβιετικής Ένωσης (πρωτότυπα έγγραφα), Ηρόδοτος, Θεσσαλονίκη, 04.

Φωτιάδης, Κωνσταντίνος Ε., Η Μικρασιατική Καταστροφή - Αφηγήσεις, ντοκουμέντα, μελετήματα (τόμοι Α & Β), Πέλλα, 00.

Φωτιάδης, Κωνσταντίνος Ε., Ο Ελληνισμός της Ρωσίας και της Σοβιετικής Ένωσης, Εκδοτικός Οίκος Αντ. Σταμούλη, 03, ISBN: 9608353017.

Φωτιάδης, Κωνσταντίνος Ε., Οι Εξισλαμισμοί της Μικράς Ασίας και οι Κρυπτοχριστιανοί του Πόντου, Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη, 1988.

Φωτεινός, Νικόλαος, Αναμνήσεις και ιστορήματα από τη Σμύρνη, Ενώσεως Σμυρναίων, Αθήνα, 1986.

Χατσεριάν, Καραμπέτ, Μεταξύ Πυρός, Ξίφους και Θαλάσσης - Στη Σμύρνη το 1922, Arod Books, Montreal, 01, ISBN: 0969987943.

Χόρτον, Τζόρτζ, Αναφορικά με την Τουρκία, Α.Α. Λιβάνη & Σία, 1992, ISBN: 9602362332.

Χρήστος, Αγγελομάτης, Χρονικόν μεγάλης τραγωδίας, Εστία, 05, ISBN: 9600511837.

Χρυσοχόου, Ιφιγένεια, Μαρτυρική πορεία - το χρονικό της ομηρίας 1922-24, Αθήνα, 1982.

Χρυσοχόου, Ιφιγένεια, Πυρπολημένη Γη, Αλέξανδρος, Θεσσαλονίκη, 1999, ISBN: 9607750640.

 Η Αμισός (Σαμψούντα) και η περιφέρειά της  Σαμουηλίδης , Χρήστος Σ. (1927-)Θεσσαλονίκη : Κυριακίδης c2004

 

 Η αμπελοοινική παράδοση στην Ελλάδα και Πόντο  Χαιρόπουλος , Παύλος Δ. Θεσσαλονίκη : Κυριακίδης 2001.

 

 Η εφημερίδα "Λαός" και ο Πόντος  Ανδρεάδης , Χρήστος Γ. (1927-) Αθήνα : Ομοσπονδία Συλλόγων Ελλήνων Ποντίων Δ. Γερμανίας 1988.

 Η Τρίπολη τοῦ Πόντου : Ἱστορική μονογραφία  Γκρίτση - Μιλλιέξ , Τατιάνα (1920- 2005). [Ἀθήνα] : Κέδρος 1976.

 

Ίδρυση Αυτοκρατορίας Τραπεζούντος από Μεγάλους Κομνηνούς, 1204. Συγγραφή : Στάθη Αγγελική (22/11/2002). Για παραπομπή: Στάθη Αγγελική, «Ίδρυση Αυτοκρατορίας Τραπεζούντος από Μεγάλους Κομνηνούς, 1204», 2002, Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία.

 

 Ιστορία και στατιστική της Τραπεζούντας και της γύρω περιοχής και στοιχεία για την εκεί ελληνική γλώσσα  Ιωαννίδης , Σάββας Ο. (1943- ), Κεσόπουλος , Αριστείδης. Θεσσαλονίκη : Κυριακίδης 2000.

 

Ιστορία Εικονογραφημένη. Αλφαβητικό θεματικό ευρ.Αθήνα 1999. σελ 62.Πόντος, Ποντιακός Ελληνισμός.

 

Ἱστορικά καί λαογραφικά τῆς ἐπαρχίας Ὄφεως Πόντου  Χατζηιωαννίδης , Ηλίας Ιω.Θεσσαλονίκη : [χ.ἐ.] ; Θεσσαλονίκη : Ἀντ. Δ. Νικολαϊδης 1978

 

 

Ιστορικαί σελίδες της εν Πόντω ιεράς βασιλικής και σταυροπηγιακής Μονής Αγίου Γεωργίου Περιστερωτά και της Εξαρχίας Γαλλαίνης .υπό Ευφροσυνίδης , Ιωάννης Ευστάθιος. Δράμα : Τύποις Κυριαζοπούλου [1933]         

 

 

Ιστορικαί σελίδες της εν Πόντω ιεράς βασιλικής και σταυροπηγιακής Μονής Αγίου Γεωργίου Περιστερωτά και της Εξαρχίας Γαλλαίνης  Ευφροσυνίδης , Ιωάννης Ευστάθιος Δράμα : Τύποις Κυριαζοπούλου 1937

 

  Ιστορική γραμματική της ποντιακής διαλέκτου . - (Επιτροπή Ποντιακών Μελετών Περιοδικού "Αρχείον Πόντου" , 1) Παπαδόπουλος , Άνθιμος Α. - 1955

 

Ιστορική γραμματική της Ποντικής διαλέκτου. Α. Α. Παπαδοπούλου "ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΝΤΟΥ"

Ιστορικόν λεξικόν της ποντικής διαλέκτου . - (Επιτροπή Ποντιακών Μελετών Περιοδικού "Αρχείον Πόντου" , 3) Παπαδόπουλος , Άνθιμος Α. - 1958-1961

 Ιστορικόν λεξικόν της ποντικής διαλέκτου . - (Επιτροπή Ποντιακών Μελετών Περιοδικού "Αρχείον Πόντου" , 3)Παπαδόπουλος , Άνθιμος Α. - 1958-1961

Ιστορικόν σχεδίασμα περί της επαρχίας Χαλδίας από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ'ημάς : μετά παραρτήματος εν τέλει . υπό Ελευθεριάδης , Ιωάννης        . Αθήναι : Φέξης 1903.

 

 

Ιωαννίδης, Γιώργος, 1935-. Της προσφυγιάς του έρωτα και του αγώνα : Όταν τρυγούσαμε τους καμπανούς / Γιώργος Ιωαννίδης. - 1η έκδ. - Αθήνα : Θεμέλιο, 06. -

Ιωαννίδου-Μπαρμπαρίγου Μ.: Γενικόν ευρετήριον των τόμων 1- (1909-1962) του Δελτίου «Λαογραφία». Τόμ. 23, [Για τις παροιμίες:] σελ. 434-459, 1970.

Κ.Παπαρρηγόπουλου, Ιστορία του Ελληνικού έθνους. Έκδ. Νίκας. Εκδ. 8η.Παράρτημα-Βιβλιογραφία. Σελ. 197, Εύξεινος Πόντος.

Παπαρούνης, Π. Ν., Τουρκοκρατία, Αθήνα, 1990.

Πελαγίδης, Ευστάθιος, Αλησμόνητες πατρίδες: Ο ηρωικός Πόντος, Τζιαμπίρης-Πυραμίδα, Θεσσαλονίκη, 00.

Πισσάνος, Αντώνιος Β, Αιχμάλωτοι του Κεμάλ, Πρόοδος, Αθήνα, 1978.

Καβαδίας Γ.: Ο Πρακτικός Λόγος ή συλλογή 10000 παροιμιών, γνωμικών και άλλων ευφυών και γλαφυρών φράσεων της Ελληνικής καθομιλουμένης γλώσσας. Κέρκυρα 1879.

Καββαδίας, Γιώργος Γ. Αρχαία στάδια : Στάδια και αγώνες από την Ολυμπία στην Αντιόχεια / επιμέλεια Μαρία Στέφωση , Γιώργος Γ. Καββαδίας · φωτογράφιση Μαρία Στέφωση · κείμενα Γιώργος Γ. Καββαδίας. - 1η έκδ. - Ηράκλειο Κρήτης : Ίτανος, 04. –

 

Κακουλίδου, Σταυρούλα. Μια μεγάλη αγάπη στη Μικρά Ασία του Πόντου : Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει επίσης θέματα και πολλά προβλήματα της καθημερινής μας ζωής / Σταυρούλα Κακουλίδου. - Αθήνα : Ιδιωτική Έκδοση, 03. –

Κακριδής Ι.Θ.: Οι αρχαίοι Έλληνες στη Νεοελληνική Λαϊκή παράδοση. Εκδ Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης. Αθήνα 1978.

Καλεντερίδης, Σάββας. Ανατολικός Πόντος : Κοτύωρα, Κερασούντα, Τραπεζούντα, Αργυρούπολη, Καρς / Σάββας Καλεντερίδης. - 1η έκδ. - Αθήνα : Ινφογνώμων Εκδόσεις, 06. -

Καλεντερίδης, Σάββας. Ανατολικός Πόντος : Κοτύωρα, Κερασούντα, Τραπεζούντα, Αργυρούπολη, Καρς / Σάββας Καλεντερίδης. - 1η έκδ. - Αθήνα : Ινφογνώμων Εκδόσεις. Και Καλεντερίδης, Σάββας. Δυτικός Πόντος : Βιθυνία, Παφλαγονία / Σάββας Καλεντερίδης · φωτογράφιση Δημήτρης Πλουμίδης. - 1η έκδ. - Αθήνα : Ινφογνώμων Εκδόσεις, 05. - 368σ. · x13εκ.

Καλεντερίδης, Σάββας. Δυτικός Πόντος : Βιθυνία, Παφλαγονία / Σάββας Καλεντερίδης · φωτογράφιση Δημήτρης Πλουμίδης. - 1η έκδ. - Αθήνα : Ινφογνώμων Εκδόσεις, 05.

 

Καλεντερίδης, Σάββας. Ανατολικός Πόντος : Κοτύωρα, Κερασούντα, Τραπεζούντα, Αργυρούπολη, Καρς / Σάββας Καλεντερίδης. - 1η έκδ. - Αθήνα : Ινφογνώμων Εκδόσεις. Και Καλεντερίδης, Σάββας. Δυτικός Πόντος : Βιθυνία, Παφλαγονία / Σάββας Καλεντερίδης · φωτογράφιση Δημήτρης Πλουμίδης. - 1η έκδ. - Αθήνα : Ινφογνώμων Εκδόσεις, 05. - 368σ. · x13εκ.

 

 

Σάββας Καλεντερίδης Ελληνικά. Ταξιδιωτικοί Οδηγοί 1η. Δυτικός Πόντος, Βιθυνία-Παφλαγονία, μεταξύ μύθου και ιστορίας.

 

Καλλιφατίδης, Θοδωρής. Το τελευταίο τριαντάφυλλο / Θοδωρής Καλλιφατίδης · επιμέλεια Βάσω Κυριαζάκου. - Αθήνα : Γαβριηλίδης, 1996. –

 

 Κανδηλάπτης - Κάνις , Γεώργιος Θ. (1881-1971), Ταρνανίδης , Βασίλειος Χ. Κανδηλάπτης - Κάνις , Γεώργιος Θ. (1881-1971). Θεσσαλονίκη : Κυριακίδης 2000.

 

Κανδηλάπτης - Κάνις, Γεώργιος. Ποντιακαί αναμνήσεις : Ήτοι Ο Πόντος ανά τους αιώνας: Η γυνή εις τον ποντιακόν πολιτισμόν: Τέσσαραι αξιομνημόνευται επιστολαί: Γνωμικά Ποντίων λογίων / Γεωργίου Θεοδώρου Κανδηλάπτου Κάνεως. - Θεσσαλονίκη : Κυριακίδη Αφοί, 1965.

 

 

Κανδηλάπτης - Κάνις, Γεώργιος. Γεωγραφικόν και ιστορικόν λεξικόν των χωρίων, κομοπόλεων και πόλεων Χαλδίας / Γεωργίου Κανδηλάπτου - Κάνεως. - Θεσσαλονίκη : Κυριακίδη Αφοί, 04. –

 

Κανδηλάπτης - Κάνις, Γεώργιος. Δέκα ποντιακά ηθογραφικά διηγήματα : Και εις ποντιακόν γλωσσικόν ιδίωμα / Γεωργίου Θ. Κανδηλάπτου Κάνεως · επιμέλεια Χριστόφορος Ε. Χριστοφορίδης.

Κανδηλάπτης - Κάνις, Γεώργιος. Επί των οχθών του πυξιτού : Ήτοι ερωτικόν, βουκολικόν, ηθογραφικόν μυθιστόρημα εκ του βίου των Ελλήνων του Πόντου / Γεωργίου Θ. Κανδηλάπτου Κάνεως. - 1η έκδ. - Θεσσαλονίκη : Κυριακίδη Αφοί, 01. –

 

Κανδηλάπτης - Κάνις, Γεώργιος. Η ζωή μου ήτοι αυτοβιογραφία του εξ Αργυρουπόλεως του Πόντου Γεωργίου Θ. Κανδηλάπτου - Κάνεως : Διδασκάλου-δημοσιογράφου / Γεωργίου Θ. Κανδηλάπτου Κάνεως · επιμέλεια Μαρία Βεργέτη. - Θεσσαλονίκη : Κυριακίδη Αφοί, 02. –

 

.

Κανδηλάπτης - Κάνις, Γεώργιος. Θεοφανώ : Η Κασσιανή του Πόντου: Μυθιστορικόν ειδύλλιον εκ της ιστορίας των τελευταίων χρόνων της εν τω Πόντω αυτοκρατορίας των Κομνηνών / Γεωργίου Θ. Κανδηλάπτου Κάνεως. - 1η έκδ. . - Θεσσαλονίκη : Κυριακίδη Αφοί, 01. –


Κανδηλάπτης - Κάνις, Γεώργιος. Ο Ελληνομνήμων του Πόντου / Γεωργίου Θ. Κανδηλάπτου Κάνεως. - 1η έκδ. - Θεσσαλονίκη : Κυριακίδη Αφοί, 06. –

 

Κανδηλάπτης - Κάνις, Γεώργιος. Ο Κυριακίδης : Ήτοι συνοπτική βιογραφία και σκιαγραφία του έργου του μεγάλου διδασκάλου και μεγάλου ευεργέτου του ελληνισμού του Πόντου Γεωργίου Κ. Παπαδόπουλου / Γεωργίου Θ. Κανδηλάπτου Κάνεως. - 1η έκδ. - Θεσσαλονίκη : Κυριακίδη Αφοί, 00. –

 

Κανδηλάπτης - Κάνις, Γεώργιος. Οι αρχιμεταλλουργοί του Πόντου και το εθνικόν έργον αυτών μετά παραρτήματος Τα ανέκδοτα των Ουσταπασίδων / Γεωργίου Θ. Κανδηλάπτου Κάνεως. - 1η έκδ. - Θεσσαλονίκη : Κυριακίδη Αφοί, 00. –

 

Κανδηλάπτης - Κάνις, Γεώργιος. Οι μάρτυρες του χριστιανισμού ή περί κρυπτοχριστιανών του Πόντου / Γεωργίου Θ. Κανδηλάπτου Κάνεως. - 1η έκδ. – Θεσσαλονίκη : Κυριακίδη Αφοί, 05. –

 

Κανδηλάπτης - Κάνις, Γεώργιος. Ποντιακά ιστορικά ανάλεκτα / Γεωργίου Θ. Κανδηλάπτου Κάνεως. - 1η έκδ. - Θεσσαλονίκη : Κυριακίδη Αφοί, 00. –

 

Κανδηλάπτης - Κάνις, Γεώργιος. Ποντιακαί αναμνήσεις : Ήτοι Ο Πόντος ανά τους αιώνας: Η γυνή εις τον ποντιακόν πολιτισμόν: Τέσσαραι αξιομνημόνευται επιστολαί: Γνωμικά Ποντίων λογίων / Γεωργίου Θεοδώρου Κανδηλάπτου Κάνεως. - Θεσσαλονίκη : Κυριακίδη Αφοί, 1965. –

 

 

Κανδηλάπτης - Κάνις, Γεώργιος. Τα Φυτίανα : Γεωγραφική και ιστορική περιγραφή της κατά την επαρχίαν Χαλδίας του Πόντου ενδόξου κώμης: Μετά λεξικού βιογραφικού των εξ αυτής αναδειχθέντων ενδόξων ανδρών και μετά παραρτήματος της ιστορίας της εν αυτοίς μονής του Τιμίου Προδρόμου / Γεωργίου Θ. Κανδηλάπτου Κάνεως. - 1η έκδ. - Θεσσαλονίκη : Κυριακίδη Αφοί, 00.

 

Γεώργιος Θ. Κανδηλάπτης, Οι αρχιμεταλλουργοί του Πόντου και το εθνικόν έργον αυτών, Αλεξανδρούπολη, εκδ. Σακελλαρίδου, 1929.


Κανδηλάπτης, Γεώργιος, Οι μάρτυρες του Χριστιανισμού ή περί Κρυπτοχριστιανών του Πόντου, Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη, 05,

Καραράς, Νίκος, Το Σεβδίκιοϊ - Το λεβέντικο χωριό της Σμύρνης, Ένωσης Σμυρναίων, 1964.

Κατραμόπουλος, Γιώργος Θ., Η Σμύρνη των Σμυρνιών, Ωκεανίδα, Αθήνα, 02.

Κατραμόπουλος, Γιώργος Θ., Πώς να σε ξεχάσω Σμύρνη αγαπημένη, Ωκεανίδα, Αθήνα, 1995,.

Καψής, Γιάννης Π., 1922 Η Μαύρη Βίβλος, Εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνη, Αθήνα, 1992.

Καψής, Γιάννης Π., Χαμένες πατρίδες, Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη, 1989.

Κλεάνθης, Φάνης Ν., Η Ελληνική Σμύρνη, Εστία, Αθήνα, 1993.

Κανονισμός τῶν ἐν Ἀμισῷ ἑλληνικῶν ἐκπαιδευτηρίων .Ἐν Ἀμισῷ : [χ.ἐ.] 1890

 

 

Καούρης, Γαβριήλ. Η εκπαίδευση στην ευρύτερη περιοχή της Αργυρούπολης του Πόντου : ( 1723-1923 ) / Γαβριήλ Καούρης. - Θεσσαλονίκη : Κυριακίδη Αφοί, 1999. - 

 

Καρδάσης, Βασίλης Α. Ο ελληνισμός του Εύξεινου Πόντου / Βασίλης Καρδάσης · φωτογράφιση Νίκος Δεσύλλας , Ρωμύλος Παρίσης. - Αθήνα : Μίλητος, [χ.χ.].

 

Καρζής, Θόδωρος. Οι πατρίδες των Ελλήνων = The homelands of the Greeks: Asia Minor, Pontus, Constantinople, Eastern Thrace, Eastern Rumeli, Pelagonia, Northern Epirus : Μικρά Ασία, Πόντος, Κωνσταντινούπολη, Ανατολική Θράκη, Ανατολική Ρωμυλία, Πελαγονία, Βόρεια Ήπειρος / Θόδωρου Καρζή · μετάφραση Chris Kapsalis. - 4η έκδ. - Αθήνα : Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη, 02. –

 

 

Καρκαβίτσας, Ανδρέας. Ταξίδια στον Πόντο, την Πόλη, τη Σμύρνη : Σ' Ανατολή και Δύση / Ανδρέας Καρκαβίτσας · επιμέλεια Θανάσης Γεωργιάδης. - Θεσσαλονίκη : Μαλλιάρης Παιδεία, 1991. - 173σ. · 21x14εκ. - (Πόντος) Καστανιά, Βέροια : Σωματεῖο "Παναγία Σουμελᾶ" 1977.

 

Καφαντάρης, Κώστας. Ελληνικά λαϊκά παραμύθια / Κώστας Καφαντάρης. - Αθήνα : Ποταμός, 05. - 602σ. · 24x16εκ.τ.2Η τιμή αφορά συνολικά και τους 2 τόμους. Επανέκδοση: Οδυσσέας, 03.

 

 

Κεντρικό άρθρο της εφημερίδας “Ο Λαός”, Κων/πολη, 30-11-1908.

 Κεντρικό άρθρο, εφημ. Λαός, 18-1-1909, Κων/πολη.

Κεσόπουλος, Αριστείδης. Πως φτάσαμε στις αλησμόνητες πατρίδες : Πως χάσαμε Β. Ήπειρο, Β.Μακεδονία, Αν. Θράκη, Μικρασία, Πόντο / Κεσόπουλος, Αριστείδης. - 1η έκδ. - Αθήνα : Τζιαμπίρης - Πυραμίδα, 06.

 

Κιανών Πολιτεία : / Έγραψε Τρύφων Ε. Ευαγγελίδης. Συγγραφέας:  Ευαγγελίδης, Τρύφων, Ημερομηνία έκδοσης:  1892.

Κληρίδης Ν.: Δημώδης ιατρική εν Κύπρω. Κυπριακά Χρονικά, Τόμ. Δ΄, σελ. 244-247, 1926.

Κληρίδης Ν.: Ονομασίες μελών του ανθρωπίνου σώματος στην Κύπρο. Κυπριακαί Σπουδαί, Τόμ. Η΄, σελ. 99 κ.εξ, 1944.

Κόκκας, Κύρος. Πόντος : Στην άκρη του ορίζοντα / Κύρος Κόκκας · φωτογράφιση Κύρος Κόκκας. - Αθήνα : Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, 05. –


Κομνηνή Άννα: Anna Comnena, Alexiade, 1-4, εκδ. και μετάφρ. B. Leib, Paris 1937-1976.

Κομνηνοί. 6 Chapters «Ο αιώνας των Κομνηνών και οι Σταυροφορίες 1081-14», «Το κράτος της Νίκαιας και η Αυτοκρατορία των Παλαιολόγων 14-1453», «Τα άλλα βυζαντινά κράτη από τον 13 ο ως τον 15 ο αι.», Ελληνική Ιστορία (Εκδοτικής Αθηνών),  1992, 1-9, 218-225, 225-231.

 

ΚΟΛΛΙΑ Ιωάννα: «Ο Σεβαστός Κυμινίτης και η ίδρυση του Φροντιστηρίου Τραπεζούντας», περιοδικό «Ελληνικά», τχ. 30 (1977-

80).

 

 

Μαριάννα Κορομηλά, Οι έλληνες στη Μαύρη Θάλασσα, από την εποχή του Χαλκού ως τις αρχές του 20 ου αιώνα, Πανόραμα. Αθήνα 1991.Επίσης και Κορομηλά, Μαριάννα. Πόντος - Ανατολία : Η βόρεια Μ. Ασία και το αρμενικό οροπέδιο ανατολικά του Ευφράτη: Φωτογραφικό οδοιπορικό / φωτογράφιση Λίζα Έβερτ , Ντόρα Μηναΐδη , Μαρία Φακίδη · κείμενα Μαριάννα Κορομηλά. - 3η έκδ. - Αθήνα : Εκδόσεις Λούση Μπρατζιώτη, 1994.


Κορομηλά Μ. κ.ά., Οι Έλληνες στη Μαύρη Θάλασσα, από την εποχή του Χαλκού ως τις αρχές του ού αιώνα, Αθήνα 1991.

Κορομηλά, Μαριάννα. Ευτυχισμένος που έκανε το ταξίδι του Οδυσσέα / Μαριάννα Κορομηλά. - Αθήνα : Άγρα, 05. - 288σ. · 21x14εκ.Επανέκδοση: "Πολιτιστική Εταιρεία Πανόραμα", 1988· 1994-02 · "Libro, 1989-1993.

 

Κορομηλά, Μαριάννα. Οι Έλληνες στη Μαύρη Θάλασσα : Από την εποχή του χαλκού ως τις αρχές του ου αιώνα / Μαριάννα Κορομηλά. - 2η έκδ. - Αθήνα : Πολιτιστική Εταιρεία Πανόραμα, 01. Επαυξημένη έκδοση. Συμμετέχουν με άρθρα: Αλεξάντερ Αλεξίτζε, Οτάρ Λορντκιπανίτζε, Άννα Μπαλλιάν, Λουΐζα Πολυχρονίδου - Λουκοπούλου, Πέτρος Ν. Πρωτονοτάριος Κορομηλά, Μαριάννα. Πόντος - Ανατολία : Η βόρεια Μ. Ασία και το αρμενικό οροπέδιο ανατολικά του Ευφράτη: Φωτογραφικό οδοιπορικό / φωτογράφιση Λίζα Έβερτ , Ντόρα Μηναΐδη , Μαρία Φακίδη · κείμενα Μαριάννα Κορομηλά. - 3η έκδ. - Αθήνα : Εκδόσεις Λούση Μπρατζιώτη, 1994. –

 

Κορομηλά, Μαριάννα. Πόντος - Ανατολία : Η βόρεια Μ. Ασία και το αρμενικό οροπέδιο ανατολικά του Ευφράτη: Φωτογραφικό οδοιπορικό / φωτογράφιση Λίζα Έβερτ , Ντόρα Μηναΐδη , Μαρία Φακίδη · κείμενα Μαριάννα Κορομηλά. - 3η έκδ. - Αθήνα : Εκδόσεις Λούση Μπρατζιώτη, 1994. –

Κουκουλές, Φ.Ι. 1932. Κυνηγετικά εκ της εποχής των Κομνηνών και των Παλαιολόγων. Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών 9: 3–33.

Κόντογλου, Φώτης, Το Αϊβαλί - η πατρίδα μου, Εκδόσεις Παπαδημητρίου, Αθήνα, 1962.

Κουλιγκας, Βασίλης, Κίος 1912-1922 Αναμνήσεις ενός Μικρασιάτη, Εκδόσεις Δωδώνη, Αθήνα, 1988.

Κουλιγκας, Βασίλης, Κίος - Η Αλησμόνητη, Εκδόσεις Δωδώνη, Αθήνα, 1995,.

Κοφινάς, Γεώργιος Ν., Περί του διωγμού των εν Τουρκία ελλήνων, Αθήνα, 1919.

Κουλίγκας, Βασίλης, Κίος 1912-1922, Αθήνα, Δωδώνη, 1988, σ.246.

Κούρης, Βασίλης. Μόρσιμον Ήμαρ : Ιστορικό μυθιστόρημα / Βασίλης Κουρής. - 1η έκδ. - Αθήνα : Κοχλίας, 02. - 522σ. · 21x14εκ. - (Ελληνική Λογοτεχνία).

 

 Κουτσογιαννόπουλος , Δημήτριος Στ.Ἀθῆναι : Τυπ. Βέρ. Λαδάκη 1972.

Κουτσούκης Κλ.: Το Μικρό Χωριό Ευρυτανίας. Ιστορική-Λαογραφική Έρευνα. Αθήναι, 1969.

Κουτσουπιάς, Φώτιος Δ. Η πνευματική αναγέννηση του ποντιακού ελληνισμού = The Spiritual Regenaration of Hellenism in Pontos: Church, Education, People and Spiritual Action in the Province of Chaldia in Pontos During the 19th and th Century : Εκκλησία, εκπαίδευση, άνθρωποι, και πνευματική δράση στην επαρχία Χαλδίας του Πόντου κατά τον 19ο και ο αιώνα / Φώτιος Δ. Κουτσουπιάς. - Θεσσαλονίκη : Ηρόδοτος, 02. - 481σ. · 24x17εκ. - (Ιστορία)

 

Κουτσουπιάς, Φώτιος Δ. Η πνευματική αναγέννηση του ποντιακού ελληνισμού = The Spiritual Regenaration of Hellenism in Pontos: Church, Education, People and Spiritual Action in the Province of Chaldia in Pontos During the 19th and th Century : Εκκλησία, εκπαίδευση, άνθρωποι, και πνευματική δράση στην επαρχία Χαλδίας του Πόντου κατά τον 19ο και ο αιώνα / Φώτιος Δ. Κουτσουπιάς. - Θεσσαλονίκη : Ηρόδοτος, 02. –

Κράλης Στρ.: Η Αγία Παρασκευή Λέσβου. Τυπ. Φοίνιξ. Μυτιλήνη 1963.

Κραλίδης, Απόστολος Φ. Οι Χάζαροι και το Βυζάντιο = The Khazars and Byzantium: A historical and religious approach : Ιστορική και θρησκειολογική προσέγγιση / Απόστολος Φ. Κραλίδης. - Αθήνα : Σαββάλας, 03. –

Κρανιδιώτης Π.Θ. και Τερέντιος Ε.Ν.: Τα ψυχοσωματικά φαινόμενα στη λαϊκή αντίληψη. Πρακτικά 4ου Ετησίου Πανελληνίου Ιατρικού Συνεδρίου, σελ. 780-785, 1978.

Κριάρης Αρ. Κρητικαί παροιμίαι. [Στο βιβλίο:] Πλήρης συλλογή Κρητικών δημωδών ασμάτων. Αθήναi 19, σελ. 378-441. [Φωτοαναπαραγωγή 1970].

ΚΤΕΝΙΔΗΣ Φίλων: «Το Φροντιστήριον Τραπεζούντας». ΠΕ, τχ. 98-99,

Θεσσαλονίκη 1958.

 

Κυνηγόπουλος, Νικόλαος Λ. Πάφρα του Πόντου, η χώρα των γενναίων : Ιστορική αναδρομή στις ρίζες των Παφραίων του Πόντου, τα σημαντικότερα γεγονότα που σημάδεψαν τη ζωή τους, μια μεγαλειώδης πορεία αίματος και θριάμβου / Νικολάου Λ. Κυνηγόπουλου. - Θεσσαλονίκη : Μαλλιάρης Παιδεία, 1991. - 374σ. : εικ. · 24x17εκ. - (Πόντος)

Κυριαζής Ν.: Δημώδης Κυπριακή Ιατρική. Κυπριακά Χρονικά, Τόμ. Δ΄, τεύχ. Α΄, σελ. 1-186, 1926.


Κυριακίδης Ε.Θ., "Περί της παρά την Τραπεζούντα Ιεράς Μονής του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου του Βαζελώνος", Ο εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος 27 (1899), 358-368.


Κυριακίδης Ε.Θ., Ιστορία της παρά την Τραπεζούντα Ιεράς Βασιλικής Πατριαρχικής Μονής της Υπεραγίας Θεοτόκου της Σουμελά (με κατάλογο χειρογράφων: Α. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς), Αθήνα 1898.

Κυριακίδης Στ.: Ελληνική Λαογραφία. Εκδ. Β΄, 1965, σελ. 295-331.

Κυριακίδης Στ.: Η σημασία της σπουδής της δημώδους ιατρικής. Κλινική, σελ. 35-37, 1925.

Κυριακίδης, Βασίλης. Επίτομη ελληνική ιστορία / Β. Κυριακίδη. - 3η έκδ. - Αθήνα : Κυριακίδης Β., 01. –

 

Κυριακίδης, Σταύρος Κ. Ποντιακά συνάγματα : Ανέκδοτα, ενθυμήματα, λαογραφικά / Σταύρου Κ. Κυριακίδη. - Θεσσαλονίκη : Κυριακίδη Αφοί, 1998. –

 

Κυριακίδης, Σταύρος Κ. Το ξερίζωμαν : Ιστορική και δραματική ηθογραφία σε τέσσερις πράξεις, σε ποντιακή διάλεκτο (ιδίωμα Χαλδίας) / Σταύρου Κ. Κυριακίδη. - Θεσσαλονίκη : Κυριακίδη Αφοί, 04. - 80σ. · Βραβείο Καλλιτεχνικού Οργανισμού Ποντιών Αθηνών 1982.

Κυριακίδης Ε.Θ., Ιστορία της παρά την Τραπεζούντα Ιεράς Βασιλικής Πατριαρχικής Μονής της Υπεραγίας Θεοτόκου της Σουμελά (με κατάλογο χειρογράφων: Α. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς), Αθήνα 1898.

 

Κυριακίδου-Νέστορος Α.: Η θεωρία της Ελληνικής Λαογραφίας. Κριτική ανάλυση. Εκδ. Εταιρείας Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας. Αθήνα [1978].

Κυριακίδου-Νέστορος Α.: Λαογραφικά μελετήματα. Αθήνα 1975.

Κυρούσης, Παναγιώτης Γ. Ματωμένη πορεία Ποντίων / Παναγιώτης Κυρούσης. - 1η έκδ. - Πειραιάς : Πανεπιστημιακό - Λογοσοφία, 03. –

 

 Κώδικες βορειοδυτικής Μικράς Ασίας (1870-1928) :Πόντου, Βιθυνίας , Αιολίδος, Ιωνίας, Καρίας :ΓΑΚ, ταμείο ανταλλαξίμων :περιγραφή και αναλυτικά περιεχόμενα των Κωδίκων . - (Βιβλιοθήκη Γενικών Αρχείων του Κράτους , 28). Μπεκιάρογλου - Εξαδακτύλου , Αικατερίνη - 1996

 

 Κωνσταντινίδης , Τέλης. Αθήνα : Κώδικας 2001.

 

Κωνσταντινίδου - Σπάλα, Σοφία. Ντο έζησα ντο είδα!... : Σελίδες του ου αιώνα στην ποντιακή διάλεκτο / Κωνσταντινίδου - Σπάλα, Σοφία. - 1η έκδ. - Αθήνα : Κέντρο Ευρωπαϊκών Εκδόσεων "Χάρη Τζο Πάτση", 03. –

 

Κωνσταντίνος Α. Βακαλόπουλος. - 1η έκδ. - Θεσσαλονίκη : Κυριακίδη Αφοί, 1995. –

 

Λαζαρίδης, Διαμαντής Θ. Στατιστικοί πίνακες της εκπαιδεύσεως των Ελλήνων στον Πόντο 1821-1922 / Διαμαντή Θ. Λαζαρίδη. - Αθήνα : Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, 1988. - 566σ. · 24x17εκ. - (Περιοδικόν "Αρχείον Πόντου" · 16)

 

Λαζαρίδης, Διαμαντής Θ. Στατιστικοί πίνακες της εκπαιδεύσεως των Ελλήνων στον Πόντο 1821-1922 / Διαμαντή Θ. Λαζαρίδη. - Αθήνα : Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, 1988. - 566σ. · 24x17εκ. - (Περιοδικόν "Αρχείον Πόντου" · 16).

 

Λαμπάκης Σ., Σαββίδης Α., "Πρώτο συμπλήρωμα στη Γενική βιβλιογραφία περί του βυζαντινού Πόντου και του κράτους των Μεγάλων Κομνηνών της Τραπεζούντας", Αρχείον Πόντου, 45, 1994, 79-91

Λαμπάκης Σ., Σαββίδης Α., "Δεύτερο συμπλήρωμα στη Γενική βιβλιογραφία περί του βυζαντινού Πόντου και του κράτους των Μεγάλων Κομνηνών της Τραπεζούντας", Αρχείον Πόντου, 47, 1996-1997, 345-350

Λαμπάκης Σ., Σαββίδης Α., "Τρίτο συμπλήρωμα στη Γενική βιβλιογραφία περί του βυζαντινού Πόντου και του κράτους των Μεγάλων Κομνηνών της Τραπεζούντας", Αρχείον Πόντου, 48, 1998-1999, 235-250

Λαμπάκης Στέλιος, Γενική βιβλιογραφία περί του βυζαντινού Πόντου και του κράτους των μεγάλων Kομνηνών της Tραπεζούντας, εκδ. Δόμος, Αθήνα, 1992, .

 

Λαμπαρδής, Πασχάλης Γ. Οι φύλακες της Ανατολίας : Μυθιστόρημα / Πασχάλης Γ. Λαμπαρδής. - 1η έκδ. - Αθήνα : Πατάκη, 05. –


Λάμπρος Σπ.Π., "Ανέκδοτον Χρυσόβουλλον Αλεξίου Γ΄ του Μεγάλου Κομνηνού Αυτοκράτορος Τραπεζούντος", Νέος Ελληνομνήμων 2 (1905), 187-198.


Λάμπρος Σπ.Π., "Επιτύμβιον Ανδρονίκου νόθου υιού Αλεξίου Γ΄ Κομνηνού αυτοκράτορος Τραπεζούντος", Νέος Ελληνομνήμων 13 (1916), 51-55.

 Λαμψίδης , Οδυσσέας (1917- ) Ἀθῆναι : Τυπ. Παπαδογιάννη 1972

 

 

 Λαμψίδης , Οδυσσέας (1917- )Ἀθῆναι : Ἐπιτροπή Ποντιακῶν Μελετῶν 1978.


Λαμψίδης Ο., "Άγιος Ευγένιος ο Τραπεζούντιος", Αρχείον Πόντου 18 (1953), 129-1.


Λαμψίδης Ο., Άγιος Ευγένιος, ο πολιούχος της Τραπεζούντος. Ι. Τα αρχαιότερα πεζά κείμενa. ΙΙ. Τα υμνογραφικά κείμενα, Αθήνα 1984.

  Λαμψίδης Οδ., Απόψεις επί του κράτους των Μεγάλων Κομνηνών, Αρχείον Πόντου, XXIV (1961), σσ. 14-34.

  Λαμψίδης Οδ., Πώς ηλώθη η Τραπεζούς, Αρχείον Πόντου, XVII (1952), σσ. 15-54.

Λαμψίδης, Γεώργιος, Τοπάλ Οσμάν, 3η έκδ., Αθήνα, Λαδιά, 1976, σ. 63.

Λαμψίδης, Οδυσσεύς Α. Ανδρέου Λιβαδηνού βίος και έργα / Οδ. Λαμψίδου. - Αθήνα : Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, 1975. - 309σ. · 24x17εκ. - (Αρχείον Πόντου · 7)

 

Λαμψίδης, Οδυσσεύς Α. Γύρω στο ποντιακό θέατρο : Υπόσταση και ιστορία του 1922-1972 / Οδ. Λαμψίδη. - Αθήνα : Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, 1978. - 241σ. · 25x18εκ. - (Παράρτημα Περιοδικού "Αρχείον Πόντου" · 10). Περιλαμβάνει παράρτημα με φωτογραφίες από το ποντιακό θέατρο χωρίς σελιδαρίθμηση.

 

Λαμψίδης, Οδυσσεύς Α. Δημοσιεύματα περί τον ελληνικόν Πόντον και τους Έλληνας Ποντίους / Οδ. Λαμψίδου. - Αθήνα : Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, 1982. - 554σ. · 24x17εκ. - (Παράρτημα Περιοδικού "Αρχείον Πόντου" · 14)

Λαμψίδης, Οδυσσεύς Α. Δημοσιεύματα περί τον ελληνικόν Πόντον και τους Έλληνας Ποντίους / Οδ. Λαμψίδου. - Αθήνα : Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, 1982. - 554σ. · 24x17εκ. - (Παράρτημα Περιοδικού "Αρχείον Πόντου" · 14)

Λαμψίδης, Οδυσσεύς Α. Ευρετήριον απεικονίσεων και φωτογραφιών του Πόντου και των Ελλήνων Ποντίων / Οδ. Λαμψίδου , Αριάδνης Ραζή. - Αθήνα : Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, 1977. - 311σ. · 25x18εκ. - (Παράρτημα Περιοδικού "Αρχείον Πόντου" · 8)

 

Λαμψίδης, Οδυσσεύς Α. Μελωδίαι δημωδών ασμάτων και χορών των Ελλήνων Ποντίων / Οδ. Λαμψίδου. - Αθήνα : Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, 1977. - 260σ. · 24x17εκ. - (Περιοδικόν "Αρχείον Πόντου" · 9)Συλλογαί: Κουτσογιαννοπούλου, Δ. - Ακόγλου, Ξ. - Γεωργιάδου, Τρ.Λαμψίδης, Οδυσσεύς Α. Ο εκ Πόντου όσιος Νίκων ο μετανοείτε : ( Κείμενα-σχόλια ) / Οδ. Λαμψίδου. - Αθήνα : Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, 1982. - 495σ. · 25x17εκ. - (Αρχείον Πόντου · 13)Πηγαί της ιστορίας των Ελλήνων του Πόντου 4. Περιλαμβάνεται το πρωτότυπο κείμενο του αγίου Νίκωνος.

Λαμψίδης, Οδυσσεύς Α. Ευρετήριον απεικονίσεων και φωτογραφιών του Πόντου και των Ελλήνων Ποντίων / Οδ. Λαμψίδου , Αριάδνης Ραζή. - Αθήνα : Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, 1977. - 311σ. · 25x18εκ. - (Παράρτημα Περιοδικού "Αρχείον Πόντου" · 8)

 

Λαμψίδης, Οδυσσεύς Α. Ο εκ Πόντου όσιος Νίκων ο μετανοείτε : ( Κείμενα-σχόλια ) / Οδ. Λαμψίδου. - Αθήνα : Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, 1982. - 495σ. · 25x17εκ. - (Αρχείον Πόντου · 13)Πηγαί της ιστορίας των Ελλήνων του Πόντου 4. Περιλαμβάνεται το πρωτότυπο κείμενο του αγίου Νίκωνος.

 

Λάμπρος Σπ.Π., "Επιτύμβιον Ανδρονίκου νόθου υιού Αλεξίου Γ΄ Κομνηνού αυτοκράτορος Τραπεζούντος", Νέος Ελληνομνήμων 13 (1916), 51-55.

 

Λαογραφία του ποντιακού ελληνισμού. Χατζηιωαννίδης,Παύλος Θεσσαλονίκη : Κυριακίδης 2000. Ιστορία της Αυλήαννας  Παπαδόπουλος , Γιώργος Π. Θεσσαλονίκη : Κυριακίδης c2000.

 

Λαογραφικά Καρακούρτ  Παπαδόπουλος , Σάββας Π. (1928-Θεσσαλονίκη : Κοινότητα Μαυροβάτου 1982-

 

 Λαογραφικά Λαραχανής της Ματσούκας του Πόντου  Ελευθεριάδης , Ελευθέριος Ευσ.Αθήνα : Καλλιτεχνικός Οργανισμός Ποντίων 1992.

 

Λαπαρίδης, Νίκος. Ετυμολογικόν - ερμηνευτικόν λεξιλόγιον ποντιακών λέξεων προερχομένων από την αρχαία ελληνική γλώσσα / Νικολάου Λαπαρίδη. - 2η έκδ. - Θεσσαλονίκη : Κυριακίδη Αφοί, 02. –

 

Λαπαρίδης, Νίκος. Η Ζάβερα της Ματσούκας του Πόντου / Νίκος Λαπαρίδης. - Θεσσαλονίκη : Κυριακίδη Αφοί, 03. – 1

 

Λαπαρίδης, Νίκος. Η Ζάβερα της Ματσούκας του Πόντου / Νίκος Λαπαρίδης. - Θεσσαλονίκη : Κυριακίδη Αφοί, 03. - 118σ. ·

 

Λαπαρίδης, Νίκος. Η Ματσούκα του Πόντου : Ιστορική διαδρομή / Νίκου Λαπαρίδη. - Θεσσαλονίκη : Κυριακίδη Αφοί, 1996. –

 

Λαπαρίδης, Νίκος. Ο δήμος ΕλλησΠόντου : Τα Μπουτσάκια του Ν. Κοζάνης: Ιστορική αναδρομή / Νίκος Λαπαρίδης. - Θεσσαλονίκη : Κυριακίδη Αφοί, 03. –

 

Λαυρεντίδης, Ισαάκ Ν. Οι εκ Σοβιετικής Ενώσεως Έλληνες ποντιακής καταγωγής και τα εκ της συνθήκης της Λωζάνης δικαιώματά των / Ισαάκ Νικ. Λαυρεντίδη. - Αθήνα : Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, 1986. - 168σ. · 24x17εκ. - (Αρχείον Πόντου · 15)Πηγαί της ιστορίας των Ελλήνων του Πόντου 5Περιέχει βιβλιογραφία

Λεξικό ποντιακής διαλέκτου : 23.000 λέξεις  Τσοπουρίδης , Θωμάς

Λεξικό ποντιακής διαλέκτου :(23000 λέξεις)  Τσοπουρίδης , Θωμάς - 2001-2002

Λεξικό Πάπυρος. Πόντος. ο, ΝΜΑ· 1. η θάλασσα, ιδίως η ανοιχτή, το πέλαγος· 2. (ως κύριο όν.) ο Πόντος· η χώρα που βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα τής Μικράς Ασίας· 3. (φρ.) «Εύξεινος Πόντος» ή, απλώς, «Πόντος»· …

 

Λεξιλόγιο ιδιωματικής γλώσσας του Κατή - Κιόι (Άνω Αμίσου) - Πόντου  Ατακτίδης , Στυλιανός Γ.Θεσσαλονίκη : [χ.ε.] ; Θεσσαλονίκη : Φωτοτυπωτική Λασκαρίδης - Αλεξιάδης 1987

 

 

Λεξιλόγιον φυτολογικόν Τραπεζούντος. Creator:  Κούσης, Ελευθέριος Τ.


Λεύκωμα - ημερολόγιο 07, εικόνες από τη ζωή στον Πόντο / επιμέλεια Συλλογικό έργο. - 1η έκδ. - Αθήνα : Ινφογνώμων Εκδόσεις, 06. - ·

 

Λιανίδης, Σίμος. Τρία ποντιακά θεατρικά έργα : Κείμενο, απόδοση στη νεοελληνική γλώσσα, σχόλια / Σίμου Λιανίδη. - Αθήνα : Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, 1979. - 623σ. · 24x17εκ. - (Αρχείον Πόντου · 11).


Λιβαδηνός Ανδρέας: εκδ. Ο. Λαμψίδης, Ανδρέου Λιβαδηνού βίος και έργα, Αθήνα 1975, παράρτημα από το Αρχείον Πόντου, αρ. 7.

Λοϊζίδου - Γαληνού, Γλυκερία. Ποντίων πάθη : Όσα έζησα και άκουσα / Γλυκερία Λοϊζίδου - Γαληνού. - 1η έκδ. - Θεσσαλονίκη : Κυριακίδη Αφοί, 05.

 

Λουγγής, Τ., Κουντούρα-Γαλάκη, Ε., Λαμπάκης, Σ., Βλυσίδου, Β., Σαββίδης, Α. (επιμ.), Η MικράAσία των Θεμάτων: έρευνες πάνω στη γεωγραφική φυσιογνωμία και προσωπογραφία των βυζαντινών

Λουκάτος Δ.: Εισαγωγή στην Ελληνική Λαογραφία. Εκδ. Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης: Αθήνα 1977, Δ΄ έκδοση Αθήνα 1992.

Λουκάτος Δ.: Κεφαλονίτικα γνωμικά. Πρακτικές και φιλοσοφικές παροιμίες χωρισμένες σε κεφάλαια κατά το θέμα τους. Αθήναι 1952.

Λουκάτος Δ.: Νεοελληνικοί παροιμιόμυθοι. (Proverbia e fabulis). Νέα Ελληνική Βιβλιοθήκη / Εκδοτική Ερμής, Αθήνα (α΄ ανατύπωση) 1978.

Λουκάτος Δ.: Προληπτική υγιεινή και πρακτικά «θεραπεύματα» στο παροιμιακό συνταγολόγιο του Ελληνικού λαού. [Διάλεξη] 1987.

 Λούξεμπουργκ Ρόζα, “Οι αγώνες στη Τουρκία και η σοσιαλδημοκρατία”, περ. Οι Λαοί, τ.1, Μάϊος 1987, σ.44.

Λυγέας, Σ. Λειμωνάριο ποιητικής / Σ. Λυγέας. - Αθήνα : Γαβριηλίδης, 04. –

 

Λυγερός, Νίκος. Οι χορδές του χρόνου / Νίκος Λυγερός. - Ξάνθη : Σπανίδης, 05. –


Λυμπερόπουλος Β.Χ., Ο Βυζαντινός Πόντος. Η Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας (14-1461). Ο χώρος - Οι άνθρωποι - Η οικονομία, Αθήνα 1999.

 

 Λυμπερόπουλος Βασίλειος Χ., Ο Βυζαντινός Πόντος, Η αυτοκρατορία της Τραπεζούντας (14-1461), Δημιουργία, Αθήνα.

 

Μαθήματα ποντιακής διαλέκτου : Κείμενα - λεξιλόγιο - γραμματική 

Μαλκίδης, Θεοφάνης. Ευρωπαϊκή Ένωση και παρευξείνιος χώρος / Φάνης Μαλκίδης. - 1η έκδ. - Αθήνα : Γόρδιος, 04. –


Μαλκίδης, Θεοφάνης. Οικονομία και κοινωνία στον παρευξείνιο χώρο / Θεοφάνης Μαλκίδης. - Αθήνα : Γόρδιος, 02. –

 

Μαμαλούκας, Λάκης. Ο έρως της αμαρτίας : Μυθιστόρημα / Λάκης Μαμαλούκας · επιμέλεια σειράς Ελένη Γκίκα. - Αθήνα : Άγκυρα, 03. - 100σ. · 21x14εκ. - (Ελληνική Πεζογραφία)

 

Μαμέλης Γ.: Το παιδί στη Θρακική Λαογραφία. Πρακτικά Β΄ Συμποσίου Λαογραφίας Βορειοελλαδικού χώρου, σελ. 245-264. Θεσσαλονίκη 1976.


Μαμώνη, Κυριακή. Σωματειακή οργάνωση του ελληνισμού στη Μικρά Ασία 1861-1922 / Κυριακή Μαμώνη , Λήδα Ιστικοπούλου · επιμέλεια σειράς Ν. Ε. Καραπιδάκης. - 1η έκδ. - Αθήνα : Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 06. - 291σ. · 23x15εκ. - (Ιστορία και Πολιτική).

 

Μαραντζίδης, Νίκος Α. Γιασασίν Μιλλέτ. Ζήτω το έθνος : Προσφυγιά, κατοχή και εμφύλιος: Εθνοτική ταυτότητα και πολιτική συμπεριφορά στους τουρκόφωνους ελληνορθόδοξους του δυτικού κόσμου / Νίκος Μαραντζίδης · επιμέλεια σειράς Στάθης Ν. Καλύβας. - 1η έκδ. - Ηράκλειο Κρήτης : Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 01. - 328σ. : εικ. · 24x17εκ. - (Κοινωνία και Πολιτική · 7).

Μαριάννα Κορομηλά, Οι έλληνες στη Μαύρη Θάλασσα, από την εποχή του Χαλκού ως τις αρχές του 20 ου αιώνα, Πανόραμα. Αθήνα 1991.

Μαρτίνος, Νίκος. Στο γέμισμα του φεγγαριού : Μια ναυτική ιστορία / Νίκος Μαρτίνος · εικονογράφηση Νίκος Μαρτίνος. - Αθήνα : Αρμός, 03.

 

Μάρτυρες Σάρβηλος και Βεβαία απο Έδεσσα του Πόντου και Δίδυμος και Θεοδώρα απο Κολωνεία του Πόντου Μαγδαληνή Μοναχή. Αθήναι : Μονή Αναλήψεως Κοζάνης 1988

 

Μάρτυρες Τιμόθεος και Μαύρα απο Πενάπι της αρχαίας Αρμενίας του Πόντου και Έσπερος και Ζωή απο Σαγαλασσό της Παμφυλίας του Πόντου  Μαγδαληνή Μοναχή Αθήναι : Μονή Αναλήψεως Κοζάνης 1988

  Μάρτυς Χαριτίνη απο Αδά της Αμισού ή Σαμψούντος του αρχαίου Πόντου και Γλαφύρα η Παρθένος απο Μερτζιφούντα του Πόντου 

Ματωμένη πορεία Ποντίων Κυρούσης , Παναγιώτης Γρηγ. Πειραιάς : Λογοσοφία 2003.

 

Μαῦρα καιρούς καί μαῦρα ἡμέρας : Ἱστορικό ἀφήγημα στό ἰδίωμα τῆς Ἄνω Ματσούκας τοῦ Πόντου  Χριστοφορίδης - Σάρπογλης , Στάθης Κ. (1905-1984) Ἀθήνα : [χ.ε.] 1986-1993.

 


Μαύρη Βίβλος Διωγμών και Μαρτυρίων του εν Τουρκία Ελληνισμού (1914-1918). Οικουμενικόν Πατριαρχείον. Constantinople 1919
 

 Μαύρη θάλασσα : Λίκνο πολιτισμού και βαρβαρότητας  Ascherson , Neal (1932-), Καρατζάς , Λεωνίδας Αθήνα : Ωκεανίδα 2003.

 

Μαύρη θάλασσα : Χρονικό από τήν τραγωδία του Πόντου  Σαμουηλίδης , Χρήστος Σ. (1927-) Ἀθῆναι : Ἑστία [1976].

 

 

   Μαύρη Θάλασσα :χρονικό από την τραγωδία του Πόντου . - (Νεοελληνική Λογοτεχνία , 197) Σαμουηλίδης , Χρήστος Σ. - 1994.

 

Μαυρίδης, Όμηρος. Καλλιστώ και Ιμπραχήμ : Μυθιστόρημα / Όμηρος Μαυρίδης. - 1η έκδ. - Αθήνα : Εμπειρία Εκδοτική, 05. - 285σ. · 21x14εκ. - (Σταθμός στη Σύγχρονη Λογοτεχνία).

 

Μαυρίδης, Όμηρος. Το αμπέλι μας στον Πόντο : Μυθιστόρημα / Όμηρος Μαυρίδης. - 1η έκδ. - Αθήνα : Εμπειρία Εκδοτική, 04.

Μαυρογορδάτος, Γ. Θ., “Ο διχασμός ως κρίση εθνικής ολοκλήρωσης”, από Ελληνισμός Ελληνικότητα, Αθήνα, εκδ. Εστία, σ.71.

 Μαυρομμάτης , Θεοδόσιος Μ.Αθήναι : Εταιρεία Θρακικών Μελετών 1960.

 

 Μαυροπούλου - Βαφειάδου , Άννα Ἀθήνα : Τυπ. Παπαδογιάννη 1975

Μέγας Γ.: Ζητήματα Ελληνικής Λαογραφίας. Δημώδης Ιατρική. Επετηρίς του Λαογραφικού Αρχείου της Ακαδημίας Αθηνών. Τρίτον και Τέταρτον Έτος 1941-1942. Εν Αθήναις, σελ. 163-195, 1951.

 

Μέγας Γ.: Παραδόσεις περί ασθενειών. Λαογραφία 7: 464-5, 1923.

Μέγας Γ.Α.: Εισαγωγή εις την Λαογραφίαν. Αθήναι 1967, σελ. 193-196.

Μελανοφρύδης, Παντελής Η. Οι Κλωστοί : Διήγημα / Παντελή Μελανοφρύδη. - Θεσσαλονίκη : Κυριακίδη Αφοί, 01.

 

Mελβάντ Ζαντέ Ριφάτ, Οι σκοτεινές πλευρές της τουρκικής επανάστασης, Χαλέπι, 1929, σ.159, αναφορά από Αγαμπατιάν, Σ.,Ο., Η Αρμενία και το αρμενικό ζήτημα, Αθήνα, Στοχαστής,σ.100.

 

Μελανοφρύδης, Παντελής Η. Ποντιακά ανέκδοτα, διηγήματα και δημοτική ποίηση : Το αμίμητο ποντιακό χιούμορ / Παντελή Η. Μελανοφρύδη. - 1η έκδ. - Θεσσαλονίκη : Κυριακίδη Αφοί, 05. –

Μελετήματα Ποντιακής διαλέκτου Τομπαΐδης , Δημήτριος Ε. - 1996

   Μελωδίαι δημωδών ασμάτων και χορών των ελλήνων ποντίων . - (Επιτροπή Ποντιακών Μελετών Περιοδικού "Αρχείον Πόντου" , 9) Λαμψίδης , Οδυσσεύς Α. Κουτσογιαννόπουλος , Δημήτριος , Άκογλους , Ξενοφών , Γεωργιάδης , Τριαντάφυλλος , - 1977

Μερακλής Μ.Γ.: Ευτράπελες διηγήσεις. Το κοινωνικό τους περιεχόμενο. Βιβλιοπωλείον της «Εστίας» Ι.Δ.Κολλάρου, Αθήνα 1980.

Μέσα απ' το χαλασμό  Χατζόπουλος , Γεώργιος Κ. Θεσσαλονίκη : Κυριακίδης c2001.

 

  Μεταλλεῖα τῆς Μικρασίας καί τοῦ Πόντου : Ἡ συμβολή στήν ἐπιβίωση και ἀνάπτυξη τοῦ Μικρασιατικοῦ Ἑλληνισμοῦ  Λιουδάκη - Κυπραίου , Χαρά. Ἀθήνα : [χ.ἐ.] 1982

 

 

Μεχτίδης, Πέτρος Σ. Παραλία της Μικράς Ασίας = Coastlands of Asia Minor: Greek Memories : Ελλήνων μνήμες / Πέτρος Στ. Μεχτίδης. - 1η έκδ. - Αθήνα : Έφεσος, 06. -

Μήλλας, Ακύλας. Αναδρομή στα Πριγκηπόνησα = The Princes Islands a petrospective journey / Ακύλας Μήλλας. - Αθήνα : Μίλητος, [χ.χ.]. –

Μια μεγάλη αγάπη στη Μικρά Ασία του Πόντου : Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει επίσης θέματα και πολλά προβλήματα της καθημερινής μας ζωής  Κακουλίδου , Σταυρούλα (1942-) Αθήνα : [χ.ε.] ; (Αθήνα : Δαμέλλος) 2002.

 

Μικρασιατικά τραγούδια για μεικτή χορωδία / επιμέλεια Πετρόχειλος, Βασίλης Ν. - Αθήνα : Fagotto, 04.

 

Μικρασιατική Καταστροφή Γερμανός Παπαπαναγιώτου. Geo. D. Clougher & Co., Chicago. 1924.
                       

Μικροί σταθμοί .  Τσακιρίδης , Παύλος (1956-). Σέρρες : Πολιτιστικός Σύλλογος Βυρωνείας 2003

 

 

Μιχαλόπουλος, Χρήστος Μ. Το θρακικό βασίλειο των Οδρυσών : Θρακική ιστορία έξι αιώνων 5ος π.Χ. - 1ος μ.Χ. / Χρήστος Μιχ. Μιχαλόπουλος. - 1η έκδ. - Ξάνθη : Σπανίδης, 05. –

 

   Μνημεία λόγου στην ποντιακή διάλεκτο . - (Επιτροπή Ποντιακών Μελετών Περιοδικού "Αρχείον Πόντου" , 21) Παπαδόπουλος , Σάββας Πορφ. - 2001

Μοσχόπουλος Γρ.: Κοινωνικοί αγώνες του Εφτανησιακού λαού. Από τις παροιμίες και τη Λαογραφία του. Εκδ. ΟΔΕΒ, Αθήνα 1966.

Μουρατίδης, Ερμής Λ. Το ποντιακό θέατρο : Μικρασιατικός Πόντος 1850-1922 / Ερμής Λ. Μουρατίδης. - Θεσσαλονίκη : Κυριακίδη Αφοί, 1991. - 488σ. ·

 

Μουρατίδης, Ερμής Λ. Το ποντιακό θέατρο : Μικρασιατικός Πόντος 1850-1922 / Ερμής Λ. Μουρατίδης. - Θεσσαλονίκη : Κυριακίδη Αφοί, 1991. - 

 

Μουρατίδης, Ερμής Λ. Το ποντιακό θέατρο : Νότια Ρωσία, Γεωργία, Ουκρανία, Αζερμπαϊτζάν, Τσετσενία 1917-1985 / Ερμής Λ. Μουρατίδης. - 1η έκδ. - Θεσσαλονίκη : Ιδιωτική Έκδοση, 2000.

 

Μουρατίδης, Ερμής Λ. Το ποντιακό θέατρο : Νότια Ρωσία, Γεωργία, Ουκρανία 1810-1917 / Ερμής Λ. Μουρατίδης. - Θεσσαλονίκη : Ιδιωτική Έκδοση, 1995. –

 

Μουρατίδης, Σπυρίδων. Πρόσφυγες της Μικράς Ασίας, Πόντου και Ανατολικής Θράκης στην Κέρκυρα : 1922-1932 / Σπυρίδων Μουρατίδης. - 1η έκδ. - Αθήνα : Θεμέλιο, 05. - 268σ. · 24x17εκ. - (Ιστορική Βιβλιοθήκη)

 

Μουσική παράδοση του Πόντου  Τσακαλίδης , Παύλος Ι. (1955-)

 

Μπαφραλήδες.Οι τουρκόφωνοι Πόντιοι και η πολιτική συμπεριφορά τους. ΣΤΑΘΗΣ Ν. ΚΑΛΥΒΑΣ. Ο κ. Στάθης Ν. Καλύβας είναι αναπληρωτής καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο του Σικάγου. Το ΒΗΜΑ, 06/01/2002 , Σελ.: 25.

 

Μπέλλου - Θρεψιάδη, Αντιγόνη. Μορφές μακεδονομάχων και τα ποντιακά του Γερμανού Καραβαγγέλη / Αντιγόνη Μπέλλου - Θρεψιάδη. - Αθήνα : Τροχαλία, 1992. –

 

Μπόζη, Σούλα. Μικρασιατική κουζίνα / Σούλα Μπόζη. - 1η έκδ. - Αθήνα : Ελληνικά Γράμματα, 05.

 

Μπουρνόβα, Ευγενία. Από τις Νέες Κυδωνίες στο Δήμο Αιγάλεω : Η συγκρότηση μιας πόλης στον ό αιώνα / Ευγενία Μπουρνόβα. - 1η έκδ. - Αθήνα : Πλέθρον, 02. –

 

Μπούτσικας, Ανδρέας Β. Παναγία Σουμελά : Βασίλισσα του Πόντου και του Βερμίου: Ιστορικό αφήγημα / Ανδρέα Β. Μπούτσικα. - 1η έκδ. - Αθήνα : Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος, 1998. –

 

Μῦθοι τῆς Οἰνόης τοῦ Πόντου Ἐν Ἀθήναις : Μυρτίδης 1964. Παμπούκης , Ι. Τ.Ἀπό τη ζωή τοῦ Πόντου, λαογραφικά Κοτυώρων .

Μῦθοι τῆς Οἰνόης τοῦ Πόντου. υπό Παμπούκης , Ι. Τ.Ἀθῆναι : Τυπ. Μυρτίδη 1963

 

 Ν' ἀϊλλοί τόν μαναχόν. Δρᾶμα ἠθογραφικό σέ τρεῖς πράξεις. Ἰδίωμα τῆς Χαλδίας τοῦ Πόντου  Μαυροπούλου - Βαφειάδου , Άννα. Ἀθήνα : Παπαδογιάννη 1976.

 

Νάσκου - Περράκη, Παρούλα. Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας Εύξεινου Πόντου : Θεσμικές διαστάσεις / Π. Νάσκου - Περράκη. - Αθήνα : Σάκκουλας Αντ. Ν., 00. - 7σ. · 24x17εκ. - (Βιβλιοθήκη Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου · 13)

Νεοελληνική διαλεκτολογία : Πρακτικά Δ' Διεθνούς Συνεδρίου Νεοελληνικής Διαλεκτολογίας, 6-8 Δεκεμβρίου 01, Μέγαρον της Ακαδημίας Αθηνών / εισήγηση Βασίλειος Αναστασιάδης , Μαρία Βραχιονίδου , Ελευθερία Γιακουμάκη , Ζαχαρίου - Μαμαλίγκα Ελένη , Καραποτόσογλου Κώστας , κ.ά. - Αθήνα : Εταιρεία Νεοελληνικής Διαλεκτολογίας, 03. - τ.4Εκδόθηκανα από το Κέντρου Συντάξεως του Ιστορικού Λεξικού με δαπάνη της Ακαδημίας Αθηνών.


Νέοι, βία και ρατσισμός : Η εικόνα από τα ΜΜΕ και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια: Πρακτικά συνεδρίου / επιμέλεια Γιάννης Πανούσης. - Αθήνα : Παπαζήσης, 04. - Εισηγητές: Young, Jock - Hebberecht, Patrick - Messner, Claudius - Βιδάλη, Σοφία - Παπαθανασόπουλος, Στέλιος κ.ά.

Νησίδες του έλληνος Πόντου : Μία πρώτη ψηλάφηση  Γιαγκάκης , Γεώργιος Κ. (1944- ) Τήνος : [χ.ε.] 2002

 

 Νησίδες του έλληνος Πόντου : Μία πρώτη ψηλάφηση  Γιαγκάκης , Γεώργιος Κ. (1944- )Τήνος : [χ.ε.] 2002.

Νικολαΐδης, Σταύρος Α. Ελενόποντος, Ηράκλεια Πόντου / Σταύρου Α. Νικολαΐδη. - Αθήνα : Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, 1955. - 309σ. · 26x18εκ. - (Περιοδικό "Αρχείον Πόντου" · 2).

Nομίσματα του Πόντου. THE WEBER COLLECTION VOLUME 111 FAKT 1 GREEK COINS ASIA BOSPORUS — COLCHISPONTUSPAPHLAGONIA BYTHYNIA — MYSIA — TROAS — AEOLIS — LESBOS lOXIA CARL4 — LYDIA. BY L. FORRER LONDON SPINK & SON Limited 17 & 18, PICCADILLY, W, I. 6, KING ST., SW. I. 1926. Επίσης και PONTUS Wroth, B. M. Cat., Pontus, 1889.

 

A Further Note on a Possible Early Coinage of the Empire of Trebizond, in: Numismatic Circular 2006, August. Bilgin, M., Doğu Karadeniz, Trabzon 2000.


Παγτζιλόγλου, Μίλτος, Η γενοκτονία των Ελλήνων και των Αρμενίων της Μικράς Ασίας, Αθήνα, 1988.

Παπαδόπουλος, Γεώργιος θ., Ποντιακά Σύμμικτα, Θεσσαλονίκη, 1999.

Παπαδόπουλος, Νικόλας, Τουρκικά Ντοκουμέντα για τη Μικρασιατική Καταστροφή – Η αλήθεια απ το στόμα των Τούρκων, Μαυρίδης, Αθήνα, 1985.


Παπαπαναγιώτου, Γερμανός, Μικρασιατική Καταστροφή, Geo. D. Clougher & Co., Chicago, 1924.

Νικολαΐδης, Σταύρος Α. Ελενόποντος, Ηράκλεια Πόντου / Σταύρου Α. Νικολαΐδη. - Αθήνα : Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, 1955. - 309σ. · 26x18εκ. - (Περιοδικό "Αρχείον Πόντου" · 2)

 

Νικολαΐδου, Ελένη. Οι Ολυμπιακοί αγώνες στην αρχαία Ελλάδα / Ελένη Νικολαΐδου · εικονογράφηση Πέτρος Κουφοβασίλης. - Αθήνα : Σαββάλας, 03. - 53σ. : εικ. · 29x22εκ. - (Αρχαία Ελλάδα)

  Νικολούδης Νικόλαος, Ο αργός θάνατος του Βυζαντίου και το πρόβλημα της ξένης βοήθειας, Στρατιωτική Ιστορία, τεύχος 33, σσ. 26-35, Αθήνα.

Νοστιμιές της ποντιακής κουζίνας : Συνταγές μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής με εννοιολογική και λαογραφική ερμηνεία / επιμέλεια Θωμαΐς Κιζιρίδου. - Θεσσαλονίκη : Μαλλιάρης Παιδεία, 01. - 301σ. · 24x17εκ. - (Παραδοσιακή Ελληνική Μαγειρική)

 

Νουνιστέν άλλο μιαν : Ποντιακά καυκάσια τραγούδια  Κωνσταντινίδου - Σπάλα , Σοφία Κ. (1926- )Αθήνα : Θουκυδίδης 1985.

 

Ντό γράφκεται κι' ἀπογράφκεται : Ποντιακή ἠθογραφία σέ τέσσερις πράξεις : Ἰδίωμα τῆς Χαλδίας τοῦ Πόντου  Μαυροπούλου - Βαφειάδου , Άννα Ἀθήνα : Τυπ. Παπαδογιάννη 1973

 

 Νυμφόπουλος , Κώστας Μ. (1920- ) Θεσσαλονίκη : [χ.ε.] 1986.

Νυμφοπούλου, Όλγα. Η γιαγιά μου η Ελένη : Από τη Σάντα του Πόντου στη Σόφια της Βουλγαρίας / Όλγα Νυμφοπούλου. - 1η έκδ. - Θεσσαλονίκη : Κυριακίδη Αφοί, 02.

 

Σχετικά με τον Ξενοφώντα και την καταγωγή του. Εγκ. Britannica. …Latin TRIDENTUM, German TRIENT, English Trent, city, capital of Trento provincia, Trentino-Alto Adige regione, northern Italy.

 

Ξενοφών ο Αθηναίος. Κύρου Ανάβαση : Βιβλία Ε', Στ', Ζ' / Ξενοφών · μετάφραση Γιώργος Αθ. Ράπτης · επιμέλεια Γιώργος Αθ. Ράπτης · επιμέλεια σειράς Δημ. Λυπουρλής , Θ. Μαυρόπουλος , Κων. Ζήτρος. - 1η έκδ. - Θεσσαλονίκη : Ζήτρος, 05. –

 

Ὁ Ἃγιος Μάμας : Ὁ ἔνδοξος μάρτυς ἀπό Γάγγρα τοῦ Πόντου (269-275 μ.Χ.) 


Ο Αλέξιος Α΄ο Μέγας Κομνηνός ίδρυσε το 14 την Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας, στην οποία εντάχθηκε όλη η περιοχή του Πόντου και διατηρήθηκε σε ακμή για σχεδόν 250 χρόνια μέχρι το 1461

 Ὁ ἀλησμόνητος Πόντος Μαγδαληνή Μοναχή Κοζάνη : Μοναστήρι Ἀναλήψεως 2006.


Ο Αρχιμανδρίτης Πανάρετος Τοπαλίδης θα εκδόσει στη Δράμα το 1927 το βιβλίο Πόντος ανά τους αιώνας


 Ο βυζαντινός Πόντος : η αυτοκρατορία της Τραπεζούντας (1204-1461) ο χώρος-οι άνθρωποι-η οικονομία / Βασ. Χ. Λυμπερόπουλου. Λυμπερόπουλος, Βασίλειος Χ.

 

Ο βυζαντινός Πόντος έως τους Μεγάλους Κομνηνούς, Πρακτικά Α΄ ΠανελληνίουΣυνεδρίου για τον Ελληνισμό της Μικράς Ασίας, Θεσσαλονίκη 1991, 57-73

 

 Ο βυζαντινός Πόντος, οι Σελτζούκοι και οι Ντανισμεντίδες Τούρκοι, Αρχείον Πόντου 47 (1996-97), 91-106

 

Ὁ Γολγοθάς τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου  Ενεπεκίδης , Ιορδάνης Ἀθῆναι : Πανποντιακή Ἓνωσις 1976

 

 

   Ο εκ Πόντου όσιος Νίκων ο Μετανοείτε :κείμενα - σχόλια . - (Πηγαί της Ιστορίας των Ελλήνων του Πόντου Επιτροπή Ποντιακών Μελετών Περιοδικού "Αρχείον Πόντου" , 4, 13) Λαμψίδης , Οδυσσεύς Α. - 1982

 

Ὁ ἑλληνικός Πόντος : Μορφές καί εἰκόνες ζωής  Καπνάς , Νικόλαος Ι.Ἀθῆναι : Ἰνστιτοῦτο Λαμπαδία 1947

 

Ὁ ἑλληνικός Πόντος : Μορφές καί εἰκόνες ζωής .υπό Καπνάς , Νικόλαος Ι.

 

Ὁ ἑλληνικός Πόντος : Μυθολογία, Γεωγραφία, Ιστορία, Πολιτισμός 

Ο ελληνισμός στις παραευξείνιες χώρες : Πόντος - Τσαρική Ρωσία - Ε.Σ.Σ.Δ. - Κοινοπολιτεία ανεξάρτητων κρατών (700 π. Χ. - 2000 μ. Χ.)  Ανθεμίδης , Αχιλλέας Σ. (1925-)Θεσσαλονίκη : Μαλλιάρης - Παιδεία c2002

 

Ο ελληνισμός στις παραευξείνιες χώρες : Πόντος - Τσαρική Ρωσία - Ε.Σ.Σ.Δ. - Κοινοπολιτεία ανεξάρτητων κρατών (700 π. Χ. - 2000 μ. Χ.).  Ανθεμίδης , Αχιλλέας Σ. (1925-). Θεσσαλονίκη : Μαλλιάρης - Παιδεία c2002.

 

Ο ελληνισμός της Ανατολικής Θράκης εις τα παράλια του Ευξείνου Πόντου  Ζωτιάδης , Μενέλαος. Αθήναι : Εταιρεία Θρακικών Μελετών : Τύποις Ροσσολάτου 1966

 

   Ο ελληνισμός της Βόρειας Θράκης και του θρακικού Εύξεινου Πόντου :μέσα από το αρχείο Γκιουμουσγκερδάνη Βακαλόπουλος , Κωνσταντίνος Α. - 1995

 

   Ο ελληνισμός του Εύξεινου Πόντου :Οδησσός, Ταϊγάνιο, Ροστόφ, Μαριούπολη  Καρδάσης , Βασίλης - 1990;

 

Ο ηλεν απες σ' ορωμάν : Ποντιακή ποίηση, ποντιακό ερμηνευτικό λεξικό, ελληνική ποίηση  Χαραλαμπίδου , Μαγδαληνή Ι. Κατερίνη : [χ.ε.] 1990.

Ο Ν. Ψυρρούκης γράφει: “Η προσεκτικότερη μελέτη του κεμαλισμού μας πείθει ότι πρόκειται για βαθιά αντιλαϊκή και αντιδημοκρατική θεωρία. Ο φιλοναζισμός και άλλες αντιδραστικές δοξασίες είναι νομοτελειακή εξέλιξη του κεμαλισμού… Ακόμα και οι κεμαλικές μεταρρυθμίσεις γίνονται με διοικητικές αποφάσεις από πάνω. Περιφρονούν τις πολιτιστικές παραδόσεις του τουρκικού λαού, εκφράζουν το σύμπλεγμα κατωτερότητας των Τούρκων αστών.” (Ψυρρούκης, Νίκος, ο.π., σ.224.)

Ο Ναπολέων της Ημέρας Κωνσταντίνος ο Δαφνοστεφής  Σπανδωνής , Νικόλαος Ι. (1858-1913) Αθήναι : Γ. Στεφάνου [1880-1960]

Ο Ναπολέων της Ημέρας Κωνσταντίνος ο Δαφνοστεφής . υπό Σπανδωνής , Νικόλαος Ι. (1858-1913). Αθήναι : Γ. Στεφάνου [1880-1960] 

 

Ὁ πνευματικός φάρος τῆς ἐπαρχίας Χαλδίας ἤτοι ἡ ιστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Φροντιστηρίου τῆς Ἀργυρουπόλεως τοῦ Πόντου καί ἐν παραρτήματι ἡ ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Παρθεναγωγείου τῆς Ἀργυρουπόλεως .υπό Κανδηλάπτης - Κάνις , Γεώργιος Θ. (1881-1971).Θεσσαλονίκη : [χ.ἐ.] 1970

 

Ο Ελληνικός Τύπος στον Εύξεινο Πόντο (19ος-20ός αι.). Συγγραφέας:  Αγτζίδης, Βλάσης,

 

Ο Ελληνισμός του Πόντου : Διάλεξις γενομένη εν τω Φιλολογικώ Συλλόγω Παρνασσώ τη 27η Σεπτεμβρίου 1919 / Υπό Ι. Ζερβού αρχηγού της εν Πόντω, Καυκάσω και Ν. Ρωσσία Αποστολής Περιθάλψεως.  Συγγραφέας:  Ζερβός, Ιωάννης, Ημερομηνία έκδοσης:  1919.

 

 Ο πολιτισμός του Πόντου  Asan , Omer (1961- ), Φωτοπούλου , Αγγέλα. Θεσσαλονίκη : Κυριακίδης 1998.

 

Οδηγός των Φάρων και Φανών της Μεσογείου, του Ευξείνου Πόντου και της Αζοφικής θαλάσσης, κατά το αγγλικόν σύστημα μετά προσθήκης ναυτικών προβλημάτων προς χρήσιν των ναυτιλλομένων. Συγγραφέας:  Κοκκονέζης, Β. Ν.

 

Ο Πόντος ανά τους αιώνας / Αρχιμανδρίτου Παναρέτου Κ. Τοπαλίδου. Συγγραφέας:  Τοπαλίδης, Πανάρετος Κ. Ημερομηνία έκδοσης:  1929.

 

Ο Πόντος ανά τους αιώνας  Τοπαλίδης , Πανάρετος Δράμα : [χ.ε.] 1929

 

 

Ο Πόντος και τα Δίκαια του εν αυτώ Ελληνισμού
Δ. Η. Οικονομίδης Athens 19.          Η Δέσποινα: Δράμα εν Ματσούκα του Πόντου. Γαβριήλ Καραπατάκη. Athens 1925

Πόντος καί τά δίκαια τοῦ ἐν αὐτῷ ἑλληνισμοῦ : Ἀπό χωρογραφικῆς, ἐθνογραφικῆς καί ἱστορικῆς ἀπόψεως  Οικονομίδης , Δημήτριος Η.Ἐν Ἀθήναις : Σιδέρης, Ἰ. 1920

Ο Πόντος και τα δίκαια του εν αυτώ ελληνισμού :από χωρογραφικής εθνογραφικής και ιστορικής απόψεως . - (Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων , 8) Οικονομίδης , Δημήτριος Η. - 1998

 

 Ὁ Πόντος καί τό Κάρς : Ἱστορία, λαογραφία καί "ὁ Καρπακό/οτς ὁ Πέτρον" : Ἐντυπώσεις ἀπό ἐπίσκεψι τοῦ 1972 .   Γρηγοριάδης , Γεώργιος Γρ. Ἀθήνα : [χ.ἐ.] 1973.

 

Πόντος κατά τόν Ρωσοτουρκικόν πόλεμον τοῦ 1828-1829  Λαμψίδης , Οδυσσέας (1917- ) Ἐν Ἀθήναις : Μυρτίδης 1954.

 

Ο Πόντος : ιστορία, λαογραφία και πολτισμός Θεσσαλονίκη, Αθήνα : Μαλλιάρης-Παιδεία, [χ.χ.].

 

Ο Πόντος, Ιστορία, Λαογραφία και Πολιτισμός, στο Εγκυκλοπαίδεια του Ποντιακού Ελληνισμού, γεν. επιμ. Θ. Γεωργιάδης, Θεσσαλονίκη 1991.
Ευαγγελίδης Τ., Ιστορία της Ποντικής Τραπεζούντας, από τα αρχαιότατα χρόνια μέχρι σήμερα (756 π.Χ.-1897), εισαγωγή-σχόλια: Κ. Φωτιάδης, Θεσσαλονίκη 1994.

 

Ο Πόντος των Ελλήνων /Γιώργος Α.Γιαννακόπουλος, Άρτεμις Ξανθοπούλου-Κυριακού, Διαμαντής Θεμ.Λαζαρίδης, κ.ά. Αθήνα : ΤΑ ΝΕΑ, [χ.ε.] -

 

 

Πόντος κατά τόν Ρωσοτουρκικόν πόλεμον τοῦ 1828-1829. υπό Λαμψίδης , Οδυσσέας (1917- )        Ἐν Ἀθήναις : Μυρτίδης 1954 

 

Πόντος κατά τούς περιηγητάς καί τούς ταξιδιώτας εἰς τούς νεωτέρους χρόνους .υπό Λαμψίδης , Οδυσσέας (1917- ) .Ἀθῆναι : [χ.ἐ.] 1965

         

 

Ο Πόντος των Ελλήνων  Γιαννακόπουλος , Γιώργος Α.Αθήνα : Έφεσος [2003].


Ο Πόντος, Ιστορία, Λαογραφία και Πολιτισμός, στο Εγκυκλοπαίδεια του Ποντιακού Ελληνισμού, γεν. επιμ. Θ. Γεωργιάδης, Θεσσαλονίκη 1991.


Ευαγγελίδης Τ., Ιστορία της Ποντικής Τραπεζούντας, από τα αρχαιότατα χρόνια μέχρι σήμερα (756 π.Χ.-1897), εισαγωγή-σχόλια: Κ. Φωτιάδης, Θεσσαλονίκη 1994.

 Ο προσηλυτισμός της Ρώμης εν Τραπεζούντι . [Εν Τραπεζούντι;] : [χ.ε.] 1853

 

 Ο πρώην επίσκοπος Τρωάδος Βενέδικτος  Διαμάντης , Κωνσταντίνος Αθ. (1912- )

Ο πρώτος που αποκάλεσε  τις φοβερές σφαγές `γενοκτονία’ είναι ο Γιώργος Λαμψίδης περί το ‘65 στο βιβλίο του “Τοπάλ Οσμάν”. Στα κείμενά του από το ‘58, ο καθηγητής στο πανεπιστήμιο της Βιέννης  Πολυχρόνης Ενεπεκίδης -που είχε δημοσιεύσει τα αρχεία του Βερολίνου και της Βιέννης-  χρησιμοποιούσε τον όρο ”Ολοκαύτωμα”.

Ο Σολομωνίδης στον “Υμνο και θρήνο της Σμύρνης” δίνει συγκεκριμένα στοιχεία για την καταστροφή: “Στον χώρο αυτόν εκάησαν περί τις 55.000 σπίτια, από τα οποία 43.000 ελληνικά… Συγκεκριμένα εκάησαν: Η ελληνική αγορά, η γνωστή με το όνομα “Μεγάλες ταβέρνες”, τα Γυαλάδικα, το Γερανιό… Επίσης οι συνοικίες του Αγίου Γεωργίου, της Αγίας Φωτεινής, του Αγίου Δημητρίου, της Εuαγγελιστρίας, του Αγίου Τρύφωνα, του Αγίου Ιωάννου, του Αγίου Νικολάου… Απετεφρώθησαν όλοι σχεδόν οι ορθόδοξοι ναοί, 117 σχολεία…”.

Οδοιπορικό - Προσκύνημα της Ευξείνου Λέσχης Κοζάνης στον Πόντο  Τσακαλίδης , Γεώργιος Χαρ.Κοζάνη : Εύξεινος Λέσχη 2006.

Οδοιπορικό αποστολής στον ποθεινό "Πέραν Πόντο", στη γη της οδύνης, της χαράς, της ελπίδας  Νικηφορίδης , Ιωάννης Κ.Αθήνα : Πανελλήνια Ένωση Ποντίων Αξιωματικών 1992.

 

Οδοιπορικό στον Καύκασο  Καμπουρίδου , Τασούλα Θεσσαλονίκη : Κυριακίδης 2000.

 

Ὁδοιπορικό τοῦ Πόντου  Καμπουρίδου , Τασούλα Καβάλα : [χ.ἐ.] ; Θεσσαλονίκη : Μ. Τριανταφύλλου 1980

 

 

Οι Άγιοι Τεσσαράκοντα Μάρτυρες οι εν τη λίμνη της Σεβαστείας του Πόντου κατά το σωτήριον έτος 320 μαρτυρήσαντες ; Βίος, δράσις, μαρτύριον, Παρακλητικός Κανών  Σάκκος , Στέργιος Ν.Αθήναι : Αστήρ 1957

 

Οἱ ἅγιοι τοῦ Πόντου  Μαγδαληνή Μοναχή Ἀθῆναι : Μονή Ἀναλήψεως Κοζάνης 1982-1986

 

 Οι αρχαίοι Έλληνες στο Βόρειο Εύξεινο Πόντο  Maslennikov , Aleksandre A., Πετρόπουλος , Ηλίας (1928-2003), Χριστοδούλου , Περικλής Θεσσαλονίκη : Κυριακίδης 2000

ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΕΥΞΕΙΝΟ ΠΟΝΤΟ. ΜΑΣΛΕΝΙΚΟΦ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ.

 

Οι αρχιμεταλλουργοί του Πόντου και το εθνικόν έργον αυτών μετά παραρτήματος τα ανέκδοτα Ουσταπασίδων  Κανδηλάπτης - Κάνις , Γεώργιος Θ. (1881-1971) Αλεξανδρούπολις : Τύποις Αδελφών Σακελλαρίδου 1929

 

Οι γυναίκες της Σάντας του Πόντου  Τσακμακίδου - Κωτίδου , Πόπη (1929-) Θεσσαλονίκη : Κυριακίδης 2002.

 

   Οι εκ Σοβιετικής Ενώσεως Έλληνες ποντιακής καταγωγής και τα εκ της συνθήκης της Λωζάνης δικαιώματα των . - (Περιοδικόν "Αρχείον Πόντου" Πηγαί της Ιστορίας των Ελλήνων του Πόντου , 15, 5). Λαυρεντίδης , Ισαάκ Ν. - 1986

 

Οἱ ἐκ τοῦ Πόντου Ἓλληνες κατά τήν πεντηκονταετίαν 1922-1972 : Ὁμιλία ἐπί τῇ 50ετηρίδι ἀπό τῆς ἀπομακρύνσεως τῶν Ἑλλήνων ἐκ τοῦ Πόντου τό 1922 

 

   Οι Έλληνες στη Μαύρη Θάλασσα :από την εποχή του χαλκού ως τις αρχές του 20ου αιώνα Κορομηλά , Μαριάννα - 1991

 

 Οι Έλληνες στις παραλίες του Πόντου : Σινώπη, Αμισός, Κοτύωρα, Κερασούς, Τραπεζούς : 1300 π.Χ. μέχρι σήμερα . Χιονίδης , Κωνσταντίνος. Θεσσαλονίκη : Κυριακίδης c1998.

 

 Οι Έλληνες του Πόντου  τους Τούρκους (1461-1922)  Λαμψίδης , Οδυσσέας (1917- )Αθήναι : [χ.ε.] 1957.

 

 

Οι ελληνίδες πόλεις και το βασίλειο των Οδρυσών : Από Αβδήρων πόλεως μέχρι Ίστρου ποταμού Βεληγιάννη - Τερζή , Χρυσούλα Θεσσαλονίκη : Κυριακίδης c2004

 

 Οι εξισλαμισμοί της Μικράς Ασίας και οι κρυπτοχριστιανοί του Πόντου  Φωτιάδης , Κώστας Ε. (1948- ), Καψάλης , Αχιλλέας Θεσσαλονίκη : Κυριακίδης 1993.

 

Οι εξισλαμισμοί της Μικράς Ασίας και οι κρυπτοχριστιανοί του Πόντου 

Οἱ Κλωστοί ἤ κρυπτοχριστιανοί τῶν Σουρμένων  Τερζόπουλος , Αντώνιος Χ.Ἀθῆναι : [χ.ἐ.] 1970.

 

Οἱ Κλωστοί ἤ κρυπτοχριστιανοί τῶν Σουρμένων. υπό Τερζόπουλος , Αντώνιος Χ.        Ἀθῆναι : [χ.ἐ.] 1970.

 

 Οἱ κρυφοί : Δρᾶμα μέ πρόλογο καί τρεῖς πράξεις : Ἰδίωμα τῆς Χαλδίας τοῦ Πόντου 

 

Οἱ λησμονημένοι Ἓλληνες στή Μικρά Ἀσία καί τόν Πόντο καί τά ἀνθρώπινα δικαιώματα : Προσφορά γιά τά ἐθνικά μας θέματα  Εφραιμίδης , Αναστάσιος Ιωσ.Θεσσαλονίκη : [χ.ἐ.] 1978.

 

 

Οι μάρτυρες του χριστιανισμού ή περί κρυπτοχριστιανών του Πόντου 

Οι Μεγάλοι Κομνηνοί της Τραπεζούντας και του Πόντου. Ιστορική επισκόπηση τηςΒυζαντινής Αυτοκρατορίας του μικρασιατικού Ελληνισμού, 14-1461, Αθήνα,

 

Οι Μεγάλοι Κομνηνοί του Πόντου και οι Σελτζούκοι του Rûm (Ικονίου) την περίοδο 15/6-1222. Η διήγηση του Ibn Bibi για την κατάληψη της Σινώπης, 1214, Αρχείον Πόντου 39 (Αθήνα 1984),169-193

 

Οι Μπαφραλήδες.Οι τουρκόφωνοι Πόντιοι και η πολιτική συμπεριφορά τους. ΣΤΑΘΗΣ Ν. ΚΑΛΥΒΑΣ. Ο κ. Στάθης Ν. Καλύβας είναι αναπληρωτής καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο του Σικάγου. Το ΒΗΜΑ, 06/01/2002 , Σελ.: 25.

 

Οι οικισμοί των Ελλήνων στο μικρασιατικό Πόντο το 19 [Χάρτης] : Φύλλα 12 / επιμέλεια Οδυσσέας Λαμψίδης , Γιάννης Ταϊγανίδης. - Θεσσαλονίκη : Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, 1989. - Εισαγωγή: Οδυσσέας Λαμψίδης

 

   Οι οικισμοί των Ελλήνων στο Μικρασιατικό Πόντο το 1920 :(Φύλλα 12)  Λαμψίδης Οδυσσεύς Α. , Ταϊγανίδης , Γιάννης , - 1989


 Οι πατρίδες των ελλήνων : Μικρά Ασία-Πόντος-Κωνσταντινούπολη-Ανατολική Θράκη-Ανατολική Ρωμυλία-Πελαγονία-Βόρεια Ήπειρος / Θόδωρος Καρτζής

Οἱ Πόντιοι ἀνά τούς αἰώνας : Ἀπό τά περασμένα  Ασλανίδης , Σάββας

Οι Πόντιοι του Καυκάσου περιφερείας Κάρσ-Αρδαχάν : Ιστορία-Λαογραφία  Οι ρίζες μας  Μελετίδης , Γιάννης Α.[Βέροια] : Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Συνοικισμού Λαζοχωρίου Δήμου Βέροιας "Η Αθηνά" 1984.

 

 Οι Τούρκοι της Μαύρης Θάλασσας : Μερικές απόψεις περί της εθνικής και πολιτιστικής τους προέλευσης  Meeker , Michael E., Ανδρεάδης , Γεώργιος Κυρ. (1936-) Θεσσαλονίκη : Ερωδιός c2000

 

 

 

Οἱ Τριπολίτ : Δρᾶμα σέ τρεῖς πράξεις καί μία εἰκόνα : Ἰδίωμα τῆς Χαλδίας τοῦ Πόντου  Μαυροπούλου - Βαφειάδου , Άννα Ἀθήνα : [χ.ἐ.] 1976

 

Οικονομία και κοινωνία στον Παρευξείνιο χώρο  Μαλκίδης , Θεοφάνης. Αθήνα : Γόρδιος 2002.

 

Οικονομία και κοινωνία στον Παρευξείνιο χώρο Μαλκίδης , Θεοφάνης

Οικονομίδης Δ.: Δημώδης ιατρική εν Θράκη. Αρχεία Θρακικού Θησαυρού 16: 181-228. 1951.

Οικονομίδης, Δημήτριος Η. Ο Πόντος και τα δίκαια του εν αυτώ Ελληνισμού : Από χωρογραφικής, εθνογραφικής και ιστορικής απόψεως / Δ. Η. Οικονομίδου. - 2η έκδ. - Αθήνα : Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 1998. - 198σ. · 21x14εκ. - (Επιτροπεία Εθνικών Δημοσιευμάτων.8)

 

 Οἴνωψ Πόντος .  Mertz , Henriette, Ζαΐρης , Νικόλαος. Ἀθῆναι : Νέα Θέσις 1995.

 

 

Όμηρος. Ομήρου Οδύσσεια στην ποντιακή διάλεκτο / Ομήρου · επιμέλεια Νίκος Γρηγοριάδης · μετάφραση Παύλος Κοτανίδης. - Αθήνα : Κάκτος, 02. –

 


 Ομιλίας του Πολυχρόνη Ενεπεκίδη από το Σύλλογο Αργοναύται-Κομνηνοί με τίτλο "Οι διωγμοί των Ελλήνων του Πόντου (1908-1918).

 

Οσία Ταϊσία η Πόρνη από Αντιόχεια του Πόντου και Όσιοι Ανδρόνικος και Αθανασία από Αντιόχεια του Πόντου Ὁσιομάρτυς Δόμνα ἀπό Νικομήδεια τοῦ Πόντου 28 Δεκεμβρίου 303 μ.Χ  Ὃσιος Μελέτιος : Ἀπό Μουταλάσκη τοῦ Πόντου : (1035-1105 μ.Χ.)  Μαγδαληνή Μοναχή Ἀθήνα : Μονή Ἀναλήψεως Κοζάνης 1986

 

 Όταν μιλούν οι άνεμοι : Οδοιπορικό στις αλησμόνητες πατρίδες 

 Παγκόσμιο Κυπριακό Συνέδριο (1ο : 1987 : Θεσσαλονίκη) Θεσσαλονίκη : Οργανωτική Επιτροπή Α ́ ΠΠΣ 1986.

 

 Οίνοψ Πόντος : Φωτοποιητικός περίπλους  Ψιλάκης , Νίκος. Ηράκλειο Κρήτης : Καρμανώρ [2004].

 

Πόλη και χώρα στον Εύξεινο Πόντο. Για παραπομπή: Πετρόπουλος Ηλίας, «Πόλη και χώρα στον Εύξεινο Πόντο», 2007, Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Εύξεινος Πόντος. 3. Πόλη και χώρα.

 

Κ.Παπαρρηγόπουλου, Ιστορία του Ελληνικού έθνους. Έκδ. Νίκας. Εκδ. 8η.Παράρτημα-Βιβλιογραφία. Σελ. 197, Εύξεινος Πόντος.

A.A. Παπαδόπουλος Ιστορική γραμματική της Ποντικής διαλέκτου, Αθήναι 1955.

 

Θ. Παπαθεοδωρίδης. Αξέχαστα από τον Πόντο, Αθήναι 1953.

 

 Ποντιακά ιστορικά ανάλεκτα  Κανδηλάπτης - Κάνις , Γεώργιος Θ. (1881-1971) Θεσσαλονίκη : Κυριακίδης 2000.

 

 Ποντιακά τραγούδια  Ζαζόπουλος , Βασίλης. Αθήνα : Νάκας 1998.

 

 Ποντιακές ἱστορίες  Καλλίδης , Κώστας, Λαμψίδης , Οδυσσέας (1917- )

 Ποντιακές λαϊκές διηγήσεις  Παπαδόπουλος , Σάββας Π. (1928-)

 

 

Παγκόσμιος ναυτική οἰκονομική γεωγραφία : Διά τάς δημοσίας σχολάς ἐμπορικοῦ ναυτικοῦ καί τήν Δ' τάξιν ναυτικῶν γυμνασίων  Χατζηκωνσταντής , Χρ.Οἰνοῦσ[σ]αι : [χ.ἐ.] 1970.

 

Α. Πάλλης. Οι πρόσφυγες του Πόντου, Μικρασιατικά Χρονικά, τ.

ΙΑ΄ (1964).

 

Παμπούκης Ι.: Μύθοι της Οινόης του Πόντου. Παράρτημα 6, Περιοδικόν Αρχείον Πόντου. Αθήναι 1963.

Παμπούκης, Ι. Τ. Μύθοι της Οινόης του Πόντου / Ι. Τ. Παμπούκη. - Αθήνα : Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, 1963. - 304σ. · 26x18εκ. - (Αρχείον Πόντου · 6).

 

 

 Παναγία Σουμελᾶ : Θρῦλοι καί ἱστορία : 380-1965  Παπαδημητρίου , Ρούλα Θεσσαλονίκη : Τυπ. Κ. Δημητρακόπουλου [196-;]

 

Παναγία Σουμελά : Θρύλοι και ιστορία 380-1952  Παπαδημητρίου , Ρούλα [χ.τ.] : [χ.ε.] [1952].

 

Μαριλίνας Παναγιωτοπούλου / Η αδελφότητα Κρωμναίων στην Τραπεζούντα.

 

Παναγία Σουμελᾶ : Πανελλήνιο προσκύνημα καί ἱερό σύμβολο 1951-1977  Τανιμανίδης , Παναγιώτης Γ.Θεσσαλονίκη : Σωματεῖο "Παναγία Σουμελᾶ" 1978.

 

  Παναγιωτόπουλος Χρήστος-Αναγνωστάκης Ηλίας, Η ελληνοτουρκική σύγκρουση στη Μικρά Ασία κατά το Μεσαίωνα (1040-1461), Στρατιωτική Ιστορία, τεύχος 42, σσ. 40-49, Αθήνα.

Παναγούλιας Π.: Παροιμίες του λαού μας. Ερμηνεία, Ειδολογική κατάταξη, Καλολογικά στοιχεία. Ιστορικές Εκδόσεις Στ. Δ. Βασιλόπουλος, Αθήνα 1981.


Πανάρετος Μιχαήλ: εκδ. Ο. Λαμψίδης, "Μιχαήλ του Παναρέτου περί των Μεγάλων Κομνηνών", Αρχείον Πόντου 22 (1958), 1-128.


Πανάρετος Μιχαήλ: εκδ. Σπ.Π. Λάμπρος, "Το τραπεζουντιακόν χρονικόν του πρωτοσεβαστού και πρωτονοταρίου Μιχαήλ Παναρέτου", Νέος Ελληνομνήμων 4 (1907), 257-295.

 

Παπαδάκη, Αντωνία. Προσωπικές ιστορίες και ιστορία : Ο ιστορικός χώρος του Πόντου μέσα από την αυτοβιογραφία του Ιωάννη Αβρααμίδη / Αντωνία Παπαδάκη. - 1η έκδ. - Θεσσαλονίκη : Κυριακίδη Αφοί, 06. - Πρόλογος: Πελαγίδης Στάθης, Αργυρού Έφη.


Παπαδόπουλος Ι.Β., "Περί της εν Τραπεζούντι σχολής θετικών επιστημών", Εκκλησιαστική Αλήθεια 39 (1919), 12-30.

Παπαδόπουλος, Άνθιμος Α. Ιστορική γραμματική της ποντικής διαλέκτου / Άνθιμου Α. Παπαδόπουλου. - 2η έκδ. - Αθήνα : Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, 1997. - 248 σ. · 24x17εκ. - (Περιοδικόν "Αρχείον Πόντου" · 1)

 

Παπαδόπουλος, Άνθιμος Α. Ιστορικόν λεξικόν της ποντικής διαλέκτου : Μ-Ω / Άνθιμου Α. Παπαδόπουλου. - Αθήνα : Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, 1961. - 559σ. · 27x19εκ. - (Αρχείον Πόντου · 3)
                                                                                                   

                  

Παπαδόπουλος, Γεώργιος Θ. Ποντιακά σύμμικτα : Άρθρα, μελέτες / Γεώργιος Θ. Παπαδόπουλος. - Θεσσαλονίκη : Κυριακίδη Αφοί, 1999. –

Παπαδόπουλος, Γεώργιος Θ. Ποντιακές προσωπικότητες του ού αιώνα / Γεώργιος Θ. Παπαδόπουλος. - 1η έκδ. - Θεσσαλονίκη : Κυριακίδη Αφοί, 01. –

 

Παπαδόπουλος, Δημήτριος Σ. Ραφαήλ Σταυριώτης : Έλλην εκ Πόντου, τραπεζούντιος προσκυνητής / Δημήτριος Σ. Παπαδόπουλος · εικονογράφηση Δημήτριος Μοράρος. - 3η έκδ. - Αθήνα : Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη, 1996. –

 

Παπαδόπουλος, Σάββας Π. Λόγοι και αντίλογοι / Σάββα Πορφ. Παπαδόπουλου. - Αθήνα : Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, 01. - 641σ. · 24x17εκ. - (Περιοδικού "Αρχείον Πόντου" Παράρτημα · 21)τ.2

 

Παπαδόπουλος, Σάββας Π. Παροιμιόμυθοι / Σάββα Πορφ. Παπαδόπουλου. - Αθήνα : Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, 01. - 376σ. · 24x17εκ. - (Περιοδικού "Αρχείον Πόντου" Παράρτημα · 21)τ.1

 

Παπαδόπουλος, Σάββας Π. Ποντιακές λαϊκές διηγήσεις / Σάββα Πορφ. Παπαδόπουλου · εικονογράφηση Ευγενία Παπαδοπούλου - Μποβασιάνου. - Θεσσαλονίκη : Κυριακίδη Αφοί, 02.


Παπαδόπουλος-Κεραμεύς Α. (εκδ.), FontesHistoriaeImperiiTrapezuntini, St. Petersburg 1897.

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α. Άνθιμος: «Ο Πόντος διά των αιώνων», Αρχείον

Πόντου, σύγγραμμα περιοδικόν, τόμος 1, Αθήναι 1928.

 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Θ. Γεώργιος: «Ποντιακές προσωπικότητες του 20ου

αιώνα». Κυριακίδης, Θεσσαλονίκη 2001.

 

-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ( Σταυριώτης): «Αρχείον Σταυρί», Αθήνα 1985.

 


Παπαδόπουλος-Κεραμεύς Α., Ανάλεκτα Ιεροσολυμιτικής Σταχυολογίας, 1-5, St. Petersburg 1897, επανέκδ. Amsterdam 1965.

Παπαδοπούλου - Συμεωνίδου, Παρύσατις. Pontos = Πόντος: Ανάμεσα στο χθές και στο αύριο : Between yesterday and tomorrow / Parysatis Papadopoulou - Symeonidou · μετάφραση Stratos Mavrantonis , Xanthoula Mavrantonis. - Θεσσαλονίκη : Κυριακίδη Αφοί, 01. –

 

Παπαδοπούλου - Συμεωνίδου, Παρύσατις. Πόντος - Ανάμεσα στο χθες και στο αύριο / Παρύσατις Παπαδοπούλου - Συμεωνίδου. - Θεσσαλονίκη : Κυριακίδη Αφοί, 00. –


Παπαποστόλου, Τάσος. Το κλειδί του Αιγαίου : Μύθοι και θρύλοι από τον Πόντο / Τάσος Παπαποστόλου · εικονογράφηση Ζαφείρης Ιωσηφίδης. - 2η έκδ. - Αθήνα : Άγκυρα, 1996. - 188σ. : εικ. · 23x15εκ. - (Ελληνική Λογοτεχνία)

Παπαχριστοδούλου Π.: Η ιατρική στη Θράκη του 19ου αιώνα. Αρχεία Θρακικού Θησαυρού 16: 165-180, 1951.

Κ.Παπαρρηγόπουλου, Ιστορία του Ελληνικού έθνους. Έκδ. Νίκας. Εκδ. 8η.Παράρτημα-Βιβλιογραφία. Σελ.228. Τραπεζούς.

Πελαγίδης, Ευστάθιος. Μικρασιατικός και ποντιακός ελληνισμός : Από την αρχαιότητα μέχρι την ανταλλαγή με το ντοκουμέντο της γενοκτονίας της Γ' εν Αθήναις Εθνοσυνελεύσεως / Πελαγίδης, Ευστάθιος. - Θεσσαλονίκη : Σταμούλης Αντ.

Στάθη Πελαγίδη / Ντοκουμέντα για τις πρώτες οργανωμένες κινητοποιήσεις των Κρυπτοχριστιανών του Πόντου (1857).

Πολατίδης Βασίλειος. 2011. Περιοχές - Πόλεις .  ΑΘΗΝΑΙ Το παλιό όνομα της ποντιακής παραλιακής κωμόπολης Πάζαρ. Βρίσκεται στα σύνορα Ρωσίας-Τουρκίας στο νομό Ριζέ. Είναι γνωστή επίσης απο το όνομα που της έδωσαν οι κάτοικοι της Ατήνα Παζάρ (δηλ, αγορά της Αθήνας).

 

Ποντιακή διάλεκτος. Η "κληρονόμος" του Ομήρου. 02/07/2007. Του δρ. Θωμά Σαββίδη, αναπληρωτή καθηγητή ΑΠΘ .

 

Συλλογικό έργο. Ο Πόντος : Ιστορία, λαογραφία και πολιτισμός / Συλλογικό έργο · επιμέλεια Γεωργιάδης Θανάσης. - Θεσσαλονίκη : Μαλλιάρης Παιδεία, [χ.χ.].

Παπινιανού Αιμ. (=Ν.Δημητρακοπούλου): Νομικά σκαλαθύρματα. Τεύχος 2ον, ΙΑ΄. Το δίκαιον εν ταις παροιμίαις. Εν Αθήναις 1897.

   Παραδοσιακοί χοροί :Μακεδονίας - Θράκης - Μ. Ασίας - Πόντου . - (Λαογραφία - Παράδοση , 25). Τόσκα - Κάμπα , Σούλα - 1999.

 

 Παρατηρήσεις για τα βυζαντινά θέματα Παφλαγονίας και Χαλδίας κατά την μεταγενέστερη περίοδο της ιστορίας τους, τέλη 11 ου -αρχές 13 ου αι., Πρακτικά Γ΄Πανελληνίου Συνεδρίου για τον Ελληνισμό της Μικράς Ασίας, Θεσσαλονίκη 1996.

 

Παρευξείνιος διασπορά : οι ελληνικές εγκαταστάσεις στις βορειοανατολικές περιοχές του Ευξείνου Πόντου / Βλάσης Αγτζίδης. Συγγραφέας:  Αγτζίδης, Βλάσης, Ημερομηνία έκδοσης:  1997.

 

Παράρτημα Περιοδικού "Αρχείον Πόντου" · 24 A History of Greece to the Death of Alexander the Great - Page 89 by John Bagnell Bury - 1913 - 909 pages COLONIES ON THE COASTS OF THE EUXINE, PROPONTIS, AND NORTH AEGEAN The voyage of the Argonauts in quest of the golden fleece com- Legend  ...

 

Παρατηρήσεις στήν οἰκογενειακή καί συγγενειακή ὀργάνωση τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου  Αλεξάκης , Ελευθέριος Παν. (1944- )Ἀθῆναι : [χ.ἐ.] 1983.

 

 Παρευξείνιος διασπορά :οι ελληνικές εγκαταστάσεις στις βορειοανατολικές περιοχές του Εύξεινου Πόντου. Αγτζίδης , Βλάσης - 1997

 


Παρθένιος Μεταξόπουλος, Ιστορικόν της πόλεως Τραπεζούντος... Συνεξεδόθη μετά της υπό του Νεοφύτου ιεροδιακόνου Πελοποννησίου του Καυσοκαλυβίτου εκδοθείσης ακολουθίας των οσίων και θεοφόρων πατέρων Βαρνάβα και Σωφρονίου και του ιερού Χρυσοστόμου και της ιστορίας της μονής της Παναγίας Σουμελά, Leipzig 1775.

Παροιμίες του Πόντου και παροιμιακές φράσεις / επιμέλεια Φόρης Παροτίδης. - Θεσσαλονίκη : Μαλλιάρης Παιδεία, 1991. - 162σ. · 24x17εκ. - (Πόντος)

 

Παυλίδης, Αντώνης Υ. Το φροντιστήριο Τραπεζούντας : 1900-1914 / Αντώνης Υ. Παυλίδης. - 1η έκδ. - Αθήνα : Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, 04. - 379σ. ·

 

Πελαγίδης, Ευστάθιος. Άγιος Γεώργιος Περιστερεώτα : 10 χρόνια: Συμβολή στην ιστορία των μοναστηριών του Πόντου / Στάθης Πελαγίδης. - Θεσσαλονίκη : Κυριακίδη Αφοί, 1998. –

 

Πελαγίδης, Ευστάθιος. Μικρασιατικός και ποντιακός ελληνισμός : Από την αρχαιότητα μέχρι την ανταλλαγή με το ντοκουμέντο της γενοκτονίας της Γ' εν Αθήναις Εθνοσυνελεύσεως / Πελαγίδης, Ευστάθιος. - Θεσσαλονίκη : Σταμούλης Αντ., 04. - 488σ. ·

 

Πελαγίδης, Ευστάθιος. Ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας και του Πόντου : Ιστορική επισκόπηση / Στάθης Πελαγίδης. - 1η έκδ. - Θεσσαλονίκη : Μαλλιάρης Παιδεία, 01. - 231σ. · 24x17εκ.


Πελαγίδης, Ευστάθιος. Ο ηρωικός Πόντος : Γενοκτονία, προσφυγιά, ιστορία, πολιτισμός / Πελαγίδης, Ευστάθιος. - 1η έκδ. - Αθήνα : Τζιαμπίρης - Πυραμίδα, 06. –

 

Πελαγίδης, Ευστάθιος. Ο κώδικας της Ιερής Μονής Αγίου Γεωργίου Περιστερέωτα : Σπάνια ντοκουμέντα για την ιστορία των Ελλήνων του Πόντου: Από το αρχείο της οικογένειας Γραμματικοπούλου / Στάθης Πελαγίδης. - 1η έκδ. - Θεσσαλονίκη : Κυριακίδη Αφοί, 01. –

 

Πελαγίδης, Ευστάθιος. Σπάνια ντοκουμέντα για την ιστορία των Ελλήνων του Πόντου : Γενεαλογικοί πίνακες της ηρωικής Σάντας: Από το αρχείο της οικογενείας Γραμματικοπούλου / Στάθης Πελαγίδης. - 1η έκδ. - Θεσσαλονίκη : Κυριακίδη Αφοί, 02. –

 

Πελαγίδης, Ευστάθιος. Το κρυπτοχριστιανικό ζήτημα στον Πόντο / Ευστάθιος Πελαγίδης. - 1η έκδ. - Θεσσαλονίκη : Κυριακίδη Αφοί, 1996.

 

Περιήγησις εις τον Πόντον / υπό Κωνσταντίνου Ν. Παπαμιχαλοπούλου.
Συγγραφέας:  Παπαμιχαλόπουλος, Κωνσταντίνος Ν., Ημερομηνία έκδοσης:  1903.

 

Περί Πόντου καί Τραπεζούντος : Ἱστορία, λαογραφία, γεωγραφία, στατιστική : Πλουτισμένο με γκραβοῦρες Ιωαννίδης , Σάββας Ο. (1943- )Ἀθήνα : Κουλτούρα 1981

 

 

Περιήγησις εἰς τόν Πόντον  Παπαμιχαλόπουλος , Κωνσταντίνος Ν. (1854-1923) Ἀθήνησιν : Τυπ. Κράτος 1903

 

Πέτρινες μνήμες : Οδοιπορικό στις χαμένες πατρίδες του Πόντου  Ζαραβέλας , Δημήτρης Αθ.Αθήνα : Δωδώνη 1992.

 

Πέτρινες μνήμες : Οδοιπορικό στις χαμένες πατρίδες του Πόντου  Ζαραβέλας , Δημήτρης Αθ.Αθήνα : Δωδώνη 1992.

 

Πιτσέλη - Τσικοπούλου, Αναστασία. Τζουμά, το χωριό που το έλεγαν Ευτυχία / Αναστασία Πιτσέλη - Τσικοπούλου. - Αθήνα : Ελληνικά Γράμματα, 1999. –

Πιτυκάκης Μ.: Γλωσσικά. Περ. Αμάλθεια, τόμ. 10, τευχ. 40, σελ. 235 κ.εξ.

Πολίτης Ν.: Λαογραφικά Σύμμεικτα. Τόμ. Α΄, Αθήναι 19.

Πολίτης Ν.: Μελέται περί του βίου και της γλώσσης του Ελληνικού λαού. Παροιμίαι. Αθήναι, Τύποις Π.Δ. Σακελλαρίου/ Βιβλιοθήκη Μαρασλή. Τόμ. Α΄, 1899. Τόμ. Β΄ 1900, τόμ. Γ΄ 1901, Τόμ. Δ΄ 1902. Φωτοτυπική ανατύπωσις της πρώτης εκδόσεως. Εκδ. Οργανισμός «Εργάνη», Αθήναι 1965.

Πόλη και χώρα στον Εύξεινο Πόντο. Για παραπομπή: Πετρόπουλος Ηλίας, «Πόλη και χώρα στον Εύξεινο Πόντο», 2007, Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Εύξεινος Πόντος. 3. Πόλη και χώρα. Ως παράδειγμα θα μπορούσαμε να αναφέρουμε την περίπτωση της Θεοδοσίας,…

 

 Ποντιακά ανέκδοτα : Διηγήματα, ποντιακή δημοτική ποίηση, παροιμίες : Το αμίμητο ποντιακό χιούμορ  Μελανοφρύδης , ΠαντελεήμωνΘεσσαλονίκη : Αφοί Κυριακίδη c2005

 

Ποντιακά δημοτικά τραγούδια  Τσιρκινίδης , Ηλίας Α. (1915-)Αθήνα : [χ.ε.] [1998].

 Ποντιακά ήθη και έθιμα :ποντιακά παραμύθια, πίνακες εγκατάστασης προσφύγων στην Ελλάδα (Ποντίων, Καυκασίων, Θρακών, Μικρασιατών και Ανατολικής Ρωμυλίας) Τσοπουρίδης , Θωμάς - 2003

Ποντιακά ιστορικά ανάλεκτα  Κανδηλάπτης - Κάνις , Γεώργιος Θ. (1881-1971)Αλεξανδρούπολις : [χ.ε.] 1925

 

 Ποντιακά λαογραφικά σύμμεικτα : Ανέκδοτα - Παραμύθια - Παραδόσεις  Παπαδόπουλος , Σάββας Π. (1928-)Θεσσαλονίκη : [χ.ε.] ; Θεσσαλονίκη : Μαίανδρος 1991-1998.

 

Ποντιακές ἱστορίες. υπό Καλλίδης , Κώστας, Λαμψίδης , Οδυσσέας (1917- )

Ποντιακή διάλεκτος. Η "κληρονόμος" του Ομήρου. 02/07/2007. Του δρ. Θωμά Σαββίδη, αναπληρωτή καθηγητή ΑΠΘ .

Πόντος. Από τη Βικιπαίδεια. Ο Πόντος. Η περσική κυριαρχία.


Σκουλούδης, Α. Γ., Έρημες χώρες - νεκρές πολιτείες, Αθήνα, 1919.

Στούρνας, Κώστας, Σμύρνη – Χρονικό του 1922, Αθήνα.

Στοφόρος, Κωνσταντίνος, Ίμβρος, Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα, 1998,.

Στρούζα-Μαργαρίτη, Στάσα, Η κυρά της Σμύρνης, Εκδόσεις Νικολαιδη, Αθήνα, 1986.

Ποντιακή λαογραφία : (Οι 4 εποχές και οι μήνες τους)  Γαλανίδου - Μπαλφούσια , Έλσα Αθήνα : Επιτροπή Ποντιακών Μελετών 1999.

 

Ποντιακός ελληνισμός : Από τη γενοκτονία και το σταλινισμό στην Περεστρόικα   Αγτζίδης , ΒλάσηςΘεσσαλονίκη : Κυριακίδης 1991

 

   Ποντιακός ελληνισμός :από τη γενοκτονία και το σταλινισμό στην περεστρόϊκα Αγτζίδης , Βλάσης - 1995.

 

Πόντιοι : Δικαίωμα στη μνήμη  Χαραλαμπίδης , Μιχάλης (1951-), Φωτιάδης , Κώστας Ε. (1948- ) [Θεσσαλονίκη] : Ηρόδοτος 1987

 

   Πόντιοι :δικαίωμα στη μνήμη Χαραλαμπίδης , Μιχάλης Φωτιάδης , Κωνσταντίνος , - 1991

 

Πόντιοι μετανάστες από την πρώην Σοβιετική Ένωση : Κοινωνική και οικονομική τους ένταξη  Κασιμάτη , Κούλα Αθήνα : Υπουργείο Πολιτισμού 1992

 

 

Πόντιοι. Από τη Βικιπαίδεια. Πόντιοι ονομάζονται οι Έλληνες που κατάγονται από την περιοχή του Πόντου δηλαδή τα νότια παράλια της Μαύρης θάλασσας (Εύξεινος

 

Πόντος - Ἀνατολία : Ἡ Βόρεια Μ. Ἀσία καί τό ἀρμενικό ὀροπέδιο ἀνατολικά τοῦ Εὐφράτη : Φωτογραφικό ὁδοιπορικό  Κορομηλά , Μαριάννα (1949- ), Έβερτ , Λίζα, Μηναΐδη , Ντόρα, Φακίδη , Μαρία.

 

Πρόσωπα του Πόντου-Ενδεικτικά. Εγκ. Επιστήμη και Ζωή. Καππαδοκία. Μεγάλη χώρα της Μικράς Ασίας γνωστή από την αρχαιότητα.

 

Ο Πόντος των μύθων υπό Σύνδεσμος Ποντιακών Σωματείων Ν. Ελλάδας και Νήσων-[Αθήνα] : Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος : Σύνδεσμος Ποντιακών Σωματείων Ν. Ελλάδας και Νήσων, [χ.χ.]. -

 

 Πόντος - Ανατολία :η βόρεια Μ.Ασία και το αρμενικό οροπέδιο ανατολικά του Ευφράτη :φωτογραφικό οδοιπορικό Κορομηλά , Μαριάννα Έβερτ , Λίζα , Μηναϊδή , Ντόρα , Φακίδη , Μαρία , - 1994

Πόντος - Καπαδοκία : Το δωδέκατο βιβλίο των Γεωγραφικών  Στράβων (π. 63 π.Χ.-π. 19 μ.Χ.), Παπαδόπουλος , Βασίλειος Μ. Θεσσαλονίκη : Κυριακίδης 1998.

 

Πόντος - Μικρά Ασία - Θεσσαλονίκη : Φωτογραφικά ιστορικά τεκμήρια :  Άννας Θεοφυλάκτου. Θεσσαλονίκη : Δήμος - Κέντρο Ιστορίας ; - : - 2000.

 

Πόντος : Ανάμεσα στο χθες και στο αύριο  Παπαδοπούλου - Συμεωνίδου , Παρύσατις Θεσσαλονίκη : Κυριακίδης c2000.

 

Πόντος : Γη των τραντέλλενων  Ζαμπάρτας , Ιωάννης Μ.Αθήνα : Υπουργείο Εθνικής Άμυνας 2001.

 

Πόντος : Δόξα και πόνος : Προσκυνηματικό οδοιπορικό  Σχοινιωτάκης , Εμμανουήλ Κ.Αθήναι : Orpheus 1988.

 

Πόντος : Επιστροφή στην Ιθάκη : Οδοιπορικό μνήμης και γεωγραφίας   Ελευθεριάδης , Ελευθέριος Ευσ.Θεσσαλονίκη : Αφοί Κυριακίδη c2004.

 

Πόντος : Ὃπως τόν ἔζησα καί τόν γνώρισα  Ασλανίδης , Λεωκράτης Λ.

   Πόντος :ένα ανοιχτό ζήτημα :οι εθνικές εκκαθαρίσεις στον Πόντο, το κίνημα Ανεξαρτησίας, η ελληνοαρμενική ομοσπονδία, οι αυτόνομες ελληνικές περιοχές στη Ε.Σ.Σ.Δ., οι σταλινικές διώξεις . - (Ατραπός , 6). Αγτζίδης , Βλάσης - 1996.

 

Πόντος, μηνιαίον περιοδικόν όργανον του εν Μερζιφούντι Ελληνικού Συλλόγου Πόντος-Στατηρόπουλος, Ιωάννης Γ., Διευθυντής και υπεύθυνος. 1910 -

 

Κανονισμός του εν Πύργω Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Ο Εύξινος Πόντος. 1889.

 

Ένα επεισοδιακό ταξίδι στον Πόντο και στη Γεωργία : (Τραπεζούντα- Τόνγια - Μονή Σουμελά - Βατούμ - Τάκοβα και Τυφλίδα)/ Γιώργου Χ. Χιονίδη-Χιονίδης, Γιώργος Χ., 1934-1996.

 

 

 Πόντος γενοκτονία : "Όσα ενθυμούμαι από την περιπετειώδη ζωή μου" : Μια αληθινή ιστορία της γενοκτονίας. Ένα ορφανό παιδί του Πόντου ζητά "το δικαίωμα  στην μνήμη των γονεών και των αδελφών του".   Ηλιάδης , Χρήστος Αθήνα : Γόρδιος 2002.

 

 Πόντος και ασήμι : Το δώρο της γης .  Δεστούνη - Γιαννουλάτου , Μαρία Χριστίνα. Αθήνα : Μουσείο Μπενάκη c2004.

 

ΠΟΝΤΟΣ. ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ. ΠΕΛΑΣΓΟΣ

 

 Πόντος ο ελληνικός : Μύθοι - θρύλοι - ιστορία : Ποιητική σύνθεση 

  Πόντος  Εφραιμίδης , Δημήτρης Ν. Αθήνα : Πελασγός 1986.

ΠΟΝΤΟΣ. ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ. ΠΕΛΑΣΓΟΣ

Ηλιάδης, Χρήστος, Πόντος Γενοκτονία – Όσα ενθυμούμαι από την περιπετειώδη ζωή μου, Γόρδιος, Αθήνα, 02, ISBN: 9607083539.

Πόντος. Ιστορία-λαογραφία-πολιτισμός, 5 8 chapters (in collab. with Th., Georgiades) in the collective vol. Θεσσαλονίκη 1991, 103-115, 116-125, 174-181, 8-216, 217-2, 221-223, 224-238, 263-272 & bibliogr. 688-689, 693-694, 697-700


Πόντος-Ανατολία, Η βόρεια Μικρά Ασία και το αρμενικό οροπέδιο ανατολικά του Ευφράτη, φωτογραφικό οδοιπορικό, κείμενα Μαριάννα Κορομηλά, φωτογραφίες: Λίζα Έβερτ, Ντόρα Μηναΐδη, Μαρία Φακίδη, Αθήνα 1989.

Πραγματεία περί Πόντου : Λόγος ἐκφωνηθείς εἰς τό ἐν Μασσαλία Παμπόντιον Συνέδριον τήν 22 Ιαν. - 4 Φεβρ. 1918 Κωνσταντινίδης , Κωνσταντίνος Ἀθήνα : Καραβίας 1986

 

 

Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου: Εισαγωγή της Ιστορίας του Ποντιακού Ελληνισμού στα Διδακτικά Βιβλία , (1999:, Αθήνα) , 070 – 1999

Πρόσωπα του Πόντου-Ενδεικτικά. Εγκ. Επιστήμη και Ζωή.

Πρωία Θράκης, Α. Αντωνιάδου, Κομοτηνή, αρ.φ. 781, 28.7.60., Ι. Κανδηλάπτου-Κάνεως, Διευκρίνησις των ονομασιών Πόντιοι-Λαζοί. Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια.


Ράλλη, Βασιλική, Πατρίδα αξέχαστη - Μικρά Ασία, Ακρίτας, Αθήνα, 03, ISBN: 960328047X.

Ράλλη, Βασιλική, Πηνελόπη, Ακρίτας, Αθήνα, 04, ISBN: 9603281468.

Ροδάκης, Περικλής, Η ιστορία του Πόντου: Από την τουρκική κατάκτηση ως την γενοκτονία και τον ξεριζωμό, Γόρδιος, Αθήνα, 04, ISBN: 9607083644.

Ροδάκης, Περικλής, Ο Τουρκικός εθνικισμός,, η γενοκτονία των Αρμενίων και το ξερίζωμα του Ελληνισμού της Μικράς Ασίας, Αρμενικό Λαϊκό Κίνημα, Αθήνα, 1987.

 Πυρρίχιος χορός : (Σέρα - Τρομαχτός) : (Ιστορική ανάλυση - Συμβολή στη λαογραφία)  Αθανασιάδης , Δημήτριος Αθ.Θεσσαλονίκη : Κυριακίδης 2006

 

 

Πῶς καί γιατί ἐματαιώθη ἡ δημοκρατία τοῦ Πόντου. υπό Παυλίδης , Ελευθέριος Δ.Ἀθῆναι : Τυπ. Νικ. Απατσίδη 1956.

Ρηγάτος Γ. και Μαμαλάκης Μ.: Η προληπτική ιατρική στη Νεοελληνική λαϊκή παράδοση. Αρχεία Ιατρικών Εταιρειών 6: 1-3, 1980.

Ρηγάτος Γ.: Η αρχαία Ελληνική ιατρική στη λαϊκή μας παράδοση. Νέα Δομή, Τεύχ. 7, σελ. 9-12, (Δεκ.) 1976.

Ρηγάτος Γ.: Η υγεία του παιδιού στη λαϊκή μας παράδοση. Εκδ. Δωδώνη, Αθήνα 1992. [Όπου και βιβλιογραφία 231 λημμάτων].

Ρηγάτος Γ.: Νεοελληνικά ονόματα και επώνυμα με ιατρική προέλευση. Εκδ. ΕΠΟΚ, Λευκωσία 1996.

Ρηγάτος Γ.: Το χρονικό της κυρά μαμής. Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας 6: 193-218, 1994.

Ροδάκης, Περικλής Δ. Η ιστορία του Πόντου : Από τα μυθικά χρόνια ως την τουρκική κατάκτηση / Περικλής Ροδάκης. - Αθήνα : Γόρδιος, 03. –

 

Ροδάκης, Περικλής Δ. Μιθριδάτης Στ ο Ευπάτωρ : Βασιλεύς του Πόντου / Περικλής Ροδάκης. - Αθήνα : Γόρδιος, 1998.

 

Ρωμαϊκή περίοδος στον Πόντο.Εγκυκλοπαίδεια του Ποντιακού Ελληνισμού, Μαλλιάρης Παιδεία, Τόμος 12 (2007). Από τη Βικιπαίδεια.  Το 64/63 π.Χ. ο Πομπήιος ίδρυσε τη διπλή επαρχία Βιθυνίας και Πόντου, η οποία εκτεινόταν κατά μήκος των νότιων παραλίων του Εύξεινου Πόντου και περιλάμβανε ουσιαστικά τις επαρχίες Βιθυνία, Παφλαγονία και Πόντο. Οι παλιές παραλιακές πόλεις όπως η Ηράκλεια, η Σήσαμος, η Σινώπη, η Αμισός, η Κερασούς και η Τραπεζούς έπαιξαν σημαντικό ρόλο στον εξελληνισμό της περιοχής.

 

'Σ σα ταφία : Ποντιακό ταφικό έθιμο Σουρμένων Ελληνικού  Συμεωνίδου - Χείλαρη , Χρυσάνθη Αθήνα : Ένωση Ποντίων Ελληνικού "Τα Σούρμενα" [1994].

 

 'Σ σα ταφία : Ποντιακό ταφικό έθιμο Σουρμένων Ελληνικού  Συμεωνίδου - Χείλαρη , Χρυσάνθη. Αθήνα : Ένωση Ποντίων Ελληνικού "Τα Σούρμενα" [1994]

Σάββα Ι. Κανταρτζή,  Νίκη χωρίς ρομφαία, τομ. Β’, εκδ. ΕΚΠΑ, Κατερίνη, 1975, σσ. 311-317.

Σάββας ὁ Ἡγιασμένος ἀπό Μουταλάσκη τῆς Καππαδοκίας τοῦ Πόντου  Μαγδαληνή Μοναχή Ἀθῆναι : Μονή Ἀναλήψεως Κοζάνης 1987

 Σαββίδης , Θωμάς Σ.Θεσσαλονίκη : Κυριακίδης c1999.

 

Α. Σαββίδης & Σ. Λαμπάκης Γενική βιβλιογραφία περί του Βυζαντινού Πόντου, Αθήνα 1992

 

 

Σαββίδης, Αλέξης Γ. Κ. Οι μεγάλοι Κομνηνοί της Τραπεζούντας και του Πόντου : Ιστορική επισκόπηση της βυζαντινής αυτοκρατορίας του μικρασιατικού ελληνισμό 14-1461 / Αλέξιος Γ. Κ. Σαββίδης. - 1η έκδ. - Αθήνα : Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, 05. - 282σ. · 24x17εκ. - (Παράρτημα Περιοδικού "Αρχείον Πόντου" · 25)

 

Σαββίδης, Αλέξης Γ. Κ. Οι μεγάλοι Κομνηνοί της Τραπεζούντας και του Πόντου : Ιστορική επισκόπηση της βυζαντινής αυτοκρατορίας του μικρασιατικού ελληνισμό 14-1461 / Αλέξιος Γ. Κ. Σαββίδης. - 1η έκδ. - Αθήνα : Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, 05. - 282σ. · 24x17εκ. - (Παράρτημα Περιοδικού "Αρχείον Πόντου" · 25).

 

Σαββίδης, Θωμάς. Η διατροφή στον Πόντο : Ιστορία, εξέλιξη, λαογραφία, βασικές αρχές / Θωμάς Σαββίδης. - 2η έκδ. - Θεσσαλονίκη : Κυριακίδη Αφοί, 02. - 

 

Σαββίδης, Μανόλης. Κ. Π. Καβάφης : Ο κόσμος του και οι εικαστικές μορφές της εποχής του / Μανόλης Σαββίδης , Έφη Ανδρεάδη · μετάφραση Τατιάνα Καποδίστρια , Έφη Ανδρεάδη · επιμέλεια Έφη Ανδρεάδη · ζωγραφική Θεόδωρος Ράλλης , Παύλος Προσαλέντης ο Νεότερος , Συμεών Σαββίδης , Περικλής Τσιριγώτης , Σπυρίδων Σκαρβέλλης , Θάλεια Φλωρά - Καραβία , Κωνσταντίνος Παρθένης , Κωνσταντίνος Μαλέας , Μίκης Ματσάκης , Δημήτριος Λίτσας , Γιάννης Κεφαλληνός , κ.ά. · φωτογράφιση Κώστας Μανώλης , Σταύρος Ψηρούκας , Αθηνά Κούβαρη. - 1η έκδ. - Αθήνα : Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, 03.

 

Σαββίδης Α., "Ο βυζαντινός Πόντος, οι Σελτζούκοι και οι Ντανισμεντίδες Τούρκοι", Αρχείον Πόντου, 47, 1996-1997, 91-106

 

 

 Σακκάς , Γεώργιος Η.Αθήναι - Νίκαια : Τύποις Νικολάου Απατσίδου  1957.

 

 

Το 1955 ο Ιωακείμ Σαλτσής θα εκδόσει τα "Χρονικά Κοτυώρων" στη Θεσσαλονίκη.

Σαμουηλίδης Χ.: Μαύρη θάλασσα. Χρονικό από την τραγωδία του Πόντου. Αθήνα 1970.

Σαμουηλίδης, Χρήστος Σ. Ακριτική γενιά : Στο φλεγόμενο Πόντο / Χρήστος Σαμουηλίδης. - 3η έκδ. - Αθήνα : Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη, 1999. –

 

Σαμουηλίδης, Χρήστος Σ. Ακριτική γενιά : Χρονικό της αντίστασης του Πόντου / Χρήστου Σαμουηλίδη. - 2η έκδ. - Θεσσαλονίκη : Κυριακίδη Αφοί, 1992. –

 

Σαμουηλίδης, Χρήστος Σ. Ιστορία του ποντιακού ελληνισμού / Χρήστος Σαμουηλίδης. - 3η έκδ. - Αθήνα : Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη, 02. –

 

 

Σαμουηλίδης, Χρήστος Σ. Μαύρη θάλασσα : Χρονικό από την τραγωδία του Πόντου / Χρήστου Σαμουηλίδη. - 3η έκδ. - Αθήνα : Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 1994. - 422σ. · 17x12εκ. - (Νεοελληνική Λογοτεχνία · 197)

 

 

Σαμουηλίδης, Χρήστος Σ. Μιθριδάτης ο Μέγας : Ο Ελληνοπέρσης βασιλιάς του Πόντου / Χρήστος Σαμουηλίδης. - Αθήνα : Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη, 1998. - 573σ. · 21x14εκ. - (Ιστορικό  υθιστόρημα)

Σαμουηλίδης, Χρήστος Σ. Οδοιπορικό στον Πόντο : Ταξιδιωτικό / Χρήστου Σαμουηλίδη. - Θεσσαλονίκη : Κυριακίδη Αφοί, 1989. - 140σ. ·

Σαμουηλίδης, Χρήστος Σ. Το λαϊκό παραδοσιακό θέατρο του Πόντου / Χρήστου Σαμουηλίδη. - Θεσσαλονίκη : Κυριακίδη Αφοί, 1991. - 269σ. ·

 Σαν Ψέμματα και σαν Αλήθεια Σωκράτης Α Προκοπίου. Athens. 1928


Σαχινίδης, Φίλιππος. Τα ελληνικά ναυπηγεία : 1956-1985 / Φίλιππος Σαχινίδης. - Αθήνα : Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (Ε.Λ.Ι.Α.), 04. - 219σ. Το βιβλίο εκδόθηκε με την ευγενική χορηγία του κυρίου Κ. Δρακόπουλου

Σειράν κι' χαλάνω : Δρᾶμα ἠθογραφικό σέ τέσσερις πράξεις : Ἰδίωμα τῆς Χαλδίας τοῦ Πόντου Μαυροπούλου - Βαφειάδου , Άννα. Ἀθήνα : Τυπ. Παπαδογιάννη 1974

 

Σελίδες ἐκ τῆς μαύρης ἐθνικής συμφοράς τοῦ Πόντου  Γαβριηλίδης , Αντώνιος Ι.Θεσσαλονίκη : Κυριακίδης c2002.


 Σελίδες εκ της συμφοράς του Πόντου : 1921 - 1924 / Παντελή Χ. Βαλιούλη  Βαλιούλης, Παντελής Χ.  Σελίδες εκ της συμφοράς του Πόντου 1921-1924  Βαλιούλης , Παντελής Χ.  Σελίδες εκ της συμφοράς του Πόντου 1921-1924  Βαλιούλης , Παντελής Χ. Αθήναι : [χ.ε.] 1957.

 

 

Σιμά 'σ σον Δαφνοπόταμον [CD-Audio] = By the Daphnopotamos=In der nahe von Daphnopotamos : Παραδοσιακά τραγούδια του ανατολικού Πόντου / ερμηνεία Μιχάλης Καλιοντζίδης , Γεργούλης Λαφαζανίδης. - Θεσσαλονίκη : Κυριακίδη Αφοί, [χ.χ.].

 

Σιναπλίδου - Αποστολοπούλου, Αγαθή. Από τη Μαύρη θάλασσα στη χώρα του Ιάσονα : Γεγονότα και αληθινές ιστορίες / Αγαθή Σιναπλίδου - Αποστολοπούλου. - Θεσσαλονίκη : Ερωδιός, 03. –

 

 Σινώπη, Ἀμάσεια, Ἀμισός .  Ατακτίδης , Στυλιανός Γ. Θεσσαλονίκη : [χ.ἐ.] 1975.

 

Σίσκος, Ευάγγελος Π. Η οικονομική συνεργασία του Εύξεινου Πόντου : Και η περιφερειακή οικονομική ολοκλήρωση των χωρών της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών / Ευάγγελος Π. Σίσκος. - 1η έκδ. - Αθήνα : Παπαζήσης, 01. –

 

Σίσκος, Ευάγγελος Π. Οικονομική συνεργασία του Ευξείνου Πόντου ΟΣΕΠ : Προβλήματα και προοπτικές / Ευάγγελος Π. Σίσκος. - Αθήνα : Παπαζήσης, 1998. -

  Σκαλιέρης Γ.Κ., Η Αυτοκρατορία της Τραπεζούντος, Ελεύθερη Σκέψις, Αθήνα, 1995 (επανέκδοσις).

ΣΚΑΛΙΕΡΗΣ ΚλεάνθουςΓεώργιος: «Η Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας», Εν Αθήναις 1921.

 

Σκαλιέρης, Γεώργιος Κ. Η αυτοκρατορία της Τραπεζούντος : Περί της εθνογραφικής, δημογραφικής και κοινωνικής συγκροτήσεως του Πόντου και της ποντικής Παφλαγονίας / Γεωργίου Κλεάνθους Σκαλιέρη. - 1η έκδ. - Αθήνα : Ελεύθερη Σκέψις, 1995. -.

 

Σκουλούδης, Α. Γ. Έρημες χώρες νεκρές πολιτείες : Ανά τον ελληνικό Πόντο / Α. Γ. Σκουλούδη. - Θεσσαλονίκη : Κυριακίδη Αφοί, 1987. –

 

Σκύμνος ο Χίος. Περιήγησις. Περίπλους. Πόντου Εύξεινου και Μαιώτιδος λίμνης περίπλους / Σκύμνου Χίου , Σκύλακος του Καρυανδέως , Ανωνύμου · μετάφραση Δημήτριος Γ. Κουτρούμπας. - 1η έκδ. - Αθήνα : Νέα Θέσις, 1999. - 263σ. · 21x14εκ. - (Αρχαίοι Έλληνες Γεωγράφοι · 4)

Σολωμονίδης Χρ.: Η ιατρική στη Σμύρνη. Αθήνα 1955.

Σουμελά και Τραπεζούς : Απόσπασμα από το βιβλίο Τουρκική Αρμενία και Ανατολική Μικρά Ασία  Tozer , Henry Fanshawe (1829-1916), Ανδρεάδης , Γεώργιος Κυρ. (1936-) Θεσσαλονίκη : Ερωδιός c2000.

 

Σοφιανίδης, Χριστ. Ελληνισμός του Πόντου από την πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. : Πτυχές του ζητήματος / Χριστ. Σοφιανίδης , Galina V. Redko. - Αθήνα : Πελασγός, 05. –

 

Σπάνια ντοκουμέντα για την ιστορία των Ελλήνων του Πόντου : Γενεαλογικοί πίνακες της ηρωικής Σάντας : Από το αρχείο της οικογενείας Γραμματικοπούλου  Πελαγίδης , Ευστάθιος Θεσσαλονίκη : Κυριακίδης c2002.

 

Σπάρταλη, Άννα. Λίγο πριν από τον γάμο : Διηγήματα / Άννα Σπάρταλη · επιμέλεια σειράς Ελένη Γκίκα. - Αθήνα : Άγκυρα, 04. - 139σ. · x14εκ. –

 

Σπυράντης, Ανδρέας Α. Συμβολή εις τα λαογραφικά της Σάντας του Πόντου / Ανδρέα Αγ. Σπυράντη. - Θεσσαλονίκη : Κυριακίδη Αφοί, 1990.

 

Σπυράντης, Ανδρέας Α. Τραπεζούς και η μονή Σουμελά του Πόντου : Αναμνήσεις από τα χρόνια 1910 - 1922 / Ανδρέα Αγγ. Σπυράντη. - Θεσσαλονίκη : Κυριακίδη Αφοί, 1991. –

 

Στα χρόνια των κατακόμβων. Μάρτυς Ιουλιανή από Νικομήδεια του Πόντου 21 Δεκεμβρίου 288-305 μ.Χ. και Μάρτυς Πελαγία από Ταρσό του Κιλικίου Πόντου 4 Μαϊου 269-287 μ.Χ  Μαγδαληνή Μοναχή Αθήνα : Μονή Αναλήψεως Κοζάνης 1988

 

   Στατιστικοί πίνακες της εκπαιδεύσεως των Ελλήνων στον Πόντο :1821-1922. - (Περιοδικό "Αρχείον Πόντου" Πηγαί της ιστορίας των Ελλήνων του Πόντου , 16, 6) Λαζαρίδης , Διαμαντής Θ. - 1988

 

Σταύρου, Ιωάννης Γ. Εκσυγχρονιστικές παρεμβάσεις του ιδιωτικού τομέα στην υπηρεσία της οικονομικής ανάπτυξης : Φορείς διαχείρισης ευρωπαϊκών προγραμμάτων: Νέες τεχνικές χρηματοδότησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας: Πολιτική καινοτομίας: τοπικά δίκτυα, περιφερειακοί θεσμοί: Διεθνείς και εθνικοί οργανισμοί με έδρα τη Θεσσαλονίκη / Ιωάννης Γ. Σταύρου. - Θεσσαλονίκη : Σάκκουλας Εκδόσεις Α.Ε., 03. –


Στεφανόπουλος, Κώστας. Μικροί Θεοί σε Απολλώνια πελάγη = Little Gods in Apollonian Pelaga / Κώστας Στεφανόπουλος · μετάφραση Φοίβη Στεφανοπούλου · εικονογράφηση Λέτα Κουτσοχέρα. - 1η έκδ. - Αθήνα : Ποντοπόρεια, 06. - 69σ.Έργο στο εξώφυλλο: Λέτα Κουτσοχέρα. Δίγλωσση έκδοση: ελληνικά, αγγλικά. Τυπώθηκε σε συνεργασία με τις εκδόσεις "Σμυρνιωτάκη".

 

Στράβων. Άπαντα 12 : Γεωγραφικών ΙΒ: Καππαδοκία, Πόντος / Στράβων · επιμέλεια Φιλολογική Ομάδα Κάκτου · μετάφραση Πάνος Θεοδωρίδης. - Αθήνα : Κάκτος, 1994. - 5σ. · 21x13εκ. - (Αρχαία Ελληνική Γραμματεία: Οι Έλληνες · 251).

 

Στράβων. Πόντος - Καπαδοκία : Το δωδέκατο βιβλίο των γεωγραφικών. Εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια / Στράβωνα · μετάφραση Βασίλειου Μ. Παπαδόπουλου. - Θεσσαλονίκη : Κυριακίδη Αφοί, 1998. Και Στράβων. Άπαντα 12 : Γεωγραφικών ΙΒ: Καππαδοκία, Πόντος / Στράβων · επιμέλεια Φιλολογική Ομάδα Κάκτου · μετάφραση Πάνος Θεοδωρίδης. - Αθήνα : Κάκτος, 1994. - 5σ. · 21x13εκ. - (Αρχαία Ελληνική Γραμματεία: Οι Έλληνες ·


Στράβων. Πόντος - Καπαδοκία : Το δωδέκατο βιβλίο των γεωγραφικών. Εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια / Στράβωνα · μετάφραση Βασίλειου Μ. Παπαδόπουλου. - Θεσσαλονίκη : Κυριακίδη Αφοί, 1998.

Στράβων. Πόντος - Καπαδοκία : Το δωδέκατο βιβλίο των γεωγραφικών. Εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια / Στράβωνα · μετάφραση Βασίλειου Μ. Παπαδόπουλου. - Θεσσαλονίκη : Κυριακίδη Αφοί, 1998. –

 Στράβωνα, Πόντος - Καπαδοκία :το δωδέκατο βιβλίο των Γεωγραφικών  Στράβων Παπαδόπουλος , Βασίλειος Μ. , - 1998

 Σύγχρονος γενικη ιστορία του Πόντου Βαλαβάνης , Γεώργιος Κ. - 1986

 

Συλλογικό έργο. Ανακαλύπτω την Ελλάδα και την Κύπρο [CD-ROM] / Συλλογικό έργο. - Αθήνα : Inte-Learn, 04. –

 

Συλλογικό έργο. Εγκυκλοπαίδεια του Ποντιακού ελληνισμού : Ιστορία - Λαογραφία - Πολιτισμός: Αβάζα - Αντζαρία / Συλλογικό έργο · επιμέλεια Θανάσης Γεωργιάδης , Πάνος Καϊσίδης , Δουκαίνη Μπαχαράκη , Στάθης Πελαγίδης , Θωμάς Σαββίδης , Βασίλειος Ταρνανίδης , Λία Τσακτσίρα. - Θεσσαλονίκη : Μαλλιάρης Παιδεία, 06. - τ.1Επανέκδοση, αναθεωρημένη και επαυξημένη: "Μαλλιάρης" 1992.

 

Χαιρετισμοί Α' και Β' έκδοσης: Πολυχρόνης Ενεπεκίδης, Anthony Bryer, Απόστολος Βακαλόπουλος, Παναγιώτης Γ. Τανιμανίδης, Γιώργος Παρχαρίδης. Ο τόμος διατέθηκε δωρεάν μαζί με το "Έθνος της Κυριακής" στις 19.11.06.

 

Συλλογικό έργο. Εγκυκλοπαίδεια του Ποντιακού ελληνισμού : Ιστορία - Λαογραφία - Πολιτισμός: Αβάζα - Αντζαρία / Συλλογικό έργο · επιμέλεια Θανάσης Γεωργιάδης , Πάνος Καϊσίδης , Δουκαίνη Μπαχαράκη , Στάθης Πελαγίδης , Θωμάς Σαββίδης , Βασίλειος Ταρνανίδης , Λία Τσακτσίρα. - Θεσσαλονίκη : Μαλλιάρης Παιδεία, 06. - 447σ. · x14εκ.

 

Συλλογικό έργο. Εγκυκλοπαίδεια του Ποντιακού ελληνισμού : Ιστορία - Λαογραφία - Πολιτισμός: αντζίν - "γεωγραφούμενα" / Συλλογικό έργο · επιμέλεια Θανάσης Γεωργιάδης , Πάνος Καϊσίδης , Δουκαίνη Μπαχαράκη , Στάθης Πελαγίδης , Θωμάς Σαββίδης , Βασίλειος Ταρνανίδης , Λία Τσακτσίρα. - Θεσσαλονίκη : Μαλλιάρης Παιδεία, 06. - 446σ. · x14εκ.

 

Συλλογικό έργο. Εγκυκλοπαίδεια του Ποντιακού ελληνισμού : Ιστορία, λαογραφία, πολιτισμός: ΜΟΝ-ΠΕΧ / Συλλογικό έργο · επιμέλεια Θανάσης Γεωργιάδης , Θώμη Γεωργακοπούλου - Ιωαννίδου , Γιάννης Κοτσιφός , Άγις Παπακωνσταντίνου , Λία Τσακτσίρα. - 4η έκδ. - Θεσσαλονίκη : Μαλλιάρης Παιδεία, 1998. - τ.4

 

Συλλογικό έργο. Εγκυκλοπαίδεια του Ποντιακού ελληνισμού : Ιστορία, λαογραφία, πολιτισμός: Α-Ε / Συλλογικό έργο · επιμέλεια Θανάσης Γεωργιάδης , Θώμη Γεωργακοπούλου - Ιωαννίδου , Γιάννης Κοτσιφός , Άγις Παπακωνσταντίνου , Λία Τσακτσίρα. - 3η έκδ. - Θεσσαλονίκη : Μαλλιάρης Παιδεία, 1996. - 355σ. : εικ. · 29xεκ.τ.1Επανέκδοση: 1992. με τίτλο "Ο Πόντος, ιστορία, λαογραφία, πολιτισμός" οι οποίοι πωλούνται και ξεχωριστά. Γράφουν οι: Αβραμίδης, Γαβριήλ - Αθανασιάδης, Δημήτρης - Αλιγιζάκης, Αντώνης - Ανδρεάδης, Χρήστος - Ανθεμίδης, Αχιλλέας κ.ά.

 

Συλλογικό έργο. Εγκυκλοπαίδεια του Ποντιακού ελληνισμού : Ιστορία, λαογραφία, πολιτισμός: Ζ-ΚΡΥ / Συλλογικό έργο · επιμέλεια Θανάσης Γεωργιάδης , Θώμη Γεωργακοπούλου - Ιωαννίδου , Γιάννης Κοτσιφός , Άγις Παπακωνσταντίνου , Λία Τσακτσίρα. - 2η έκδ. - Θεσσαλονίκη : Μαλλιάρης Παιδεία, 1992. –

 

Συλλογικό έργο. Η σημερινή ελληνική διάλεκτος της Ουκρανίας (περιοχή Μαριούπολης) / Συλλογικό έργο , Χ. Π. Συμεωνίδης , Δ. Ε. Τομπαΐδης. - 1η έκδ. - Αθήνα : Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, 1999. - 157σ. ·

Συλλογικό έργο. Ο Πόντος : Ιστορία, λαογραφία και πολιτισμός / Συλλογικό έργο · επιμέλεια Γεωργιάδης Θανάσης. - Θεσσαλονίκη : Μαλλιάρης Παιδεία, [χ.χ.].

Προκοπίου, Σωκράτης Α., Σαν Ψέμματα και σαν Αλήθεια, Αθήνα, 1928.

Συλλογικό έργο. Ο Πόντος : Ιστορία, λαογραφία και πολιτισμός / Συλλογικό έργο · επιμέλεια Γεωργιάδης Θανάσης. - Θεσσαλονίκη : Μαλλιάρης Παιδεία, [χ.χ.]. –

 

Συλλογικό έργο. Οδοιπορικό στη Θράκη / Συλλογικό έργο , Αϊβαλιώτης, Βασίλειος , Παύλου, Γ. , Παντσόγλου, Χ. - Ξάνθη : Πολιτιστικό Αναπτυξιακό Κέντρο Θράκης, 1992. –

 

Συμβολή εις τα λαογραφικά της Σαντάς του Πόντου  Σπυράντης , Ανδρέας Α. Θεσσαλονίκη : Κυριακίδης 1990

 

 

Συμβολή εἰς τήν γενικήν ἱστορίαν τοῦ Πόντου : [Ἀπό ὅσα ἤκουσα, ἀπό ὅσα εἷδον καί ἀπό ὅσα ἔπαθον κατά τά δεινοπαθήματα τοῦ ἑλληνισμοῦ καί δή τῶν Ποντίων πρό τῆς ἀνταλλαγῆς τοῦ 1922-1924]  Ιωακειμίδης , Σάββας Π. Ἐν Ἀθήναις : [χ.ἐ.] 1970

 

 

Συμβολή στη μελέτη των δημοτικών τραγουδιών του Πόντου : Της αγάπης, της ξενιτιάς, του Άδη .  Χατζόπουλος , Γεώργιος Κ. Θεσσαλονίκη : Κυριακίδης c2002.

 

 Συμβολή εις την του Πόντου Ιστορίαν : Ανδρέου Λιβαδηνού περιήγησις / Νυν το πρώτον εκ χειρογράφου της εν Μονάχω βασιλικής βιβλιοθήκης δαπάναις Γ. Συμβουλίδου ιατρού, Τραπεζουντίου, εξέδωκε Μ. Παρανίκας Διδ. φιλ. Συγγραφέας:  Λιβαδηνός, Ανδρέας. Ημερομηνία έκδοσης:  1874.

 

Συμβολή εις την βιβλιογραφίαν του Πόντου / Xρυσόστομος Mυρίδης.
Συγγραφέας:  Μυρίδης, Xρυσόστομος. Αρχείον Πόντου τχ. 10 (1940).

 

 Συμπλήρωμα στο "Ιστορικόν λεξικόν της ποντικής διαλέκτου" του Α. Α. Παπαδόπουλου . - (Επιτροπή Ποντιακών Μελετών Περιοδικού "Αρχείον Πόντου" , 23). Τομπαΐδης , Δημήτριος Ε. Συμεωνίδης , Χαράλαμπος Π. , - 2002

 

Συμπλήρωμα στο ιστορικόν λεξικόν της ποντικής διαλέκτου του Α. Α. Παπαδόπουλου  Τομπαΐδης , Δημήτριος Ε., Συμεωνίδης , Χαράλαμπος Π.

Σύντομος ἱστορία τῆς Ἀμισηνῆς χώρας  Παπαγεωργιάδης , Χ.

Σύντομος ἱστορία τῆς Ἀμισηνῆς χώρας . υπό Παπαγεωργιάδης , Χ.  Ἀθῆναι : Τυπ. Ἀφοί Περρῆ 1891.

Σχόλιο του Υπουργού Εξωτερικών της Αυστρίας σε ερώτημα προς το Βερολίνο, ως απόρροια των μυστικών εκθέσεων των διπλωματικών εκπροσώπων στην περιοχή του Πόντου το 1917 [Ενεπεκίδη Κ. Πολυχρόνη, Οι διωγμοί των Ελλήνων του Πόντου (1908-1918 ), Αθήνα, εκδ. Συλλόγου Ποντίων Αργοναύται-Κομνηνοί, 1962, σ.11].


Σωτηρίου, Διδώ, Η Μικρασιάτικη καταστροφή και η στρατηγική του ιμπεριαλισμού στην Ανατολική Μεσόγειο, Κέδρος, Αθήνα, 1975,

   Τα απελευθερωτικά στρατεύματα του ποντιακού ελληνισμού, 1912-1924 :(αντάρτικα σώματα στον Πόντο) :(άμυνα και αντίσταση του ελληνισμού του Πόντου, 1461-1924) Ανθεμίδης , Αχιλλέας Σ. - 1998.

 

ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΒΟΣΠΟΡΟΥ. ΜΟΡΓΚΕΝΤΑΟΥ ΧΕΝΡΥ.ΤΡΟΧΑΛΙΑ

 

Τά ἐν Τραπεζοῦντι σχολεῖα  Κλεόβουλος , Ευστάθιος. Κωνσταντινούπολις : [χ.ἐ.] 1855.

 

Τα Μαριουπολίτικα : Τραγούδια, παραμύθια και χοροί των Ελλήνων της Αζοφικής Ashla , Alexander (1943- ). Αθήνα : Δωδώνη 1999.

 

Τα παραμύθια του ποντιακού λαού : Εκλογή, κείμενα, νεοελληνική μετάφραση, κατάταξη / επιμέλεια Σίμου Λιανίδη · μετάφραση Σίμου Λιανίδη. - Αθήνα : Κυριακίδη Αφοί, 1962. - 457σ. · 25x18εκ. - (Παράρτημα περιοδικού "Αρχείον Πόντου" · 5)

 

   Τα παραμύθια του ποντιακού λαού :εκλογή - κείμενα - νεοελληνική μετάφραση - κατάταξη . - (Επιτροπή Ποντιακών Μελετών Περιοδικού "Αρχείον Πόντου" , 5) Λιανίδης , Σίμος - 1962

 

 Τά παραμύθια τοῦ ποντιακοῦ λαοῦ  Λιανίδης , Σίμος (1915- ) Ἀθῆναι : Τυπ. Μυρτίδη 1962.

Τα τραγούδια του ποντιακού λαού :πολύτιμο κεφάλαιο της λαογραφίας μας Ευσταθιάδης , Στάθης - 1992

 Τά τραγούδια τοῦ Ποντιακοῦ λαοῦ. Ευσταθιάδης , Στάθης Ι. (1930- )

 Τα Φυτίανα μετά λεξικού βιογραφικού των εξ αυτής αναδειχθέντων ενδόξων ανδρών και μετά παραρτήματος της ιστορίας τής εν αυτοίς μονής του τιμίου Προδρόμου : Γεωγραφική και ιστορική περιγραφή τής  κατά την επαρχίαν Χαλδίας του Πόντου ενδόξου κόμης . Κανδηλάπτης - Κάνις , Γεώργιος Θ. (1881-1971) Θεσσαλονίκη : Κυριακίδης 2000.

Τά χειρόγραφα τῆς Μονῆς Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Περιστερεώτη (στήν ἐπαρχία τῆς Τραπεζούντας)  Κόλια , Ιωάννα Θεσσαλονίκη : [χ.ἐ.] 1978.

 

Τά χρονικά τοῦ χωριού Τρουψῆ τῆς ἐπαρχίας Κολωνίας καί Νικοπόλεως (Γαράσαρης) τοῦ Πόντου (1900-1916) : [Ἀναμνήσεις ἀπό τόν Μεσογειακό Πόντο]  Ιορδανίδης , Κωνσταντίνος Σ. Ἀθήναι : [χ.ἐ.] 1971.

Τά χρονικά τοῦ χωριού Τρουψῆ τῆς ἐπαρχίας Κολωνίας καί Νικοπόλεως (Γαράσαρης) τοῦ Πόντου (1900-1916) : [Ἀναμνήσεις ἀπό τόν Μεσογειακό Πόντο]  Ιορδανίδης , Κωνσταντίνος Σ. Ἀθήναι : [χ.ἐ.] 1971

 

Τα ωραιότερα δημοτικά τραγούδια : Ακριτικά, ιστορικά / ανθολόγηση Γιάννης Κορίδης. - 2η έκδ. - Αθήνα : Ιωλκός, 02. - 109σ. · 21x14εκ. - (Τα Ωραιότερα Δημοτικά Τραγούδια · 1) τ.1 Πρόλογος: Μ. Γ. Μερακλής

Τα ωραιότερα δημοτικά τραγούδια : Κλέφτικα, της Εθνικής Αντίστασης / ανθολόγηση Γιάννης Κορίδης. - 2η έκδ. - Αθήνα : Ιωλκός, 02. - 115σ. · 21x14εκ. - (Τα Ωραιότερα Δημοτικά Τραγούδια · 2) τ.2

 

Τα ωραιότερα δημοτικά τραγούδια : Μοιρολόγια,της ξενιτιάς, παραλογές / ανθολόγηση Γιάννης Κορίδης. - 2η έκδ. - Αθήνα : Ιωλκός, 02. - 166σ. · 21x14εκ. - (Τα Ωραιότερα Δημοτικά Τραγούδια · 4) τ.4

 

Τα ωραιότερα δημοτικά τραγούδια : Της αγάπης και του έρωτα / ανθολόγηση Γιάννης Κορίδης. - 2η έκδ. - Αθήνα : Ιωλκός, 02. - 109σ. · 21x14εκ. - (Τα Ωραιότερα Δημοτικά Τραγούδια · 3) τ.3

 

Ταξίδι στον Εύξεινο Πόντο : Ποντοηράκλεια - Σινώπη - Τρίπολη - Κερασούντα - Τραπεζούντα : 1700-1702 . Tournefort , Joseph Pitton de (1656-1708), Παπουλίδης , Κυριάκος. Θεσσαλονίκη : Κυριακίδης c2005

 

 Ταξίδι στον Εύξεινο Πόντο : Ποντοηράκλεια - Σινώπη - Τρίπολη - Κερασούντα - Τραπεζούντα : 1700-1702 . Tournefort , Joseph Pitton de (1656-1708), Παπουλίδης , Κυριάκος. Θεσσαλονίκη : Κυριακίδης c2005.

 

 Ταυρίς η νύμφη του Πόντου  Γραμματικόπουλος ,.Εν Αθήναις : Ερμής 1919

 

Τζαμτζής, Αναστάσιος Ι. Λιμάνια της Ελλάδας / φωτογράφιση Δημήτρης Ταλιάνης · κείμενα Αναστάσιος Ι. Τζαμτζής. - Αθήνα : Τοπίο, 04. –

 

Τζάννοι-τζανίτ-τζανίκ-Τζανιχίτες. Το πρόβλημα της επιβίωσης ενός καυκασιανού λαού στο βυζαντινό Πόντο των ΜεγαλοΚομνηνών, Αρχείον Πόντου 49 (02, publ.  03), 129-148 .

 

Τηλικίδης Γ., Ο εν Καυκάσω Ελληνισμός, Π.Φ. 20 (1937) σελ. 310-311.

 

 

Της Οδησσού (Βάρνης)  Νικολάου , Ιωάννης Εν Βάρνη : Τύποις της Οδησσού 1894

 

Τῆς προσφυγιᾶς ἡ μοίρα : Ἱστορική καί λαογραφική μελέτη τῆς Κεπέκκλησες τοῦ Πόντου, τῆς περιοχῆς της καί τοῦ Μπαμπαλιοῦ Αἰτωλ/νίας  Κονταξής , Κώστας Δ.Το 1925 θα εκδοθεί στην Αθήνα το ιστορικό έργο του Γεωργίου Βαλαβάνη με τίτλο "Σύγχρονος Γενική Ιστορία του Πόντου".

 

Τῆς προσφυγιᾶς ἡ μοίρα : Ἱστορική καί λαογραφική μελέτη τῆς Κεπέκκλησες τοῦ Πόντου, τῆς περιοχῆς της καί τοῦ Μπαμπαλιοῦ Αἰτωλ/νίας   Κονταξής , Κώστας Δ. Γιάννινα : [χ.ε.] ; Γιάννινα : Καμινᾶς 1974.


 Το 1935 θα εκδοθεί η "Συνοπτική Ιστορία του Ελληνισμού του Πόντου" από τον Δημήτριο Αποστολίδη, δήμαρχο της Αργυρούπολης την περίοδο της ρωσικής κατοχής (1916-1918).

 

 Το αντάρτικο του Πόντου  Κελεκίδης , Δημοσθένης Αθήνα : Γόρδιος c2006

 

Τό ἱστορικό τῆς ἀνεγέρσεως τοῦ παμποντιακοῦ ἡρώου στήν Καλλιθέα  Σακκάς , Γεώργιος Η [Ἀθῆναι] : [χ.ἐ.] 1979

 

Τό ἱστορικό τῆς ἀνεγέρσεως τοῦ παμποντιακοῦ ἡρώου στήν Καλλιθέα 

 Τό ἱστορικόν λεξικόν τῆς ποντικῆς διαλέκτου  Λαμψίδης , Οδυσσέας (1917- ) Ἐν Ἀθήναις : Μυρτίδης 1961.

 

Τό ἱστορικόν λεξικόν τῆς ποντικῆς διαλέκτου. υπό Λαμψίδης , Οδυσσέας (1917- ). Ἐν Ἀθήναις : Μυρτίδης 1961

         

   Το κρυπτοχριστιανικό ζήτημα στον Πόντο Πελαγίδης , Ευστάθιος - 1996

 

  Το λαϊκό παραδοσιακό θέατρο του Πόντου  Σαμουηλίδης , Χρήστος Σ. - 1991

 

Το λαϊκό παραδοσιακό θέατρο του Πόντου / Χρήστου Σαμουηλίδη.
Συγγραφέας:  Σαμουηλίδης, Χρήστος,Ημερομηνία έκδοσης:  1980.

 

 

Τό λαϊκό παραδοσιακό θέατρο τοῦ Πόντου  Σαμουηλίδης , Χρήστος Σ. (1927-)

 

Το μοναστήρι της Αγίας Αναστασίας (Φαρμακολυτρίας) το εις τον Εύξεινον Το μοναστήρι της Αγίας Αναστασίας (Φαρμακολυτρίας) το εις τον Εύξεινον Πόντον Μαυρομμάτης , Θεοδόσιος Μ. Αθήναι : Εταιρεία Θρακικών Μελετών 1960.

 

 Το δώρο στην παραδοσιακή κοινωνία του Ελληνικού Πόντου  Κονταξής , Κώστας Δ.Θεσσαλονίκη : Αφοί Κυριακίδη c2006

 

 

Το νεοελληνικό λαϊκό παραμύθι / επιμέλεια Χρυσούλα Χατζητάκη - Καψωμένου , Γ. Μ. Παράσογλου. - Θεσσαλονίκη : Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών. Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη, 02. –

 

Το νεοτουρκικό κίνημα και οι επιπτώσεις του στον ελληνισμό του Πόντου : 1908-1914  Γεωργανόπουλος , Ευριπίδης Θεσσαλονίκη : Κυριακίδης c2001.

 

Τό προσκυνητάριον ἥτοι ἱστορία τῶν κατά τήν Χαλδίαν θείων ἱερῶν καί σεβασμίων μονῶν .  Κανδηλάπτης - Κάνις , Γεώργιος Θ. (1881-1971). Θεσσαλονίκη : Κυριακίδης c2002.

 Το πρώτο εθνικό κράτος της Ανατολής είναι το βασίλειο του Πόντου 363-63 π.Χ. Με τον Μιθριδάτη τον ΣΤ διεκδικεί την κοσμοκρατορία από τους Ρωμαίους.

Ενεπεκίδης, Πολυχρόνης Κ., Γενοκτονία στον Εύξεινο Πόντο: Διπλωματικά Έγγραφα από τη Βιέννη (1909-1918), Εύξεινος Λέσχη Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 1995.

Ενεπεκίδης, Πολυχρόνης Κ., Οι διωγμοί των Ελλήνων του Πόντου (1908-1918), Συλλόγου Ποντίων Αργοναύται-Κομνηνοί, Αθήνα, 1962.

Ενεπεκίδης, Πολυχρόνης Κ., Τραπεζούντα - Κωνσταντινούπολη – Σμύρνη. Τρία κέντρα του μικρασιατικού ελληνισμού 1800-1923, Ωκεανίδα, 1988.

ΤΟ ΒΗΜΑ.Ο σοσιαλιστής που προκάλεσε τους Αθηναίους. Η Αλεξάνδρα Δεληγιώργη αφηγείται µε µυθιστορηµατικό τρόπο τη ζωή του στοχαστή Γεωργίου Σκληρού, παρουσιάζοντας τις κοινωνικές διεργασίες στην Ελλάδα των αρχών του 20ού αιώνα και τα πρόσωπα που έπαιξαν σηµαντικό ρόλο στις εξελίξεις εκείνης της εποχής. 04/09/2011 Σε όλη του τη ζωή ονειρευόταν να εγκατασταθεί στην Αθήνα, αλλά έµεινε για πάντα µακριά της. Γεννηµένος το 1878 στην τραπεζούντα, ο Γεώργιος Σκληρός (κατά κόσµον Κωνσταντινίδης) περιπλανήθηκε µεταξύ Οδησσού…

 Το συντακτικό της ποντιακής διαλέκτου Αθανασιάδης , Στάθης - 1977

Τό συντακτικό τῆς ποντιακῆς διαλέκτου  Αθανασιάδης , Στάθης

Το χωριό μου Τσίτα στα Σούρμενα του Πόντου  Τσιροζίδης - Τσιρόζης , Σταύρος Σ. (1911- ) Θεσσαλονίκη : Κυριακίδης 2000.

 

Τομπαΐδης, Δημήτρης Ε. Η ποντιακή διάλεκτος : Διαλεκτικά χαρακτηριστικά, κατάταξη ιδιωμάτων, διαλεκτικά κείμενα / Δημήτρη Ε. Τομπαΐδη. - Αθήνα : Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, 1988. - 1σ. · 25x17εκ. - (Παράρτημα Περιοδικού "Αρχείον Πόντου" · 17)

 

Τομπαΐδης, Δημήτρης Ε. Συμπλήρωμα στο ιστορικόν λεξικόν της ποντικής διαλέκτου του Α. Α. Παπαδόπουλου / Δ. Ε. Τομπαΐδης , Χ. Π. Συμεωνίδης. - Θεσσαλονίκη : Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, 02. - 260σ. · 24x17εκ. - (Περιοδικού "Αρχείον Πόντου" Παράρτημα · 23)


Τοπαλίδης Π., Ιστορία της Ιεράς Βασιλικής, Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου Ζαβουλών ή Βαζελών, Τραπεζούντα 1909.

 Τοπία στον Πόντο : Μέσα από την ποίηση τις διηγήσεις και εικόνες 

Τοπχαρά, Κ. Η γραμματική της ποντιακής = Ι γραματικι τι ρομεικυ τι ποντεικυ τι γλοσας / Κ. Τοπχαρά. - Θεσσαλονίκη : Κυριακίδη Αφοί, 1998.

 

Τόσκα - Κάμπα, Σούλα. Παραδοσιακοί χοροί : Μακεδονίας, Θράκης, Μ. Ασίας, Πόντου / Σούλα Τόσκα - Κάμπα. - Αθήνα : Φιλιππότη, 1999. - 151σ. · 21x13εκ. - (Λαογραφία - Παράδοση · 25)

 

 Τραπεζουντία Ἄννα Κομνηνή, ἡ βασιλοποῦλα, ἡ μετονομασθεῖσα Ἀναστασία  Μοναχή καί Μάρτυς Ἀντωνίνα ἀπό Νίκαια τῆς Βιθυνίας  τοῦ Πόντου  Μαγδαληνή Μοναχή. Ἀθῆναι : Ἱερόν Γυν. Ἡσυχαστήριον Ἀναλήψεως Κοζάνης 1988.

 

 Τραπεζούς και η Μονή Σουμελά του Πόντου : Αναμνήσεις από τα χρόνια 1910- 1922  Σπυράντης , Ανδρέας Α.Θεσσαλονίκη : Κυριακίδης 1991

 

Τραπεζούς και η Μονή Σουμελά του Πόντου : Αναμνήσεις από τα χρόνια 1910-1922  Σπυράντης , Ανδρέας Α. Θεσσαλονίκη : Κυριακίδης 1991.


 Τραπεζούς και η Μονή Σουμελά του Πόντου :αναμνήσεις από τα χρόνια 1910-1922. Σπυράντης , Ανδρέας Α. - 1991

 Τρία μονόπρακτα : Ἰδίωμα τῆς Χαλδίας τοῦ Πόντου  Μαυροπούλου - Βαφειάδου , Άννα Ἀθήνα : Τυπ. Παπαδογιάννη 1974

 

Τρίδυμα ἀδελφάκια Πεύσιππος, Ἐλάσιππος, Μέσιππος καί Νεονίλλη ἡ μάμμη τους : Ἀπό Κομάνα τοῦ Πόντου, Μάρτυς Ἀγαθόδωρος : Ἀπό Τυάνα τοῦ Πόντου  Μαγδαληνή Μοναχή Ἀθῆναι : Μονή Ἀναλήψεως Κοζάνης 1987

 

Τσαγκάρης, Γιώργος. Καιρού επιτρέποντος / Τσαγκάρης, Γιώργος. - Αθήνα : Ergo, 04. - 96σ. ·Τσακμακίδου - Κωτίδου, Πόπη. Οι γυναίκες της Σάντας του Πόντου / Πόπη Τσακμακίδου - Κωτίδου. - Θεσσαλονίκη : Κυριακίδη Αφοί, 02. -

Τσανικλίδης, Κωνσταντίνος. Αναμνήσεις από τον Πόντο / Κωνσταντίνου Τσανικλίδη. - 1η έκδ. - Θεσσαλονίκη : Κυριακίδη Αφοί, 02. –

 

 

Τσατάλη - Λιμπιτσιούνη, Κυριακή. Αν&alpha